Підручники та посібники

Автори - Smiyan S. I., Komorovsky R. R., Lepyavko A. A. [et al.]

Назва - Module 1. Principles of internal medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary diseases): Study Guide fot 4th course students/ edited by Prof. Svitlana Smiyan

Автори - Smiyan S. I., Slaba U.S., Kuzmina A.P. [et al.]

Назва - Module 2. Principles of internal medicine (Cardiology, Rheumatology, Nephrology): Study Guide for 5th course students/ edited by Prof. Svitlana Smiyan

Автори - Дзяк Г.В., Перцева Т.О., Потабашній В.А., Кузьміна А.П.,

Сміян С.І.

Назва - Анемія – коморбідний стан. Монографія / За редакцією академіка НАМН України Г.В.Дзяка

Автори - Дзяк Г.В., Перцева Т.О., Кузьміна А.П., Десятерик В.І., Сміян С.І.

Назва - Практичні навички з питань гемостазіології. Навчально – методичний посібник / За редакцією академіка НАМН України Г.В.Дзяка

Автори - д-p мед. наук., проф. Ковальчук -Л.Я., чл. кор. АМН України, д-p. мед. наук., проф. Сміян І.С.,

доктори мед. наук: проф. Андрейчин М.А., проф. Банадига Н.В., проф. Боднар Я.Я., проф.. Венгер І.Я., проф. Гнатюк М.С., проф. Ляпіс М.О., проф. П’ятночка І.Т., проф. Савула М.М., проф. Сміян С.І., проф. Стародуб Є.М., проф. Швед М.І., проф. Шідловський В.О., проф. Шкробот С.І., проф. Файфура В.В. та ін.

Назва - Проблеми остеопорозу / за ред. проф. Ковальчука Л.Я.

Автори - Дзяк Г.В., Перцева Т.О., Кузьміна А.П., Потабашній В.А.,

Сміян С.І.

Назва - Кардіотоксичність індукована антиметаболітами. Монографія / За редакцією академіка НАМН України Г.В.Дзяка

Автори - Дзяк Г.В., Перцева Т.А., Кузьмина А.П., Десятерик В.И,

Смиян С.И.

Назва - Анемический синдром. Учебно - методическое пособие / Под редакцией академика НАМН Украины Г.В. Дзяка

Автори - Савула М.М., Фомічова Н.І., Кравченко Н.С., Магалецький І.Ф., Коморовський Р.Р., Петренко В.І.

Назва - Диференціальна діагностика та інші проблеми туберкульозу в клінічних ситуаціях: навчальний посібник /За редакцію В.І. Петренка, М.М. Савули

Автори - проф. Сміян С.І., проф. Бакалюк О.Й., кандидати медичних наук: Гаврилюк М.Є., Гарач І.Г., Гаріян М.П., Грималюк Н.В., Жулкевич І.В., Насалик Б.Г., Масик О.М., Погоріла М.А., Пришляк В.Д., ЦяпаЮ.М., Ясніцька М.Я.

Назва - Шпитальна терапія в ситуаційних задачах за реакцією проф. С. І. Сміян

Назва - Внутрішні хвороби: практичні навички, методи дослідження