Традицiйнi напрямки наукових розробок кафедри внутрішньої медицини № 2 – питання ревматології, зокрема проблеми ревматичних захворювань суглобів та системних захворювань сполучної тканини. На кафедрі систематично виконуються наукові дисертації під керівництвом проф. С.І. Сміян. За час існування кафедри в клінічній ординатурі за спеціальностями «Ревматологія» і «Терапія» успішно пройшло навчання понад 35 лікарів-іноземців.

У даний час колектив кафедри займається вивченням метаболічних порушень та змін реології крові при ревматологічній патології, проблемами вторинного остеопорозу та коморбідних станів у клініці внутрішніх хвороб, а також розробкою диференційованих підходів до лікування і профілактики дисметаболічного і остеопенічного синдрому, що відображається в міжкафедральній науково-дослідній роботі: ,,Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря".

Спiвробiтники кафедри беруть активну участь у дiяльностi Української асоцiацiї остеопорозу, Української асоцiацiї ревматологів.

Завідувач кафедри - Заслужений діяч науки і техніки України, професор С.І. Сміян очолює Товариство терапевтів Тернопільської області, є членом редколегії наукових журналів: "Український ревматологічний журнал", "Східноукраїнський медичний журнал", "Сімейна медицина".

Доцент кафедри - доктор медичних наук Р.Р. Коморовський є членом Європейської асоціації серцево-судинної візуалізації (EACVI), рецензентом наукових журналів Clinical Cardiology, Echo Research and Practice, Journal of Rare Cardiovascular Diseases, Therapeutics and Clinical Risk Management, BMC Infectious Diseases, Cardiology, BMC Cardiovascular Disorders, European Heart Journal – Case Reports, Cardiology in the Young, Acta Biochimica Polonica.

Працівники кафедри щорічно беруть активну участь у численних наукових конференціях, конгресах, симпозіумах. Так, у 2021 році представники кафедри взяли участь у 25 міжнародних наукових заходах, представивши свої доповіді на 19 із них.

Сертифікати про участь працівників кафедри у міжнародних наукових конференціях (2021 рік)

Доц. Коморовський Р.Р. на захисті докторської дисертації (2021 рік)

3-5 травня 2020 р. доцент Л.М. Мігенько взяла участь у науковому семінарі "Сучаcна наука: проблеми та інновації", який відбувся у місті Стокгольм, Швеція.

25 лютого 2020 р. доцент С.Р. Гусак взяла участь у вебінарі Європейського товариства кардіологів "Діабет. Фокус 2: SGLT2- інгібітори – нові дані та гайдлайни".

30-31 січня 2020 р. доцент О.С. Квасніцька брала участь в науковому семінарі Європейського респіраторного товариства "Персоналізовані підходи у веденні гострого респіраторного дистрес-синдрому" у місті Баселона, Іспанія.

12-15 червня 2019 р. завідувач кафедри професор С.І. Сміян представила наукові здобутки кафедри на Європейському конгресі ревматологів (EULAR) у місті Мадрид, Іспанія.

Проф. С.І. Сміян проводить науковий вебінар (2020 рік)


Доц. Р.Я. Боднар під час представлення результатів наукового дослідження на ХХ Національному конгресі кардіологів України у місті Києві (2019 рік)

19-24 жовтня 2018 року у місті Чікаго (США) відбувся щорічний Конгрес ревматологів США «2018 АСR/ АRНР Annual Meeting». Тернопільський державний університет імені І. Я. Горбачевського на цьому міжнародному форумі представляла завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, професор Сміян Світлана Іванівна.

Проф. С.І. Сміян на щорічному Конгресі ревматологів Америки у м. Чікаго, США (2018 рік)

Кожного року щорічна зустріч забезпечує виняткові можливості для навчання більш ніж 16 000 професіоналів з кожного сегмента ревматології. Освітня програма ACR охоплює широкий спектр різноманітних і актуальних тем, щоб зробити практику ревматології процвітаючою. Ревматологи, фахівці з охорони здоров'я, навчальні колективи з понад 100 країн світу зібралися, щоб аналізувати останні наукові досягнення, клінічні проблеми. «2018 АСR/ АRНР Annual Meeting» це незрівнянна можливість почути провідних фахівців з ревматології, поділитися знаннями, результатами досліджень та новими клінічними концепціями. Це сучасний доступ до новітніх досліджень (представлених тез доповідей понад 3 000 рефератів) з найсучаснішими науковими знаннями з широкого кола питань.

