Монографії, видані викладачами кафедри:

 • Лайм-бореліоз : монографія / [Андрейчин МА, Корда ММ, Шкільна МІ, Івахів ОЛ та ін.] ; за ред. МА Андрейчина та ММ Корди. Тернопіль: ТНМУ; 2021. 376 с.

 • Вплив анемії на індуковану кардіоваскулярну токсичність / [Перцева Т. О., Сміян С. І., Кузьміна А. П. та співавтори]; за редакцією члена-кореспондента НАМНУ, професора Т. О. Перцевої: Кривий Ріг, 2019. – 260 с.

 • Хронічний панкреатит: дисліпідні та інші трофологічні розлади, шляхи корекції / [Бабінець Л.С., Мігенько Л. М., Мігенько Б.О.]; Тернопіль, 2018. - 135 с.

 • Кардіотоксичність індукована антиметаболітами : монографія / [Перцева ТО, Кузьміна АП, Сміян СІ та ін.] ; за ред. Дзяка ГВ. Дніпропетровск: ІМА-прес; 2014. 228 с.

 • Анемія - коморбідний стан : монографія / [ГВ Дзяк, ТО Перцева, Сміян СІ та ін.] ; за ред. ГВ Дзяка. Донецьк; 2013. 268 с.

 • Проблеми остеопорозу : монографія / [Ковальчук ЛЯ, Сміян СІ, Андрейчин МА та ін.] ; за ред. ЛЯ Ковальчука. Тернопіль: Укрмедкнига; 2002. 446 с.


Патенти, отримані викладачами кафедри кафедри:

 • Патент 143445 Україна. Спосіб оптимізації лікування хворих на хронічний панкреатит з ознаками трофологічної недостатності / Бабінець Л.С., Мігенько Б.О., Мігенько Л.М., Павлишин А.В. - Бюл. №14, 27.07.2020.

 • Патент 143446 Україна. Спосіб лаважу кишечнику при лікуванні хворих на хронічний панкреатит з ознаками трофологічної недостатності / Бабінець Л.С., Мігенько Б.О., Мігенько Л.М., Павлишин А.В. - Бюл. № 14, 27.07.2020.

 • Патент 120456 Україна. Спосіб прогнозування перебігу серцевої недостатності у віддалених результатах після хірургічного лікування хворих на токсичний зоб середньої тяжкості / Сміян СІ, Кравців ВВ, Шідловський ОВ, Павлишин АВ. – Бюл. № 21, 10.11.2017.

 • Патент 101630 Україна. Спосіб профілактики цереброваскулярних ускладнень у хворих на остеоартроз / Волошина ЛО, Сміян СІ, Пашковський ВМ. – Бюл. № 18., 25.09.2015.

 • Патент 99602 Україна. Спосіб діагностики уражень печінки у хворих на подагру / Сміян СІ, Даньчак СВ. – Бюл. № 11., 10.06.2015.

 • Патент 86717 Україна. Спосіб оцінки лікувальної ефективності медикаментозного засобу або лікувального комплексу при імунозапальних і запальних захворюваннях суглобів / Бакалюк ОЙ, Сміян СІ, Грималюк НВ.- Бюл. № 1, 10.01.2014.

 • Патент 76994 Україна. Спосіб оцінки ефективності медикаментозного засобу, призначеного для лікування остеопорозу / Бакалюк ОЙ, Сміян СІ, Грималюк НВ. - Бюл. № 2, 25.01.2013.

 • Патент 73038 Україна. Спосіб діагностики хронічної ниркової недостатності при імунозапальних та запальних захворюваннях нирок / Сміян СІ, Бакалюк ОЙ. - Бюл. № 17, 10.09.2012.

 • Патент 63115 Україна. Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на ревматоїдний артрит колінних та гомілковостопних суглобів / Сміян СІ, Грималюк НВ, Слаба УС, Грималюк ОІ. - 15.01.2004.

 • Патент 63347 Україна. Спосіб лікування хворих на хронічний бронхіт / Сміян СІ, Мандзій ЗП, Василюк ВМ. - 15.01.2004.

 • Патент. 62532 A. Cпосіб лікування хворих на вторинний остеопороз / Мартинюк ЛП, Сміян СІ, Бутвин СМ.– Бюл. № 12, 15.12.2003.

 • Патент 40833 Україна. Спосіб оцінки динаміки дегенеративного патологічного процесу / Сміян СІ, Олійник ОВ, Масик ОМ, Жулкевич ІВ. - Бюл. № 7, 15.08.2001.

 • Патент 38479 Україна. Спосіб моделювання остеопорозу / Гнатюк МС, Сміян СІ, Жулкевич ІВ, Масик ОМ. - Бюл. № 4, 15.05.2001.