Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Ревматичні хвороби. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. Науково-виробниче видання / за ред. ВМ Коваленка. К., Моріон; 2021. 399 с.

 • Коваленко ВМ, Головач ІЮ, Борткевич ОП, Рекалов ДГ, Сміян СІ. Остеоартрит / Остеоартроз. Клінічна настанова. Міністерство охорони здоров’я України. Всеукраїнська асоціація ревматологів України. Київ; 2020

 • Ревматологія в обличчях. Нумізматично-біографічний каталог / [Головач ІЮ, Єрмолаєва МВ, Коваленко ВМ, Сміян СІ, Станіславчук МА, Яцишин РІ] ; за редакцією Синяченка ОВ. Краматорськ: ЦТРІ – «Друкарський дім»; 2019. 175 с.

 • Медицина. Україна. Нумізматика : каталог / Синяченко ОВ, Сміян СІ, Єрмолаєва МВ, Думанський ЮВ. Тернопіль: Підручники і посібники; 2019. 192 с.

 • Внутрішня медицина = Internal medicine : Part 1 : textbook for English-speaking students of higher medical schools / [edited by MA Stanislavchuk and VK Serkova]. Vinnytsia: Nova Knyha; 2019. 408 p.

 • Внутрішня медицина = Internal medicine : Part 2 : textbook for English-speaking students of higher medical schools / [edited by MA Stanislavchuk and VK Serkova]. Vinnytsia: Nova Knyha; 2019. 360 p.

 • Клінічна латина з англійськими та українськими відповідниками / Закалюжний М.М., Андрейчин М.А., Коморовський Р.Р. - Тернопіль: ТДМУ, 2017. - 832 с.

 • Проблеми остеопорозу / [проф. Ковальчук Л.Я., чл.-кор. АМН України, проф. Сміян І.С., проф. Андрейчин М.А., проф. Банадига Н.В., проф. Боднар Я.Я., проф.. Венгер І.Я., проф. Гнатюк М.С., проф. Ляпіс М.О., проф. П’ятночка І.Т., проф. Савула М.М., проф. Сміян С.І., проф. Стародуб Є.М., проф. Швед М.І., проф. Шідловський В.О., проф. Шкробот С.І., проф. Файфура В.В. та ін.]; за ред. проф. Ковальчука Л.Я. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 446 с.

 • Внутрішні хвороби. Практичні навики, методи, дослідження : підручник : електронний ресурс / С.І. Сміян, О.Й. Бакалюк, М.П., Гаріян та ін.; Тернопільська держ. мед. академія. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Internal Medicine. Rapid review for exam preparation (cardiology, rheumatology, nephrology). Study guide for 5th year students : textbook / [Smiyan SI., Komorovsky RR, Bodnar RY, et al.] ; Edited by SI Smiyan. Ternopil: TSMU; 2020. 136 p.

 • Internal Medicine. Rapid review for exam preparation (endocrinology, gastroenterology, pulmonology, haematology). Study guide for 4th year students : textbook / [Smiyan SI., Komorovsky RR, Bodnar RY, et al.] ; Edited by SI Smiyan. Ternopil: TSMU; 2020. 178 p.

 • Методологічні підходи до оцінки імунного статусу: навчальний посібник для позаудиторної роботи лікаря-інтерна / [Перцева Т. О., Сміян С. І., Кузьміна А. П. та співавтори]; за редакцією члена-кореспондента НАМНУ, професора Т. О. Перцевої. - Кривий Ріг, 2019. – 436 с.

 • Principles of internal medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary diseases): Study Guide / [Smiyan SI, Komorovskiy RR, Lepyavko AA, et al.] ; edited by SI Smiyan. Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha”; 2019. 474 p.

 • Principles of Internal Medicine (Cardiology, Rheumatology, nephrology): Study Guide / [Smiyan SI, Komorovskiy RR, Slaba US, et al.] ; edited by SI Smiyan. Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha”; 2019. 398 p.

 • Internal medicine. Rapid review for exam preparation (endocrinology, gastroenterology, pulmonology, haematology): study guide for 4-th year students, edited by prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” − 2019.− 163 p.

 • Internal medicine. Rapid review for exam preparation (cardiology, rheumatology, nephrology): study guide for 5-th year students, edited by prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” − 2019.− 152 p.

 • Principles of internal medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary diseases): Study Guide / [Smiyan S.I., Komorovskiy R.R., Lepyavko A.A., et al.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” − 2018.− 474 p.

 • Principles of Internal Medicine (Cardiology, Rheumatology, Nephrology): Study Guide / [Smiyan S.I., Komorovskiy R.R., Slaba U.S., et al.] edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” - 2018. – 398 p.

 • Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV та V курсів медичного факультету: навч. посіб. / [М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, А.О. Боб та ін.]; за ред.. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2018.-.828 с.

 • Short course of pathomorphology: textbook / Ya. Bodnar, R. Bodnar, V. Volochyn, et al. – Ternopil: TSMU, 2018. - 526 p.

 • Principles of Internal Medicine (Cardiology, Rheumatology, Nephrology): Study Guide / [Smiyan S.I., Komorovskiy R.R., Slaba U.S., et al.] edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” - 2016. – 398 p.

 • Principles of internal medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary diseases): Study Guide / [Smiyan S.I., Komorovskiy R.R., Lepyavko A.A., et al.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” − 2015.− 474 p.

 • Клінічна патогістологія: навч. Посіб./(Я.Я. Боднар, Т.В. Дацко, В.Д. Волошин та ін..); за ред. Я.Я. Боднара, Т.В. Дацко, В.Д. Волошина. (Навчальний посібник. 13 співавторів, в тому числі Р.Я. Боднар) - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2014 – 280 с.

 • Module 2. Principles of Internal Medicine (Сardiology, Rheumatology, Nephrology) : Study Guide for 5th course students / [Smiyan S.I., Slaba U.S., Lepyavko A.A. et al.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2014. – 379 p.

 • Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV та V курсів медичного факультету: навч. Посіб. / [М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, А.О. Боб та ін.]; за ред.. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2013.-.828 с.

 • Module 1. Principles of Internal Medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary diseases) : Study Guide for 4th course students / [Smiyan S.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A. et al.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2013. – 474 p.

 • Анемический синдром. Учебно - методическое пособие / [Дзяк Г.В., Перцева Т.А., Кузьмина А.П., Десятерик В.И, Смиян С.И.]; под редакцией академика НАМН Украины Г.В. Дзяка: Днепропетровск, ІМА-прес, 2012. - 383 с.

 • Практичні навички з питань гемостазіології. Навчально – методичний посібник / [Дзяк Г.В., Перцева Т.О., Кузьміна А.П., Десятерик В.І., Сміян С.І.]; за редакцією академіка НАМН України Г.В. Дзяка: Днепропетровск, ІМА-прес, 2011. - 308 с.

 • Short course of pathomorphology: textbook / Ya. Bodnar, A. Romanyuk, R. Bodnar, et al. – Ternopil: TSMU, 2011.-544 p.

 • Диференційна діагностика та інші проблеми туберкульозу в клінічних ситуаціях / [Савула М.М., Фомічова Н.І., Кравченко Н.С., Магалецький І.Ф., Коморовський Р.Р., Петренко В.І.]; за ред. В.І. Петренка, М.М. Савули. – Тернопіль: ТДМУ, 2009. – 244 с.

 • Шпитальна терапія в ситуаційних задачах / [проф. Сміян С.І., проф. Бакалюк О.Й., кандидати медичних наук: Гаврилюк М.Є., Гарач І.Г., Гаріян М.П., Грималюк Н.В., Жулкевич І.В., Насалик Б.Г., Масик О.М., Погоріла М.А., Пришляк В.Д., Цяпа Ю.М., Ясніцька М.Я.]; за редакцією проф. Сміян С.І.: Тернопіль, «Укрмедкнига», 2003. - 312 с.