Куратор студентської групи сприяє академічному розвитку колективу групи, проводить індивідуальну і загальну виховну роботу серед студентів групи, з'ясовує проблеми студентів і, по можливості, допомагає, сприяє контролю за навчальним процесом, оперативному інформуванню студентів про накази і розпорядження адміністрації факультету та університету.

Щоб забезпечити позитивний виховний вплив на студентів куратор повинен мати авторитет, володіти педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями. У своїй роботі куратор керується законами України, Постановами уряду України, іншими чинними нормативними документами, Статутом ДВНЗ „ТДМУ імені І.Я. Горбачевського”, рішеннями керівництва університету, розпорядженнями та наказами декана факультету та його заступника з навчально-виховної роботи, розпорядженнями завідувача кафедри, планами роботи.

Викладачі кафедри, які є кураторами академічних груп, сприяють створенню в групах здорового морально-психологічного клімату, встановленню доброзичливих стосунків між студентами та співробітниками факультету і університету.

Куратори володіють інформацією щодо умов проживання студентів у гуртожитку, сприяють їм у вирішенні житлово-побутових проблем і створенні сприятливої обстановки в гуртожитку для навчання та проживання.

Викладачі кафедри діють згідно плану організаційної та виховної роботи: регулярно проводять зустрічі з кураторськими групами для вирішення поточних і перспективних питань в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській діяльності.

Студенти кураторських груп систематично беруть участь у міжнародних конференціях, презентаціях, концертах, а куратори активно їх підтримують.

Презентації студентів-гуртківців з кураторських груп кафедри, які на ХХV Міжнародному конгресі студентів і молодих вчених зайняли І і ІІ призові місця (2021 рік)

Концерт колективів іноземних студентів у ПК "Березіль" (2019 рік)

Доц. Боднар Р.Я. з учасником і організатором концерту - студентом кураторської групи Ахмедом Салемом (2019 рік)

Восени 2019 року студенти кураторських груп кафедри взяли активну участь у концерті ,,Розмаїття культур", який відбувся у ПК "Березіль". Працівники кафедри підтримали студентів та сприяли їхній участі у проведенні концерту. Такі заходи покращують сприйняття та розуміння тернополянами національних традицій представників різних країн, які навчаються у нашому університеті.

Асистент Кошак Б.О. зі студентами кураторської групи (2019 рік)

Доброю традицією кафедри стало відвідування її працівниками урочистої церемонії випуску студентів. Щороку випускники запрошують своїх викладачів взяти участь у визначній події.

Працівники кафедри вітають випускників із кураторської групи (2019 рік)

Асистент Мігенько Л.М. зі студентами кураторської групи (2018 рік)

Доволі часто студенти кураторських груп виявляють бажання займатися у студентському науковому гуртку.

Доцент Лихацька Г.В. зі студентами кураторської групи (2016 рік)

За результатами виховної роботи (згідно опитування студентів та представлення здобутків перед міжкафедральною комісією) кафедра внутрішньої медицини № 2 у 2016-2017 навчальному році отримала перше місце серед кафедр факультету іноземних студентів, а доцент Лихацька Г.В. була визнана іноземними студентами кращим викладачем і куратором групи нашого факультету.

Асистент Свистун І.І. зі студентами кураторської групи (2015 рік)

Доцент Боднар Р.Я. зі студентами кураторської групи (2014 рік)

У 2014 році викладачам кафедри були вручені грамоти вдячності від випускників іноземного факультету за відданість медицині та професійність у педагогічній справі.

Доцент Лепявко А.А. зі старостою кураторської групи, президентом асоціації студентів Іраку Абасом Хамідом Рашідом (2014 рік)

Доцент Комаровський Р.Р. зі студентами кураторської групи (2012 рік)

Частина студентів-випускників, які були у складі кураторських груп кафедри, а також випускники клінічної ординатури, які на даний час успішно працюють у клініках багатьох країн світу, продовжують підтримувати професійні і дружні зв'язки з викладачами, які брали участь у їхній лікарській підготовці та професійній спеціалізації.