Кафедра внутрішньої медицини №2 функціонує на базi КНП «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради (ревматологічне відділення) і КНП «Тернопiльська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» (відділення невідкладних терапевтичних станів). Лікувальну та діагностично-консультативну роботу здійснюють 1 професор, 8 доцентів і 3 асистенти у базових відділеннях клініки, а також у гастроентерологічному, ендокринологічному та кардіологічному відділеннях Тернопільської університетської лікарні. Викладачі кафедри мають категорії з «Терапії» (6-вищу, 4-першу, 2-другу), а також спеціалізацію та категорії за спеціальностями: «ревматологія», «кардіологія», ендокринологія», «пульмонологія», «гастроентерологія».

Працівники кафедри внутрішньої медицини № 2 під час вакцинації від COVID-19

(2021 рік)

Доц. Квасніцька О.С. зі студентами під час консультації у відділенні гемодіалізу (2019 рік)

Обхід проф. С.І. Сміян у ревматологічному відділенні (2016 рік)

Доценти Р.Р. Коморовський і Р.Я. Боднар демонструють клінічний випадок студентам (2016 рік)

Доц. А.А. Лепявко з лікарями відділення невідкладних терапевтичних станів (2014 рік)

Доц. Г.В. Лихацька консультує у гастроентерологічному відділенні (2015 рік)

У лікувально-діагностичний процес працівниками кафедри впроваджуються новітні методики, які стосуються зокрема визначення клініко-лабораторних порушень функції печінки у пацієнтів при тривалому використанні метотрексату та формування групи ризику, щодо виявлених змін; вивчення кардіоваскулярного ризику, ураження нирок у хворих на остеоартроз та подагру. Поряд з тим в практику ревматологічного відділення університетської лікарні введенні нові технології лікування - використання біологічних агентів за умов ревматоїдного артриту, системних захворювань сполучної тканини. Розпочато активне впровадження методики FRAX для визначення ймовірності переломів, внаслідок остеопорозу протягом 10-річного періоду.

Регулярно проводяться тренінги і майстер-класи з МРТ-діагностики як базового методу в патології суглобів з чіткими тлумаченнями видів, типів МРТ-технологій. Працівниками кафедри регулярно демонструються практичні сесії для лікарів ревматологічного відділення, які включали в себе аспекти діагностики і лікування всіх ревматичних захворювань, остеопорозу, а також в контексті коморбідних станів та захворювань за останніми публікаціями, за матеріалами конгресів ревматологів України, EULAR та з використанням настанов «Національного підручника з ревматології» за редакцією В.М.Коваленка, Н.М. Шуби (Київ, 2013).

У перспективах лікувальної роботи клініки внутрішньої медицини № 2 – подальше вивчення і стратифікація факторів несприятливого перебігу коморбідних станів, встановлення їх ролі у прогресуванні ревматичної патології та розробка програм лікування; створення реєстру пацієнтів, що отримують або потребують лікування біологічними агентами та дослідження ефективності імунобіологічної терапії.

Результати наукових розробок в клінічну практику постійно реалізуються в статтях у фахових виданнях, (в тому числі й в закордонних), тезах та патентах. Оприлюднення результатів наукових досліджень регулярно подається у доповідях на наукових форумах.

Викладачами кафедри щорічно проводяться науково-практичні, клінічні, клініко-анатомічні конференції, рецензуються історії хвороб та презентуються випадки клінічного обговорення хворих. Регулярно працівники кафедри здійснюються планові і ургентні консультації, в тому числі планово-консультативні виїзди у райони міста, ургентні виїзди в лікувальні заклади міста та області по центру екстреної медичної допомоги.

Працівники кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях з доповідями на всеукраїнських конгресах, міжнародних форумах.

Завідувач кафедри проф. С.І. Сміян з 2015 року очолює Тернопільське обласне терапевтичне товариство. Систематично проводяться засідання обласного товариства терапевтів, в яких разом з практикуючими лікарями Тернопільщини беруть участь провідні фахівці терапевтичного профілю України, керівники системи охорони здоров'я, науковці, фахівці із суміжних медичних спеціальностей. Діяльність обласного терапевтичного товариства спрямована на покращення діагностики, лікування та профілактики внутрішніх хвороб на Тернопіллі.

