На кафедрі внутрішньої медицини № 2 в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

БІДОВАНЕЦЬ Тарас Юліанович

МАХОВСЬКА Ольга Юріївна

за очною (вечірньою) формою навчання:

ЮСЬКЕВИЧ Валентина Василівна

БІДОВАНЕЦЬ ТАРАС ЮЛІАНОВИЧ

У 2016 році з відзнакою закінчив Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: "Оптимізація лікування хворих на ревматоїдний артрит із супутнім ожирінням".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Сміян С. І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Бідованець Т. Оцінка коморбідного статусу пацієнтів із ревматоїдним артритом / Бідованець Т. // Матеріали ХХIV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. - Тернопіль: Укрмедкнига. – 2020.- с. 8.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Навчання у майстер-класі Всеукраїнської асоціації ревматологів «Інноваційні технології в ревматології: основні напрямки імплементації, онлайн подія, 28-30 жовтня, 2020 р.

 • Фахова школа з міжнародною акредитацією ACCME - “PedSMART вакцинація”, 20-21 червня 2020 р.

 • Науково-практична школа: «Кістково-м`язова система та сполучна тканина у фокусі ревматології» в онлайн-форматі, 17-19 червня 2020 р.

 • Онлайн-навчання на платформі «Гіппократ» COVID-19, ревматичні хвороби та протиревматичні препарати: роздуми, факти події», 30 квітня 2020 р.

 • XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м.Тернопіль, 13-15 квітня 2020 р.

 • Онлайн-майстер-клас Всеукраїнської асоціації ревматологів України «Медикаментозна резистентність в лікуванні важких форм артритів», 14 травня 2020 р.

 • Навчання на майстер-класі на симуляційному тренінгу «Лікування коморбідних станів в умовах COVID-19», 06 травня 2020 р.

 • VI Всеукраїнська науково­-практична конференція «Хвороби­-сирітки в кардіології», м. Львів, 8-9 листопада 2019 р..

 • Науково-практична конференція “Жіноче серце у різні вікові періоди”, м. Київ, 4-5 квітня 2019 р.

 • Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: модифікація імунного статусу та запального процесу», м. Київ, 21-22 березня 2019 р.

 • ХХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, м. Тернопіль, 15-17 квітня 2019 р., (ТНМУ імені. І. Я. Горбачевського).

 • Науково-практична конференція «Міждисциплінарні аспекти остеоартриту», м. Збараж, 22-23 листопада 2018 р. Стендова доповідь «Клінічні особливості перебігу та лікування остеоартриту в поєднанні з гіперурикемією», Маховська О.Ю., Бідованець Т.Ю.

 • V Всеукраїнська науково­-практична конференція «Хвороби­-сирітки в кардіології», м. Львів, 9-10 листопада 2018 р..

МАХОВСЬКА ОЛЬГА ЮРІЇВНА

У 2016 році закінчила ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: "Оптимізація лікування хворих з подагрою в умовах коморбідності".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Сміян С. І.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Маховська О.Ю. Оцінка ефективності лікування подагри: стратифікація факторів неадекватного підходу // Матеріали ХХV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (Тернопіль, 12-14 квітня 2021 р.) / Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль : ТНМУ. - 2021. - С.16.

 • Сміян С.І., Маховська О.Ю., Бідованець Т.Ю., Боднар Р.Я., Кошак Б.О., Франчук М.В., Юськевич В.В. Визначення факторів, що асоціюються з ризиком розвитку коморбідних станів у пацієнтів з дегенеративними і запальними захворюваннями суглобів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали LXІV підсумкової наук.-практ. конф. (Тернопіль, 11 черв. 2021 р.) / Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль : ТНМУ. - 2021. - С.50-52.

