Монографії, видані викладачами кафедри:

1. Хронічний панкреатит: дисліпідні та інші трофологічні розлади, шляхи корекції / [Бабінець Л.С., Мігенько Л. М., Мігенько Б.О.]; Тернопіль, 2018. - 135 с.

2. Кардіотоксичність індукована антиметаболітами / [Перцева Т.О., Кузьміна А.П., Потабашній В.А., Сміян С.І.]; за ред. Г. В. Дзяка: Днепропетровск, ІМА-прес, 2014. - 228 с.

3. Анемія - коморбідний стан / [Дзяк Г.В., Перцева Т.О., Потабашній В.А., Кузьміна А.П., Сміян С.І.]; за редакцією академіка НАМН України, професора Г.В. Дзяка: Дніпропетровськ, 2013. - 268 с.


Патенти, отримані викладачами кафедри кафедри:

1. Патент 120456 Україна. Спосіб прогнозування перебігу серцевої недостатності у віддалених результатах після хірургічного лікування хворих на токсичний зоб середньої тяжкості / Сміян С.І., Кравців В.В., Шідловський О.В., Павлишин А.В. – Бюл. № 21, 10.11.2017.

2. Патент 101630 Україна. Спосіб профілактики цереброваскулярних ускладнень у хворих на остеоартроз / Волошина Л.О., Сміян С.І., Пашковський В.М. – Бюл. № 18., 25.09.2015.

3. Патент 99602 Україна. Спосіб діагностики уражень печінки у хворих на подагру / Сміян С.І., Даньчак С.В. – Бюл. № 11., 10.06.2015.

4. Патент 86717 Україна. Спосіб оцінки лікувальної ефективності медикаментозного засобу або лікувального комплексу при імунозапальних і запальних захворюваннях суглобів / Бакалюк О.Й., Сміян С.І., Грималюк Н.В.- Бюл. № 1, 10.01. 2014.

5. Патент 62157 Україна. Спосіб диференціальної діагностики запальних і дегенеративно-дистро-фічних захворювань суглобів / Сміян С.І., Грималюк Н.В. Бюл. № 12

6. Патент 76994 Україна. Спосіб оцінки ефективності медикаментозного засобу, призначеного для лікування остеопорозу / Сміян С.І., Грималюк О.І. Слаба У.С. Бакалюк О.Й., Сміян С.І., Грималюк Н.В.– Бюл. № 2, 25.01.2013 р

7. Патент. 62532 A. Cпосіб лікування хворих на вторинний остеопороз / Мартинюк Л.П., Сміян С.І., Бутвин С.М.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського опубл. № 2003043035; 15.12.2003, бюл. № 12.