19.03.2018 р. відбулося розширене засідання товариства терапевтів Тернопільської області.

Роботу товариства очолили: головний спеціаліст-терапевт Департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Л.М. Матюк, голова товариства терапевтів Тернопільської області, д. мед. наук проф. С.І. Сміян – завідувач кафедри внутрішньої медицини №2.

Проф. С.І. Сміян і Л.М. Матюк відкривають засідання товариства терапевтів Тернопільської області (2018 рік)

Учасниками розширеного товариства терапевтів Тернопільської області стали лікарі-терапевти, сімейні лікарі, кардіологи, невропатологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, інфекціоністи та лікарі-інтерни м. Тернополя та області.

Всього в роботі конференції прийняли участь близько 70 осіб.

Учасники засідання товариства терапевтів Тернопільської області (2018 рік)

За період роботи товариства було заслухано і обговорено понад 14 доповідей, які стосуються різних аспектів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики

захворювань внутрішніх органів та які викликали жваве обговорення та цікаву дискусію у присутніх слухачів.

Учасники засідання товариства терапевтів Тернопільської області (2018 рік)

Інформацією про відкриття новітніх відділеннь серцево-судинної хірургії та реперфузійного центру в ТУЛ, поділилися з присутніми слухачами в своїх презентаціях завідувачі відділеннь Гуменний І.З. та Маслій Б. Я.

Доповідає І.З. Гуменний (2018 рік)

Доповідає Б.Я. Маслій (2018 рік)

Проблемні питання ревматологічної службі у 2017 році доповіла головний позаштатний експерт–ревматолог ДОЗ ТОДА Маховська О.С. довела до аудиторії інформацію про поширеність окремих нозологій, сучасні стандарти надання ревматологічної допомоги в університетській лікарні.

Доповідає О.С. Маховська (2018 рік)

Жваве обговорення викликала у аудиторії доповідь д. мед. н., проф. С.І. Сміян. «Патологічні ефекти гіперурикемії - акцент на серцево-судинну систему» з приводу застосування алопуринолу та фебуксостату у пацієнтів з супутніми серцево-судинними захворюваннями.

Доповідає С.І. Сміян (2018 рік)

З сучасними підходами до лікування ускладнень цукрового діабету присутніх слухачів ознайомила д. мед .н., проф. Пасечко Н. В. Інформацію про стан ендокринологічної служби за 2017 рік оприлюднила головний позаштатний експерт – ендокринолог ДОЗ ТОДА Гулько Н.Я.

Доповідає проф. Н.В. Пасєчко (2018 рік)

Доповідає Н.Я. Гулько (2018 рік)

З актуальністю профілактики при запальних інфекціях сечовивідних шляхів ознайомив к. мед.н., доцент Мисак А. І. Про стан нефрологічної служби за 2017 рік доповіла Симко Г.Б., головний позаштатний експерт-нефролог ДОЗ ТОДА.

Доповідає доц. А.І. Мисак (2018 рік)

Доповідає Г.Б. Симко (2018 рік)

Щодо проблемних питань кардіологічної служби та про підсумки роботи за 2017р. доповіла експерт-кардіолог ДОЗ ТОДА Вівчар Н.М. Проф. Шкробот С.І. виклала основні критерії діагностики та особливості лікування пацієнтів з дисциркуляторною енцефалопатію. Навела сучасні рекомендації щодо лікування основних видів даної проблеми.

