На кафедрі внутрішньої медицини №2 активно працює студентський науковий гурток. Щорічно гуртківці успішно беруть участь у міжнародних конгресах студентів і молодих вчених, а також у програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

Працівниками кафедри внутрішньої медицини № 2 проводяться засідання із гуртківцями згідно з планом на базі відділень університетської лікарні та лікарні швидкої допомоги.

Багаторазово наукові здобутки гуртківців кафедри було відмічено призовими місцями і грамотами на всеукраїнських і міжнародних конгресах.

From the 13th to the 17th of September 2017, EMSA (European Medical Students' Association) organized the 11th Antwerp Medical Students' Congress: “Under Pressure”.

On the 13th and 14th of September (bio)medical students from all over the world presented their research to colleague-students. Mudassar Amin won the first prize in an oral competition by presenting his case report (Scientific Mentor: Assoc. Prof. Dr. R. Komorovsky).

Староста студентського наукового гуртка Мудасар Амін (зліва направо - четвертий) - переможець міжнародного медичного студентського конгресу в м. Антверпені, Бельгія - з колегами (2017 рік)

From the 15th until the 17th of September lectures and workshops were given by internationally renowned experts and university teachers all working within the field of extreme medicine. The program included lectures and presentations ranging from army medicine to disaster management and the treatment of shock. The academic program was completed by an extensive social program to network with fellow international students and get to know the historically important town of Antwerp. The program included a guided tour of the city, a museum visit, pub crawl and much more.

На ХХ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених, який відбувся 25-27 квітня 2016 року в місті Тернополі, за представлені наукові доповіді гуртківець кафедри внутрішньої медицини № 2 студент 42 групи 6 курсу Сайед Ахсан Алі зайняв перше місце, а студент 45 групи 6 курсу Ентоні Чімараоке Езеріоха зайняв друге призове місце. Дослідження були виконані під керівництвом доц. Лихацької Г.В.

Доц. Г.В. Лихацька з гуртківцем Сайедом Ахсаном Алі, доповідь якого зайняла І місце на міжнародному студентському науковому конгресі (2016 рік)

Доц. Г.В. Лихацька з гуртківцем Ентоні Чімараоке Езеріоха, доповідь якого зайняла ІІ місце на міжнародному студентському науковому конгресі (2016 рік)

На IV міжнародному медичному конгресі студентів у місті Києві, який відбувся 30 січня 2016 року, гуртківець кафедри внутрішньої медицини № 2 студент 36 групи 6 курсу Оке Мозес зайняв перше місце за представлену доповідь “Chronic obstructive pulmonary disease and heart rate variability: gender aspects”. Дане дослідження було виконане гуртківцями під керівництвом доц. Лепявка А.А. Доповідь за результатами цієї наукової роботи було представлено на Міжнародному студентському науковому конгресі з (біо)медичних досліджень, який відбувся у червні 2016 року у місті Гронінгені (Нідерланди).

Диплом гуртківця Оке Мозеса за І призове місце на IV міжнародному медичному конгресі студентів у місті Києві (2016 рік)

Під керівництвом завідувача кафедри проф. Сміян С.І. студентом Маховським В.П., який був учасником студентської наукової програми «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації», було опубліковано 5 друкованих праць в матеріалах конференцій. Враховуючи здобутки Маховського В.П., його було обрано на конкурсній основі для стажування влітку 2015 року на базі Вроцлавського медичного університету (Польща).

За участі студентів-гуртківців (під керівництвом проф. Сміян С.І. та доц. Лепявка А.А.) підготовано і опубліковано 2 тези на 19-ому Міжнародному конгресі студентів і молодих вчених, який відбувся у квітні 2015 року в місті Тернополі. Староста гуртка студент 5 курсу 36 гр. Оджекву Елочукву, який брав участь в студентській науковій програмі «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації», за доповідь на даній конференції щодо результатів проведеної студентської наукової роботи отримав ІІ призове місце.

Доц. А.А. Лепявко з гуртківцями, які отримали відзнаки за кращі доповіді на міжнародних студентських наукових конгресах Оджекву Елочукву (2015 рік) та Мозесом Оке (2014 рік)

Студент Мозес Оке, якого було включено до планової міжкафедральної наукової теми і який брав участь в студентській науковій програмі «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації», здобув ІІ призове місце на ХVIII Міжнародному конгресі студентів і молодих вчених у м. Тернополі в квітні 2014 року. Також він представив наукову доповідь на Міжнародному студентському конгресі християн медиків у м. Роттердам (Нідерланди) у серпні 2014 року.

Гуртківець Мозес Оке отримує нагороду від першого проректора проф. В.П. Марценюка за кращий виступ на студентському конгресі (2014 рік)

Гуртківці кафедри під час опрацювання результатів дослідження (2016 рік)

Під розбору клінічного випадку на засіданні гуртка (2016 рік)

Частина студентів-випускників, які були у складі студентського наукового гуртка кафедри, а також випускники клінічної ординатури, які на даний час успішно працюють у клініках багатьох країн світу, продовжують підтримувати професійні і дружні зв'язки з викладачами, які брали участь у їхній лікарській підготовці та професійній спеціалізації.