На виставці в рамках АСR/ АRНР була представлена взаємодія більш ніж 12000 ревматологічних медичних працівників зі всього світу (більше 16 000 учасників, більше 150 експонатів, представлено понад 110 країн).

Даний форум надав чудову можливість спілкування з колегами, обміну ідеями, налагодженню нових контакти.

Цього року на конгресі проводили сесії з новаторським підходом, які дозволили по сучасному розуміти клінічні тенденції, підвищити рівень знань в галузі останніх діагностичних розробок та управління ревматичними захворюваннями, дізнатися, як використовувати найновіші технології, що в свою чергу буде сприяти оптимізації контролю захворювань.

Основні фундаментальні доповіді стосувалися генетичних, персоніфікованих даних, імунопатології щодо розвитку і прогнозування ревматичних захворювань, оновленню та розширенню ACR рекомендацій, нових понять в класифікаціях. Багато часу було приділено імунізації та інфекції при РЗ, що дало можливість отримати широкий досвід та клінічні інтерпретації, пов'язані з вакцинацією. Цікавою була сесія присвячена огляду основних концепцій радіологічних програм та мобільних і цифрових технологій в ревматології.

Приємним було й знайомство з містом Чикаго, яке є одним із найбільшим у Сполучених Штатах і названим глобальною архітектурною столицею. Як багатокультурне місто, яке процвітає на гармонії, Чикаго втілює в собі цінності серцевої цілісності Америки - важка робота і сучасні комунікації.

Отримана під час відрядження інформація буде в подальшому використана:

- для налагодження контактів з науковцями європейських університетів;

- для вивчення досвіду ведення ревматологічної патології в клініці внутрішніх хвороб;

- під час організації навчальної (лекції, семінари, практичні заняття) та наукової роботи на кафедрі внутрішньої медицини №2 ;

- під час проведення засідань Тернопільського обласного товариства терапевтів, проведення переривчастих курсів для ревматологів, кардіологів, сімейних лікарів, а також під час підготовки до виступів на науково-практичних конференціях, засіданні асоціації ревматологів в жовтні 2018-2019 років.

12-16.06.2018 року у місті Амстердам (Нідерланди) відбувся щорічний Європейський конгрес ревматологів «EULAR-2018». Тернопільський державний університет імені І. Я. Горбачевського на цьому міжнародному форумі представляла завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, професор Сміян Світлана Іванівна.

Проф. С.І. Сміян на щорічному Європейському конгресі ревматологів у м. Амстердам, Нідерланди (2018 рік)

Проф. С.І. Сміян під час доповіді на «EULAR» (2018 рік)

Конгрес ревматологів «EULAR» є форумом високого рівня, що має за мету обмін науковим, освітнім і соціальним досвідом між фахівцями з ревматології, встановлення і підтримку зв'язків між пацієнтами і ревматологічними асоціаціями, що сприяє досягненню прогресу в ефективності лікування пацієнтів з ревматичними захворюваннями. Конгрес охоплював інформацію щодо широкого спектру ревматичних захворювань і включав лекційну програму, доповіді з фундаментальних наук і клінічні симпозіуми, сесії стендових доповідей, презентації та обговорення складних випадків, семінарів і спеціальних сесій за інтересами.

Основні фундаментальні доповіді стосувалися результатів досліджень в галузі генетичних основ захворювань і HLA розпізнавання / Т-клітин, адаптивного та вродженого імунітету (Т- і В-клітини) при ревматичних захворюваннях. Велика увага приділялася цитокінам та медіаторам запалення, остеоімунології, експериментальним моделям в ревматології. Клінічна частина конгресу достатньо багато була присвячена прогнозуванню перебігу кожного ревматичного захворювання, досягнення мети лікування, а також детально розглядалися питання коморбідності та аспекти сучасної імунобіологічної терапії.

Наукова робота працівників кафедри внутрішньої медицини № 2 була представлена 2 тезами, які опубліковані в журналі “Annals of the rheumatic diseases» (Volume 77, Supplement 2. June 2018) і однією стендовою доповіддю.