Доповідає Н.М. Вівчар (2018 рік)

Доповідає проф. С.І. Шкробот (2018 рік)

З проблемними питаннями роботи неврологічної служби за 2017 рік ознайомила аудиторію головний позаштатний експерт – невропатолог ДОЗ ТОДА Колеснікова Л.І. Л.Б. Юровська, головний позаштатний експерт – гастроентеролог ДОЗ ТОДА відзвітувала про роботу гастроентерологічної служби за 2017 рік, звернула увагу на проблемні питання діагностики та лікування вірусних гепатитів

Доповідає Л.І. Колеснікова (2018 рік)

Доповідає Л.Б. Юровська (2018 рік)

Про роль кардіометаболічної терапії при лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця з аудиторією поділилась к. мед.н., доцент Боднар Р.Я. Стан гематологічної служби за 2017 рік виклала у своїй доповіді головний позаштатний есперт – гематолог ДОЗ ТОДА Вибирана Р.Й.

Доповідає доц. Р.Я. Боднар (2018 рік)

Доповідає Р.Й. Вибирана (2018 рік)

22.11.2017 р. відбулося розширене засідання товариства терапевтів Тернопільської області. Роботу товариства очолили головний спеціаліст-терапевт Департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Л.М. Матюк та голова товариства терапевтів Тернопільської області, д. мед. наук, проф. С.І. Сміян – завідувач кафедри внутрішньої медицини №2.

Головний спеціаліст-терапевт Департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Л.М. Матюк (2017 рік)

Голова товариства терапевтів Тернопільщини проф. С.І. Сміян (2017 рік)

Учасниками розширеного товариства терапевтів Тернопільської області стали лікарі-терапевти, сімейні лікарі, кардіологи, невропатологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, інфекціоністи та лікарі-інтерни м. Тернополя та Тернопільської області. Всього в роботі конференції прийняли участь 135 осіб.

Учасники засідання обласного товариства терапевтів (2017 рік)

Було заслухано і обговорено понад 10 доповідей, які стосуються різних аспектів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань внутрішніх органів та які викликали жваве обговорення та цікаву дискусію у присутніх слухачів.

Д.мед.н., проф. Гребеник М.В. в своїй доповіді розкрив питання про доцільність прийому АСК та правильність їх призначення в практиці лікаря-інтерніста. Про сучасні підходи щодо діагностики та лікування цукрового діабету і його ускладнень розкрила у своїй презентації д. мед. н., проф. Пасєчко Н. В.

Доповідає проф. М.В. Гребеник (2017 рік)

Доповідає проф. Н.В. Пасєчко (2017 рік)

Д. мед.н. Венгер О.П., ознайомила аудиторію з сучасними аспектами лікування тривожно-депресивних станів, яким препаратам слід надавати перевагу.

Попович Василь Іванович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології ІФНМУ, детально зупинився на гострому риносинуситі: яким фітопрепаратам слід надавати перевагу в лікуванні даного захворювання.

Доповідає д. мед. н. О.П. Венгер (2017 рік)

Доповідає проф. В.І. Попович (2017 рік)

Д. мед. наук, проф. С.І. Сміян розкрила аудиторії питання про роль кальцію і вітаміну Д3 в терапії остеопорозу. Лікар-терапевт Діжурко Н.В поділилася у своїй доповіді сучасними підходами до антибіотикотерапії на амбулаторному етапі.

Доповідає проф. С.І. Сміян (2017 рік)

Доповідає лікар-терапевт Н.В. Діжурко (2017 рік)

Доцент Смачило І.В. розповіла аудиторії про синдром внушньопечінкового холестазу, причини його виникнення та яким гепатопротектором найкраще його подолати. К. мед.н., доцент Боднар Р.Я., звернула увагу лікарів на вплив препаратів метаболічної терапії при коморбідних станах.

Доповідає доц. І.В. Смачило (2017 рік)

Доповідає доц. Р.Я. Боднар (2017 рік)

Лікар-дерматолог Боднар Т.В. детально акцентувала увагу на лазеротерапії в сучасній косметологічній практиці. Завідувач курсу судової медицини, доцент Франчук В.В. розповів про недоліки медичної допомоги, яких припускаються лікарі.

