Куратор студентської групи сприяє академічному розвитку колективу групи, проводить індивідуальну і загальну виховну роботу серед студентів групи, з'ясовує проблеми студентів і, по можливості, допомагає, сприяє контролю за навчальним процесом, оперативному інформуванню студентів про накази і розпорядження адміністрації факультету та університету.

Щоб забезпечити позитивний виховний вплив на студентів куратор повинен мати авторитет, володіти педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями. У своїй роботі куратор керується законами України, Постановами уряду України, іншими чинними нормативними документами, Статутом ДВНЗ „ТДМУ імені І.Я. Горбачевського”, рішеннями керівництва університету, розпорядженнями та наказами декана факультету та його заступника з навчально-виховної роботи, розпорядженнями завідувача кафедри, планами роботи.

Викладачі кафедри, які є кураторами академічних груп, сприяють створенню в групах здорового морально-психологічного клімату, встановленню доброзичливих стосунків між студентами та співробітниками факультету і університету.

Куратори володіють інформацією щодо умов проживання студентів у гуртожитку, сприяють їм у вирішенні житлово-побутових проблем і створенні сприятливої обстановки в гуртожитку для навчання та проживання.

Викладачі кафедри діють згідно плану організаційної та виховної роботи: регулярно проводять зустрічі з кураторськими групами для вирішення поточних і перспективних питань в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській діяльності.

Доцент Лихацька Г.В. зі студентами кураторської групи (2016 рік)

За результатами виховної роботи (згідно опитування студентів та представлення здобутків перед міжкафедральною комісією) кафедра внутрішньої медицини № 2 у 2016-2017 навчальному році отримала перше місце серед кафедр факультету іноземних студентів, а доцент Лихацька Г.В. була визнана іноземними студентами кращим викладачем і куратором групи нашого факультету.

Асистент Свистун І.І. зі студентами кураторської групи (2015 рік)

Доцент Боднар Р.Я. зі студентами кураторської групи (2014 рік)

Доцент Комаровський Р.Р. зі студентами кураторської групи (2012 рік)

У 2014 році викладачам кафедри були вручені грамоти вдячності від випускників іноземного факультету за відданість медицині та професійність у педагогічній справі.

Доцент Лепявко А.А. зі старостою кураторської групи,

президентом асоціації студентів Іраку Абасом Хамідом Рашідом (2014 рік)

Частина студентів-випускників, які були у складі кураторських груп кафедри, а також випускники клінічної ординатури, які на даний час успішно працюють у клініках багатьох країн світу, продовжують підтримувати професійні і дружні зв'язки з викладачами, які брали участь у їхній лікарській підготовці та професійній спеціалізації.