Отримана під час відрядження інформація буде в подальшому використана:

- для налагодження контактів з науковцями європейських університетів;

- для вивчення досвіду ведення ревматологічної патології в клініці внутрішніх хвороб;

- під час організації навчальної (лекції, семінари, практичні заняття) та наукової роботи на кафедрі внутрішньої медицини №2 ;- під час проведення засідань Тернопільського обласного товариства терапевтів, проведення переривчастих курсів для ревматологів, кардіологів, сімейних лікарів, а також під час підготовки до виступів на науково-практичних конференціях, засіданні асоціації ревматологів в жовтні 2018-2019 років.

19-22 квітня 2018 р. в м. Краків, Польща, відбувся Міжнародний Конґрес по остеопорозу, остеоартриту та захворюваннях м’язево-скелетної системи (World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases).

Учасники Конгресу з Почесним Президентом Міжнародної фундації з остеопорозу Дж.А. Канісом (2018 рік)

Наукова програма Конгресу охоплювала пленарні та навчальні лекції, наукові симпозіуми, круглі столи та майстер-класи. Тематика виступів була направлена на попередження та лікування остеопорозу і остеоартритів. Особлива увага надавалася саркопенії, внаслідок її тісному взаємозв’язку із захворюваннями кісток та суглобів. Організатори Конгресу сподівалися, що він стане вагомим кроком вперед до розуміння метаболізму та патології кісток, розкриє нові стратегії та можливості в профілактиці, діагностиці та лікуванні даних захворювань. Масштаби даного конгресу налічували близько 3900 учасників з країн Європи, Північної Америки, Азії, Латинської Америки та Африки. Була представлена рекордна кількість стендових доповідей (1513).

Делегація науковців з України (2018 рік)

Від Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського у ньому взяли участь проф. Сміян С.І., проф. Мартинюк Л.П., проф. Бойчук А.В. та доц. Боднар Р.Я..

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, професор С.І. Сміян та доцент даної кафедри Р.Я. Боднар представили стендову доповідь «Featuresof morphological changes of sarcopenia in hip osteoarthritis, S.I. Smiyan, R.Ya. Bodnar, Ya.Ya. Bodnar», яка робота викликала науковий інтерес та дискусію серед учасників Конгресу.

Проф. С.І. Сміян та доц. Р.Я. Боднар після представлення доповіді (2018 рік)

Доцент кафедри внутрішньої медицини № 2, Боднар Р.Я. 7-8 листопада 2017 р. відвідала Europe AF 10th Annual Conference, яка відбулась в м. Лондон, Великобританія.

Доц. Р.Я. Боднар на конференції з питань аритмології у м. Лондоні, Великобританія (2017 рік)

Метою даної конференції було поширення новітньої інформації, щодо механізмів виникнення та клінічних проявів аритмій, а також сучасних методів лікування пацієнтів з аритміями. Пленарні лекції та засідання були направлені на аудиторію, яку складалася з кардіологів, лікарів внутрішньої медицини та функціональної діагностики. В рамках конференції прозвучали доповіді науковців з різних країн Європи, таких як Великобританія, Німеччина, Франція, Бельгія, Швеція, Італія, Швейцарія, а також з США та Канади. Доцент Боднар Р.Я. представила стендову доповідь «Assessment of antithrombotic therapy in patients with permanent nonvalvular atrial fibrillation: a real world study».

28-29 вересня 2017 р. в Києві відбувся VI Зїзд Української Гастроентерологічної Асоціації гастроентерологів та гепатологів України, провідною темою якого був персоніфікований підхід до лікування хвороб гепатобіліарної системи на основі доказової медицини. Від кафедри внутрішньої медицини №2 у ньому взяла участь доц. Г.В.Лихацька

Доц. Г.В. Лихацька на VI З'їзді Української Гастроентерологічної Асоціації гастроентерологів та гепатологів України (2017 рік)

В рамках Зїзду відбулися пленарні та секційні засідання, майстер-класи, симпозіуми, семінари, де були обговорені основні питання сучасної гастроентерології . Було проведено спільне засідання Європейського клубу Панкреатологів Асоціації гастроентерологів України, а також Українсько-Європейський форум за участю провідних гастроентерологів Украіни та ЄС.

20-22 вересня 2017 р. в Києві відбувся XVIII Національний конґрес кардіологів України, провідною темою якого був персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини. Від кафедри внутрішньої медицини №2 у ньому взяли участь доц. Р.Р. Коморовський та доц. Р.Я. Боднар.

Доценти Р.Р. Коморовський та Р.Я. Боднар під час XVIII Національного конґресу кардіологів України (2017 рік)

В рамках конґресу відбулися пленарні та секційні засідання, майстер-класи, симпозіуми, семінари, де були обговорені основні питання сучасної кардіології. Було проведено спільне засідання Європейського товариства кардіологів та Асоціації кардіологів України, а також Українсько-Європейський форум за участю провідних кардіологів України та ЄС.

20-21 жовтня 2016 року в місті Києві відбулася науково-практична конференція «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб та фармакотерапії», організована Асоціацією ревматологів України. У конференції взяли участь завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського проф. С.І. Сміян (яка виступила з доповідями "Ревматичні прояви Лайм-бореліозу: рання діагностика і роль ревматолога", "Подагрична нефропатія і резистентна подагра" "Труднощі діагностики туберкульозної інфекції при СЧВ"), доцент цієї кафедри Р.Я. Боднар та лікарі КЗТОР "Тернопільська університетська лікарня" - завідувач ревматологічного відділення О.С. Маховська і Ж.О. Антюк.

Провідні ревматологи України під час конференції (2016 рік):

Зліва направо: проф. Головач І.Ю., (м.Київ, клінічна лікарня «Феофанія»), проф. Яцишин Р.І. (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський Національний медичний університет), проф. Шуба Н.М. (м. Київ, ДУ ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМНУ), академік НАМНУ проф. Коваленко В.М. (м. Київ, директор ДУ ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМНУ), проф. Кузьміна А.П. (м. Дніпро, ДДМА), проф. Сміян С.І. (м. Тернопіль, ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського), проф. Надашкевич О.Н., м. Львів, Львівський Національний медичний університет), проф. Свінціцький А.С. (м. Київ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця), доц. Івашківський О.І., (м. Київ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця), проф. Яременко О.Б. (м. Київ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, головний ревматолог МОЗ України).

16 - 22 жовтня 2016 у Зальцбурзі відбувся семінар з кардіології за підтримки Американсько-Австрійської Фундації, у якому взяв участь доц. Р.Р. Коморовський. Ключовою темою семінару була ішемічна хвороба серця. Провідні кардіологи з Віденського та Корнельського університетів прочитали лекції. Крім того, учасники семінару представили клінічні випадки. Доповідь доц. Р.Р. Коморовського була відзначена спеціальною грамотою.

Доц. Р.Р. Коморовський на семінарі з кардіології у м. Зальцбурзі, Австрія (2016 рік)

9.02.2016 р. відбулося розширене засідання товариства терапевтів Тернопільської області. Роботу товариства очолили: головний спеціаліст-терапевт Департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Л.М. Матюк, голова товариства терапевтів Тернопільської області, д. мед. наук проф. С.І. Сміян – завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, д. мед. наук проф. Дудар І.О. – завідувач відділу еферентних технологій, віце-президент Української асоціації нефрологів (Інститут нефрології АМН України). Учасниками розширеного товариства терапевтів Тернопільської області стали лікарі-терапевти,сімейні лікарі, кардіологи, невропатологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, інфекціоністи та лікарі-інтерни м. Тернополя та Тернопільської області. Всього в роботі конференції прийняли участь близько 250 осіб. За період роботи товариства було заслухано і обговорено понад 22 доповідей, які стосуються різних аспектів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань внутрішніх органів та які викликали жваве обговорення та цікаву дискусію у присутніх слухачів.

Активно працює студентський науковий гурток кафедри (куратор – доц. Лепявко А.А.). Щорічно гуртківці успішно беруть участь у міжнародних конгресах студентів і молодих вчених, де посідають призові місця, а також у програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

Студент 5 курсу 35 групи Мозес Оке отримав диплом ІІ ступеня за доповідь

на XVIII Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2014)

Студентка 5 курсу 30 групи Памела Ілоегбунам отримала диплом ІІ ступеня за доповідь на XV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2011 рік)