Навчальна робота

Навчально-методична робота

Внутрішня медицина є базою для грунтовного вивчення класики iнтернiстики.

На кафедрi навчаються студенти IV, V, VІ курсів іноземного факультету, які вивчають основи внутрішньої медицини, ендокринологію i професiйнi хвороби. Навчання здiйснюється згiдно з програмами, затвердженими Центральним методичним кабiнетом МОЗ України. Успiшна реалiзацiя навчальної програми можлива завдяки потужнiй клiнiчнiй базi кафедри, яка включає обласнi вiддiлення і відділення невідкладних станів лікарні швидкої допомоги та циклову систему викладання, за якої кожний викладач, як фахівець, викладає відповідний цикл. Стержнем навчального процесу є формування у студентiв основ клiнiчного мислення. Викладачi використовують у навчальному процесi методичнi розробки, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi, тестові завдання за типом «Крок-2». Для кращого засвоєння предмету цiкавi у дiагностичному планi хворi обговорюються на клiнiчних обходах професорiв, доцентiв, а також на клiнiчних конференцiях. На кафедрi постiйно оновлюються й удосконалюються тематика лекцiй, практичних занять та методичнi розробки. Для унiфiкацiї облiку оволодiння практичними навичками i об'єктивiзацiї контролю за навчанням студентiв колективом кафедри видано друкарським способом "Робочий журнал з циклу "Внутрiшнi хвороби" i "Журнал оцiнки промiжного рiвня знань" для студентів VІ курсу.