Доповідає лікар-дерматолог Т.В. Боднар (2017 рік)

Доповідає доц. В.В. Франчук (2017 рік)

18-20 жовтня 2017 р. в Києві відбувся VII Національний Конґрес ревматологів України, наукова програма якого охоплювала не тільки клінічні аспекти практично всього спектра ревматичних хвороб, досягнення в їх діагностиці та лікуванні, а й особливості надання медичної допомоги в сучасних умовах. Велику увагу було приділено стану та перспективам післядипломної освіти в галузі ревматології.

Від кафедри внутрішньої медицини №2 у ньому взяли участь завідувач кафедри проф. С.І.Сміян та доц. Р.Я. Боднар.

Делегати Національного Конгресу ревматологів України (2017 рік)

В рамках Конґресу відбулися пленарні лекції та засідання, наукові симпозіуми, круглі столи та майстер-класи. Професор Сміян С.І. брала активну участь в роботі Конгресу, так як була модератором багатьох засідань та неодноразово виступала з презентаціями доповідей: «Симптоматична терапія в ревматології: сучасний погляд на доцільність і тривалість», «Стратифікація факторів успішного лікування подагри», «Хвороба Лайма», «Інфекційні артрити: принципи діагностики і лікування», «Успіхи і парадокси у лікуванні остеоартрозу».

На урочистому відкритті Конгресу проф. Сміян С.І. було нагороджено медаллю АМН України імені академіка Стражеска М.Д. «За заслуги в охороні здоров’я».

Вручення медалі АМН України імені академіка Стражеска М.Д. «За заслуги в охороні здоров’я» проф. Сміян С.І. (2017 рік)


Також було проведено Генеральну асамблею ревматологів України.

21 жовтня 2017 р. проф. Сміян С.І. взяла участь у роботі IV Національного українського стоматологічного конгресу «Мультидисциплінарний підхід в діагностиці, лікуванні та профілактиці стоматологічних захворювань», на якому представила доповідь «Запальні і дегенеративні захворювання суглобів - що потрібно знати стоматологу».


20-21 жовтня 2016 року в місті Києві відбулася науково-практична конференція «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб та фармакотерапії», організована Асоціацією ревматологів України. У конференції взяли участь завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського проф. С.І. Сміян (яка виступила з доповідями "Ревматичні прояви Лайм-бореліозу: рання діагностика і роль ревматолога", "Подагрична нефропатія і резистентна подагра" "Труднощі діагностики туберкульозної інфекції при СЧВ"), доцент цієї кафедри Р.Я. Боднар та лікарі КЗТОР "Тернопільська університетська лікарня" - завідувач ревматологічного відділення О.С. Маховська і Ж.О. Антюк.

Провідні ревматологи України (2016 рік):

Зліва направо: проф. Головач І.Ю., (м.Київ, клінічна лікарня «Феофанія»), проф. Яцишин Р.І. (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський Національний медичний університет), проф. Шуба Н.М. (м. Київ, ДУ ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМНУ), академік НАМНУ проф. Коваленко В.М. (м. Київ, директор ДУ ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМНУ), проф. Кузьміна А.П. (м. Дніпро, ДДМА), проф. Сміян С.І. (м. Тернопіль, ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського), проф. Надашкевич О.Н., м. Львів, Львівський Національний медичний університет), проф. Свінціцький А.С. (м. Київ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця), доц. Івашківський О.І., (м. Київ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця), проф. Яременко О.Б. (м. Київ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, головний ревматолог МОЗ України)

Проф. С.І. Сміян, проф. Джозеф Смолен, І.Ю. Головач (2016 рік)

Президент робочої групи з розробки клінічних рекомендацій EULAR (EULAR/EFORT Recommendations), що представляє кафедру ревматології Віденського медичного університету і клініки Хітцінга (Medical University of Vienna and Hietzing Hospital), Австрія, екс-Президент Європейської Ліги проти Ревматизму EULAR 2003-2005р, профессор Джозеф Смолен (Joseph Smolen) і члени робочої групи по розробці клінічних рекомендацій України проф. С.І. Сміян і проф. І.Ю. Головач в рамках співпраці на Українському ревматологічному конгресі у м. Києві обговорили актуальні питання ревматології та перспективи подальшої співпраці.