Підручники, видані викладачами кафедри:

1. Клінічна латина з англійськими та українськими відповідниками / Закалюжний М.М., Андрейчин М.А., Коморовський Р.Р. - Тернопіль: ТДМУ, 2017. - 832 с.

2. Проблеми остеопорозу / [проф. Ковальчук Л.Я., чл.-кор. АМН України, проф. Сміян І.С., проф. Андрейчин М.А., проф. Банадига Н.В., проф. Боднар Я.Я., проф.. Венгер І.Я., проф. Гнатюк М.С., проф. Ляпіс М.О., проф. П’ятночка І.Т., проф. Савула М.М., проф. Сміян С.І., проф. Стародуб Є.М., проф. Швед М.І., проф. Шідловський В.О., проф. Шкробот С.І., проф. Файфура В.В. та ін.]; за ред. проф. Ковальчука Л.Я. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 446 с.

3. Внутрішні хвороби. Практичні навики, методи, дослідження : підручник : електронний ресурс / С.І. Сміян, О.Й. Бакалюк, М.П., Гаріян та ін.; Тернопільська держ. мед. академія. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001.

Посібники, видані викладачами кафедри:

  1. Методологічні підходи до оцінки імунного статусу: навчальний посібник для позаудиторної роботи лікаря-інтерна / [Перцева Т. О., Сміян С. І., Кузьміна А. П. та співавтори]; за редакцією члена-кореспондента НАМНУ, професора Т. О. Перцевої. - Кривий Ріг, 2019. – 436 с.

  1. Internal medicine. Rapid review for exam preparation (endocrinology, gastroenterology, pulmonology, haematology): study guide for 4-th year students, edited by prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” − 2019.− 163 p.

  2. Internal medicine. Rapid review for exam preparation (cardiology, rheumatology, nephrology): study guide for 5-th year students, edited by prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” − 2019.− 152 p.

4. Principles of internal medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary diseases): Study Guide / [Smiyan S.I., Komorovskiy R.R., Lepyavko A.A., et al.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” − 2018.− 474 p.

5. Principles of Internal Medicine (Cardiology, Rheumatology, Nephrology): Study Guide / [Smiyan S.I., Komorovskiy R.R., Slaba U.S., et al.] edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” - 2018. – 398 p.

6. Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV та V курсів медичного факультету: навч. Посіб. / [М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, А.О. Боб та ін.]; за ред.. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2018.-.828 с.

7. Short course of pathomorphology: textbook / Ya. Bodnar, R. Bodnar, V. Volochyn, et al. – Ternopil: TSMU, 2018. - 526 p.

8. Principles of Internal Medicine (Cardiology, Rheumatology, Nephrology): Study Guide / [Smiyan S.I., Komorovskiy R.R., Slaba U.S., et al.] edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” - 2016. – 398 p.

9. Principles of internal medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary diseases): Study Guide / [Smiyan S.I., Komorovskiy R.R., Lepyavko A.A., et al.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” − 2015.− 474 p.

10. Клінічна патогістологія: навч. Посіб./(Я.Я. Боднар, Т.В. Дацко, В.Д. Волошин та ін..); за ред. Я.Я. Боднара, Т.В. Дацко, В.Д. Волошина. (Навчальний посібник. 13 співавторів, в тому числі Р.Я. Боднар) - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2014 – 280 с.

11. Module 2. Principles of Internal Medicine (Сardiology, Rheumatology, Nephrology) : Study Guide for 5th course students / [Smiyan S.I., Slaba U.S., Lepyavko A.A. et al.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2014. – 379 p.

12. Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV та V курсів медичного факультету: навч. Посіб. / [М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, А.О. Боб та ін.]; за ред.. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2013.-.828 с.

13. Module 1. Principles of Internal Medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary diseases) : Study Guide for 4th course students / [Smiyan S.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A. et al.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2013. – 474 p.

14. Анемический синдром. Учебно - методическое пособие / [Дзяк Г.В., Перцева Т.А., Кузьмина А.П., Десятерик В.И, Смиян С.И.]; под редакцией академика НАМН Украины Г.В. Дзяка: Днепропетровск, ІМА-прес, 2012. - 383 с.

15. Практичні навички з питань гемостазіології. Навчально – методичний посібник / [Дзяк Г.В., Перцева Т.О., Кузьміна А.П., Десятерик В.І., Сміян С.І.]; за редакцією академіка НАМН України Г.В. Дзяка: Днепропетровск, ІМА-прес, 2011. - 308 с.

16. Short course of pathomorphology: textbook / Ya. Bodnar, A. Romanyuk, R. Bodnar, et al. – Ternopil: TSMU, 2011.-544 p.

17. Диференційна діагностика та інші проблеми туберкульозу в клінічних ситуаціях / [Савула М.М., Фомічова Н.І., Кравченко Н.С., Магалецький І.Ф., Коморовський Р.Р., Петренко В.І.]; за ред. В.І. Петренка, М.М. Савули. – Тернопіль: ТДМУ, 2009. – 244 с.

18. Шпитальна терапія в ситуаційних задачах / [проф. Сміян С.І., проф. Бакалюк О.Й., кандидати медичних наук: Гаврилюк М.Є., Гарач І.Г., Гаріян М.П., Грималюк Н.В., Жулкевич І.В., Насалик Б.Г., Масик О.М., Погоріла М.А., Пришляк В.Д., Цяпа Ю.М., Ясніцька М.Я.]; за редакцією проф. Сміян С.І.: Тернопіль, «Укрмедкнига», 2003. - 312 с.