Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

Професор Сміян Світлана Іванівна у 1991 році захистила кандидатську дисертацію “Корекція порушень перекисного окислення ліпідів та імунологічного статусу у хворих на первинний деформуючий остеоартроз” за спеціальністю 14.00.39–ревматологія;

у 1996 році професор С.І. Сміян захистила докторську дисертацію “Початкові стадії первинного остеоартрозу: механізми розвитку, клініка, діагностика, лікування (клініко-експериментальне дослідження)” за спеціальністю 14.00.39 – ревматологія


Доцент Слаба Уляна Степанівна у 2001 році захистила кандидатську дисертацію “Патогенетичне обґрунтування ентеросорбції та цитопротекції для профілактики та лікування гастропатій у хворих на ревматоїдний артрит” за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія


Доцент Коморовський Роман Ростиславович у 2002 році захистив кандидатську дисертацію “Функціональний стан правого шлуночка, міжшлуночкова взаємодія, їх корекція каптоприлом у хворих на гострий інфаркт міокарда різної локалізації” за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби;

у 2021 році доцент Р.Р. Коморовський захистив докторську дисертацію “Комплексний підхід до ведення пацієнтів з атеросклерозом коронарних та сонних артерій в умовах коморбідності” за спеціальністю  14.01.11 - кардіологія


Доцент Боднар Роксолана Ярославівна у 2005 році захистила кандидатську дисертацію "Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії з вобензимом та кандесартаном хворих на гострий інфаркт міокарда поєднаний з гіперурикемією" за спеціальністю 14.01.11 - кардіологія

 

Доцент Лихацька Галина Василівна у 2006 році захистила кандидатську дисертацію “Структурно-функціональні зміни печінки та мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на виразкову хворобу та їх корекція” за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби

 

Доцент Лепявко Андрій Андрійович у 2009 році захистив кандидатську дисертацію “Вікові особливості холінергічної регуляції серця при адреналіновому пошкодженні” за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія

 

Доцент Гусак Софія Романівна у 2010 році захистила кандидатську дисертацію “Порушення ліпідного обміну та мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на первинний остеоартроз та шляхи їх корекції” за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія

 

Доцент Квасніцька Оксана Степанівна у 2012 році захистила кандидатську дисертацію “Клініко-патогенетичні чинники формування трофологічних розладів при хронічному панкреатиті у поєднананні із хронічним обструктивним захворюванням легень, шляхи оптимізації лікування” за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби

 

Асистент Кулешко Ірина Ігорівна у 2013 році захистила кандидатську дисертацію "Корекція морфофункціональних змін печінки у хворих на дифузний токсичний зоб" за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби

 

Асистент Мігенько Людмила Михайлівна у 2014 році захистила кандидатську дисертацію “Клініко-патогенетичні чинники  порушення ліпідного обміну і трофологічного статусу  при хронічному панкреатиті, шляхи корекції“ за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія


Асистент Кошак Богдан Олександрович у 2018 році захистив кандидатську дисертацію“Кардіопульмонарні маніфестації у хворих на анкілозивний спондилоартрит” за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія


Асистент Франчук Максим Валентинович у 2019 році захистив кандидатську дисертацію “Оптимізація лікування хворих на подагру з ураженням нирок: стратифікація факторів ризику, прогнозування, профілактика та корекція” за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія


Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Сміян С.І.:

Кандидатські:

1. Левицька Лариса Володимирівна “Клініко-патогенетичне обґрунтування медикаментозної терапії в поєднанні із змінним магнітним полем у хворих на остеоартроз”. Тернопіль, 1997 р.

2. Корильчук Неля Іванівна “Клініко-патогенетичне обґрунтування використання фосамаксу для корекції остеодефіцитних станів у хворих на ревматоїдний артрит”. Тернопіль, 1999 р.

3. Бабінець Ліля Степанівна “Мінеральна щільність кісткової тканини при первинному остеоартрозі: клініко-патогенетичні аспекти, підходи до лікування”. Тернопіль, 2000 р.

4. Слаба Уляна Степанівна “Патогенетичне обґрунтування ентеросорбції та цитопротекції для профілактики та лікування гастропатій у хворих на ревматоїдний артрит”. Тернопіль, 2001 р.

5. Мерецька Ірина Володимирівна “Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування амізону у комплексному лікуванні анкілозуючого спондилоартриту”. Тернопіль, 2004 р. 

6. Барладин Ольга Романівна “Клініко-денситометричні особливості ураження кісткової тканини при бронхіальній астмі та методи їх корекції”. Тернопіль, 2004 р.

7. Лозіна Лариса Богданівна “Оцінка клініко-патогенетичних факторів розвитку змін кісткової тканини при системному червоному вовчаку та обгрунтування використання комбінованого препарату кальцію з вітаміном д3”. Тернопіль, 2005 р.

8. Городецький Володимир Євгенович “Клініко-гемодинамічні варіанти серцевої недостатності та її корекція кандесартаном у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень”. Тернопіль, 2006 р.

9. Зарудна Ольга Ігорівна “Клініко-патогенетична гетерогенність гемокоагуляційних порушень та судинного гемостазу при ревматичних захворюваннях, методи їх корекції”. Тернопіль, 2006 р.

10. Лубянська Зоряна Анатоліївна “Клініко-патогенетичні предиктори розвитку змін мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень”. Тернопіль, 2006 р.

11. Савочкіна Наталія Лук'янівна "Особливості перебігу первинного остеоартрозу у жінок в постменопаузі та клініко-патогенетичне обгрунтування використання комбінації структурно-модифікуючої терапії і препаратів кальцію". Тернопіль, 2006 р. 

12. Гусак Софія Романівна “Порушення ліпідного обміну та мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на первинний остеоартроз та шляхи їх корекції”. Тернопіль, 2010 р.

13. Антюк Жанна Олегівна “Клініко-патогенетичні варіанти, профілактика та лікування дисметаболічних змін при подагрі”. Тернопіль, 2011 р.

14. Даньчак Світлана Володимирівна “Клініко-патогенетичне обгрунтування оптимізації лікування хворих на подагру в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом”. Тернопіль, 2016 р.

15. Кравців Вікторія Вікторівна “Серцева недостатність у хворих на токсичний   зоб. Оптимізація діагностики і прогнозування віддалених результатів лікування”. Тернопіль, 2017 р.

16. Кошак Б.О. “Кардіопульмонарні маніфестації у хворих на анкілозивний спондилоартрит”. Тернопіль, 2018 р.

17. Франчук М.В. “Оптимізація лікування хворих на подагру з ураженням нирок: стратифікація факторів ризику, прогнозування, профілактика та корекція”. Тернопіль, 2019 р.

18. Даньків Лілія Володимирівна “Клініко-патогенетична характеристика перебігу ревматоїдного артриту в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом: звя’зок з клінічними проявами та ефективністю лікування”. Тернопіль, 2019 р. 

 

Докторські:

1 . Жулкевич Ігор Валентинович “Стан мінеральної щільності  кісткової    тканини    при ураженнях гемопоетичної  та гемостатичної систем:  прогнозування патоморфозу  і диференційовані методи профілактики”. Тернопіль, 2003 р.

2. Масик Олексій Михайлович “Діагностика, профілактика та лікування системних порушень кісткової маси у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозуючий спондилоартрит”. Тернопіль, 2004 р.

3. Мартинюк Лілія Петрівна “Клініко-патогенетичні варіанти ураження кісткової тканини при хронічній нирковій недостатності: діагностика, диференційовані програми профілактики і лікування”. Тернопіль, 2004 р.

4. Бабінець Лілія Степанівна “Клініко-патогенетичні аспекти формування полінутрієнтної недостатності при хронічному панкреатиті, шляхи оптимізації профілактики та лікування”. Тернопіль, 2007 р.

5. Волошина Лариса Олександрівна “Клініко-патогенетичні особливості формування коморбідності та гіпотиреозу у хворих на остеоартроз: вікові, гендерні та метаболічні аспекти прогнозування, вдосконалення лікування та профілактики”. Тернопіль, 2018 р.

6. Коморовський Р.Р. “Комплексний підхід до ведення пацієнтів з атеросклерозом коронарних та сонних артерій в умовах коморбідності”. Тернопіль, 2021 р.

 

 Дисертації, які виконуються під керівництвом проф. Сміян С.І.:

Кандидатські:

1. Регалюк В.В. “Оптимізація ранньої діагностики та лікування захворювань суглобів асоційованих з Borrelia burgdorferi у пацієнтів з порушенням мікробіотики кишківника”.

2. Бідованець Т.Ю. “Оптимізація ведення хворих із ревматичними вадами серця після хірургічної корекції в умовах коморбідності”.

3. Маховська О.Ю. “Оптимізація лікування хворих з подагрою в умовах коморбідності”.

4. Білуха А.В. “Рання діагностика, профілактика та оптимізація тактики лікування серцево-судинної патології у хворих на псоріатичний артрит”.

Докторська:

Боднар Р.Я. “Остеоартроз: клініко-патогенетичні варіанти в осіб різного біологічного віку за умов коморбідності, діагностика, профілактика, оптимізація лікування”.