 • Маховська О.Ю. Клінічна інерція, як одна з причин субоптимального мененджменту подагри // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0». -м. Київ (20 листопада). -2020. -С.83

 • Сміян С.І., Маховська О.Ю., Слаба У.С., Гусак С.Р., Маховська О.С., Франчук М.В., Кошак Б.О. Скринінг-оцінка прихильності до прийому уратзнижуючої терапії у пацієнтів з подагрою // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової LXІIІ науково-практичної конференції. –м. Тернопіль (12 червня). -2020. -С.26-27

 • Маховська О.Ю. Стратифікація факторів ризику розвитку коморбідних станів у пацієнтів з подагрою // Матеріали ХХIV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (13-15 квітня). -2020. -С.13

 • Маховська О.Ю. Подагра в умовах коморбідності // Матеріали ХХIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (15-17 квітня). -2019. -С.16

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Ревматологічна школа Всеукраїнської асоціації ревматологів України «Інноваційні технології в ревматології». Усна доповідь: «Подагра: базові і проблемні концепції», проф. С.І. Сміян, О.Ю. Маховська, 10 вересня 2021 р.

 • Підсумкова LXIV науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», м. Тернопіль, 11 червня 2021 р. Стендова доповідь «Визначення факторів що асоціюються з ризиком розвитку коморбідних станів у пацієнтів з дегенеративними і запальними захворюваннями суглобів». Сміян С.І., Маховська О.Ю., Бідованець Т.Ю., Боднар Р.Я., Кошак Б.О., Франчук М.В., Юськевич В.В.

 • XXV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 12-14 квітня 2021 р. Усна доповідь «Оцінка ефективності лікування подагри: стратифікація факторів неадекватного підходу».

 • Науково-практична конференція: «Коморбідність в ревматології: особливості діагностики та лікування», віртуальний режим, 17-19 березня 2021 р. Усна доповідь: «Небезпечні зв’язки: як зберегти життя коморбідного пацієнта з подагрою в еру COVIDу, постCOVIDу». С.І. Сміян, О.Ю. Маховська, О.С. Маховська.

 • Онлайн-конференція «Постковідний синдром: новий мультидисциплінарний виклик», 3-4 березня 2021 р.

 • Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів «Мистецтво лікування післядипломний курс професійного вдосконалення», м. Хмельницький, 21-22 січня 2021 р.; м. Кропивницький, 4-5 лютого 2021 р.; м. Львів, 22-23 квітня 2021 р.

 • Ревматологічна школа Всеукраїнської асоціації ревматологів України «Інноваційні технології в ревматології», 8 квітня, 2021 р. та 7 липня 2021 р.

 • Науково-практична конференція online «Міждисциплінарні проблеми ревматології», 12 травня 2021 р.

 • Науково-практична конференція «Постковідний синдром. Демонстрація готовності», 11-12 березня 2021 р.

 • Вебінар Інституту ревматології «Маски подагри», 20 травня 2021 р.

 • II Міжнародна Конференція «Всесвітня медицина в повсякденній практиці», віртуальний режим, 22-23 квітня 2021 р.

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0» (в онлайн режимі), м. Київ, 20 листопада 2020 р. Доповідь «Клінічна інерція, як одна з причин субоптимального мененджменту подагри».

 • Навчання у майстер-класі Всеукраїнської асоціації ревматологів «Інноваційні технології в ревматології: основні напрямки імплементації, онлайн подія, 28-30 жовтня, 2020 р. Доповідь «Особливості контролю подагри у пацієнтів з ожирінням і цукровим діабетом», проф. Сміян С.І., Маховська О.Ю.

 • Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів Мистецтво лікування післядипломний курс професійного вдосконалення, м. Львів, 21-22 травня 2020 р., м. Черкаси, 28-29 квітня 2020 р., м. Полтава, 14-15 травня 2020 р., м. Миколаїв, 2 червня 2020 р., м. Тернопіль, 17-18 листопада 2020 р.

 • Навчання у майстер-класі Всеукраїнської асоціації ревматологів України «Лікування анкілозуючого спондилоартриту – від теорії до практики», 15 вересня 2020 р.

