Кафедра внутрішньої медицини №2 створена 1 червня 2009 року шляхом реорганiзацiї кафедри внутрішньої медицини. Колектив кафедри являє собою дружнє, майже родинне коло, всі члени якого з відзнакою закінчили альма-матер, окрім української, перфектно володіють англійською та російською мовами. Вони мають унікальну можливість реалізувати себе як на науковому, так і на професійному ґрунті, а при потребі - отримати дружню підтримку з боку своїх колег.

Колектив кафедри

Колектив кафедри. Нижній ряд (зліва направо): доц. Комаровський Р.Р., доц. Слаба У.С., проф. Сміян С.І.. Верхній ряд (зліва направо): асист. Боднар Р.Я., асист. Гусак С.Р., асист. Лепявко А.А., ст. лаб. Яцишин Х.Р. (2009 рік)

Історична довідка. Після створення в 1957 році Тернопільського державного медичного інституту студенти V і VІ курсів вивчали внутрішні хвороби на кафедрі шпитальної терапії, фундатором і першим завідувачем якої з 1959 року був проф. А.Г. Лепявко, учень відомого вченого-ревматолога академіка М.О. Ясиновського. Пріоритетними напрямками наукових досліджень колективу кафедри було вивчення нейроендокринних механізмів патогенезу запальних уражень гепатобіліарної системи, а також впливу хронічних вогнищ інфекції на розвиток ендемічного зобу як крайової патології. З 1979 року по 1995 рік кафедру очолював проф. І.Г. Мягков. У той час науково-дослідницька робота кафедри була зосереджена переважно на дослідженні проблем кардіології. З червня 1995 року по 2006 рік завідувачем кафедри шпитальної терапії № 1 був проф. П.П. Кузів. Під його керівництвом проводилося ґрунтовне вивчення методу розвантажувально-дієтичної терапії при патології внутрішніх органів. У 1997 році за наказом МОЗ України було створено кафедру шпитальної терапії № 2, яку очолила заслужений діяч науки і техніки України, проф.С.І. Сміян. Колектив кафедри під керівництвом проф.С.І. Сміян присвятив свої наукові дослідження ревматологічній патології, вивченню проблеми вторинного остеопорозу в клініці внутрішніх хвороб та розробці диференційованих підходів до лікування і профілактики дисметаболічного і остеопенічного синдрому.

Після створення факультету іноземних студентів 1 червня 2009 року кафедра внутрішньої медицини №2, очолювана проф. С.І. Сміян, увійшла до складу даного факультету, увібравши найкращі освітні та наукові традиції попередників.

Колектив кафедри. Нижній ряд (зліва направо): доц. Лихацька Г.В., доц. Слаба У.С., проф. Сміян С.І., доц. Боднар Р.Я.; асист. Мігенько Л.М.; асист. Квасніцька О.С.. Верхній ряд (зліва направо): асп. Франчук М.В., доц. Комаровський Р.Р., доц. Лепявко А.А., ст. лаб. Кошак Б.О. (2018 рік)

На даний час на кафедрi навчаються студенти IV, V, VІ курсів іноземного факультету, які вивчають основи внутрішньої медицини, ендокринологію i професiйнi хвороби. Навчання здiйснюється згiдно з програмами, затвердженими Центральним методичним кабiнетом МОЗ України. Успiшна реалiзацiя навчальної програми можлива завдяки потужнiй клiнiчнiй базi кафедри, яка включає обласнi вiддiлення і відділення невідкладних станів лікарні швидкої допомоги та циклову систему викладання, за якої кожний викладач, як фахівець, викладає відповідний цикл. Стержнем навчального процесу є формування у студентiв основ клiнiчного мислення. Викладачi використовують у навчальному процесi методичнi розробки, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi, тестові завдання за типом «Крок-2». Для кращого засвоєння предмету цiкавi у дiагностичному планi хворi обговорюються на клiнiчних обходах професорiв, доцентiв, а також на клiнiчних конференцiях. На кафедрi постiйно оновлюються й удосконалюються тематика лекцiй, практичних занять та методичнi розробки. Для унiфiкацiї облiку оволодiння практичними навичками i об'єктивiзацiї контролю за навчанням студентiв колективом кафедри видано друкарським способом "Робочий журнал з циклу "Внутрiшнi хвороби" i "Журнал оцiнки промiжного рiвня знань" для студентів VІ курсу.

Традицiйнi напрямки наукових розробок кафедри – питання ревматології, зокрема проблеми ревматичних захворювань суглобів та системних захворювань сполучної тканини. На кафедрі систематично виконуються наукові дисертації під керівництвом проф. С.І. Сміян. Постійно проводиться навчання в клінічній ординатурі за спеціальностями «Ревматологія» і «Терапія». За час існування кафедри в клінічній ординатурі навчалося понад 20 лікарів-іноземців. Роботи студентів-гуртківців, виконані під керівництвом працівників кафедри, багаторазово були відзначені як найкращі у всеукраїнських та міжнародних конгресах.

Кафедра внутрішньої медицини №2 функціонує на базi відділень ревматології КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» і терапії невідкладних станів Тернопiльської міської лікарні швидкої допомоги. Лікувальну та діагностично-консультативну роботу здійснюють 1 професор, 7 доцентів і 4 асистенти у базових відділеннях клініки, а також у гастроентерологічному, ендокринологічному та кардіологічному відділеннях КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня». Викладачі кафедри мають категорії з «Терапії» (6-вищу, 4-першу, 2-другу), а також спеціалізацію та категорії за спеціальностями: «ревматологія», «кардіологія», ендокринологія», «пульмонологія», «гастроентерологія».

Викладачами кафедри щорічно проводяться науково-практичні, клінічні, клініко-анатомічні конференції, рецензуються історії хвороб та презентуються випадки клінічного обговорення хворих. Регулярно працівники кафедри здійснюються планові і ургентні консультації, в тому числі планово-консультативні виїзди у райони міста, ургентні виїзди в лікувальні заклади міста та області по центру екстреної медичної допомоги.

Працівники кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях з доповідями на всеукраїнських конгресах, міжнародних форумах.

Завідувач кафедри проф. С.І. Сміян з 2015 року очолює Тернопільське обласне терапевтичне товариство. Систематично проводяться засідання обласного товариства терапевтів, в яких разом з практикуючими лікарями Тернопільщини беруть участь провідні фахівці терапевтичного профілю України, керівники системи охорони здоров'я, науковці, фахівці із суміжних медичних спеціальностей. Діяльність обласного терапевтичного товариства спрямована на покращення діагностики, лікування та профілактики внутрішніх хвороб на Тернопіллі.

Доповідає голова товариства терапевтів Тернопільщини проф. С.І. Сміян (2017 рік)

Вручення медалі АМН України імені академіка Стражеска М.Д. «За заслуги в охороні здоров’я» проф. Сміян С.І. (2017 рік)

Колектив кафедри внутрішньої медицини № 2.

Нижній ряд (зліва направо): асист. Мігенько Л.М., доц. Лихацька Г.В., асп. Маховська О.Ю.;

Верхній ряд (зліва направо): асп. Бідованець Т.Ю., доц. Квасніцька О.С., доц. Слаба У.С.,

проф. Сміян С.І., доц. Боднар Р.Я., доц. Лепявко А.А., асист. Кошак Б.О. (2020 рік).