 • International webinar Western Scientific Center of the National Academy of sciences of Ukraine and Ministry of Education and science of Ukraine «Strategic Development and Innovations in Scientific Writing», July 28, 2020.

 • Науково-практична школа: «Кістково-м`язова система та сполучна тканина у фокусі ревматології» в онлайн форматі, 17-19 червня 2020 р. Доповідь «Імплементація протоколів лікування і профілактики гострої подагри у коморбідного пацієнта» проф. Сміян С.І., Маховська О.Ю.

 • Підсумкова LXIII науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», м. Тернопіль, 12 червня 2020 р. Доповідь «Скринінг-оцінка прихильності до прийому уратзнижуючої терапії у пацієнтів з подагрою», Сміян С.І., Маховська О.Ю., Слаба У.С., Гусак С.Р., Маховська О.С., Франчук М.В., Кошак Б.О.

 • Онлайн навчання на платформі «Гіппократ» Пацієнт з гіперурикемією: стандартні та нестандартні ситуації (30 квітня 2020 р.)

 • Онлайн навчання на платформі «Гіппократ» COVID-19, ревматичні хвороби та протиревматичні препарати: роздуми, факти події», 30 квітня 2020 р.

 • Онлайн майстер-клас Всеукраїнської асоціації ревматологів України «Раціональний вибір гормонотерапії та препаратів вітаміну D при ревматичних захворюваннях, 21 квітня 2020 р.

 • XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 13-15 квітня 2020 р. Доповідь «Стратифікація факторів ризику розвитку коморбідних станів у пацієнтів з подагрою».

 • Онлайн майстер-клас Всеукраїнської асоціації ревматологів України «Ускладнення глюкокортикоїдної терапії та їх корекція», 26 травня 2020 р.

 • VII Міжнародна науково-практична конференція та тренінг з опанування практичними навичками «Актуальні питання внутрішньої медицини», м. Дніпро, 20-21 травня 2020 р.

 • Онлайн майстер-клас Всеукраїнської асоціації ревматологів України «Медикаментозна резистентність в лікуванні важких форм артритів», 14 травня 2020 р.

 • Науково-практична конференція Всеукраїнської асоціації кардіологів та аритмологів України в онлайн-режимі «Нове в аритмології», 08 травня 2020 р.

 • Навчання на майстер-класі на симуляційному тренінгу «Лікування коморбідних станів в умовах COVID-19», 06 травня 2020 р.

 • Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: модифікація імунного статусу та запального процесу», м. Київ, 21-22 березня 2019 р.

 • ХХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, м. Тернопіль, 15-17 квітня 2019 р., (ТДМУ імені. І. Я. Горбачевського). Усна доповідь на тему «Подагра в умовах коморбідності».

 • Науково-практичний семінар «Медичні стандарти лікування Внутрішніх хвороб у клінічній практиці», м. Івано-Франківськ, 27 березня 2019 р.

 • Науково-практичній конференції Всеукраїнської асоціації ревматологів України «Ревматологічні хвороби – сучасні проблеми лікування та забезпечення моніторингу». Виступ на тему «Довготривалий моніторинг подагри у коморбідних пацієнтів», проф. Сміян С.І., Маховська О.Ю., 31 жовтня 2019 р., м. Київ.

 • Annual 13th REENA. Васкуліти у дорослих і дітей. Лікування артеріальної гіпертензії при ХХН. Діагностика та лікування ІСШ», м. Київ, 13-14 вересня 2019 р.

 • Науково-практична конференція «Міждисциплінарні аспекти остеоартриту», м. Збараж, 22-23 листопада 2018 р. Стендова доповідь «Клінічні особливості перебігу та лікування остеоартриту в поєднанні з гіперурикемією», Маховська О.Ю., Бідованець Т.Ю.


ЮСЬКЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

У 2015 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 10.10.2017 року по 31.08.2022 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Оптимізація ранньої діагностики та лікування захворювань суглобів, асоційованих з Borrelia burgdorferi у пацієнтів із порушенням мікробіоти кишки. "

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Сміян С. І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Сміян С. І., Шкільна М. І., Регалюк В. В., Маховська О. С., Задорожна Л. В., Маховський В. П., Грубар Ю. Ю. Сучасні аспекти етіології, патогенезу, клінічного перебігу та лікування Лайм-артриту (огляд літератури, власні спостереження) // Український ревматологічний журнал. - №72 (2). - 2018. – С. 40-45.

 • С. І. Сміян, В. В. Юськевич. Особливості клінічного перебігу ревматоїдного артриту, асоційованого з Borrelia burgdorferi. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2019. № 4 – С. 111-116.

 • Сміян С. І., Юськевич В. В. Особливості клінічного перебігу артритів, асоційованих з Borrelia burgdorferi. Матеріали ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, Тернопіль, 2019,с. 23.

 • Перцева Т. О., Кузьміна А. П., Сміян С. І., Маркова О. Я., Лазаренко О. М., Юськевич В. В. Методологічні підходи до оцінки імунного статусу/навчальний посібник для позааудіторної роботи лікаря-інтерна за редакцією член-кор. НАМНУ, проф. Т. О. Перцевої., Кривий Ріг, 2019.-247-262.

 • С. І. Сміян, В. В. Юськевич. Порівняльна характеристика мікробіоти товстої кишки у пацієнтів з ревматоїдним артритом. Матеріали ХХIV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, Тернопіль, 2020, с. 15.

 • С. І. Сміян, В. В. Юськевич, О. С. Маховська. Стан мікробіоти порожнини товстої кишки у пацієнтів з ревматоїдним артритом, асоційованим із Borrelia Burgdorferi. Український ревматологічний журнал. - №80 (2). - 2020. – С. 9-13.


Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Майстер-клас Всеукраїнської асоціації ревматологів України «Медикаментозна резистентність в лікуванні важких форм артритів».- м. Київ (14 травня 2020 року).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція для лікарів «Мистецтво лікування».- м. Львів, 21-22 травня 2020 р., м. Черкаси, 28-29 квітня 2020 р., м. Полтава, 14-15 травня 2020 р., м. Миколаїв, 2 червня 2020 р.,м. Миколаїв 2 червня 2020 р.

 • Вебінар «Можливості застосування системної протизапальної терапії в практиці лікаря-інтерніста».- м. Київ ( 07 травня 2020).

 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання внутрішньої медицини».-м. Дніпро ( 20-21 травня 2020року).

 • Майстер-клас Всеукраїнської асоціації ревматологів України «Ускладнення глюкокортикоїдної терапії та їх корекція».- м. Київ ( 26 травня 2020року).

 • Майстер-клас Всеукраїнської асоціації ревматологів України «Коморбідність-основна концепція та напрямки реалізації в клінічній практиці».-м. Київ (15 жовтня 2020 року).

 • Майстер-клас у фаховій школі на симуляційному тренінгу «Лікування коморбідних станів в умовах COVID-19».- м. Київ (06 травня 2020року).

 • Науково-практична школа Всеукраїнської асоціації ревматологів України «Кістково-м’язова система та сполучна тканина в фокусі ревматології».- м. Київ ( 17-19 червня 2020року).

 • Науково-практична конференція Всеукраїнської асоціації ревматологів України «Інноваційні технології в ревматології: основні напрямки імплементації».-м. Київ (28-30 жовтня 2020року).

 • XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 13-15 квітня 2020 р. Доповідь: «Порівняльна характеристика мікробіоти товстої кишки у пацієнтів з ревматоїдним артритом».

 • XXIII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 15-17 квітня 2019 р. Доповідь: « Особливості клінічного перебігу артритів, асоційованих з Borrelia burgdorferi».

 • Онлайн навчання на платформі «Гіппократ» COVID-19, ревматичні хвороби та протиревматичні препарати: роздуми, факти події», 30 квітня 2020 р.


Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів