СМІЯН СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Освіта

У 1989 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з 1991 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Корекція порушень перекисного окислення ліпідів та імунологічного статусу у хворих на первинний деформуючий остеоартроз» за спеціальністю 14.00.39 – ревматологія.

Вчене звання доцента присвоєно у 1995 році.

Доктор медичних наук з 1996 року.

Докторська дисертація на тему: «Початкові стадії первинного остеоартрозу: механізми розвитку, клініка, діагностика, лікування (клініко-експериментальне дослідження)» за спеціальністю 14.00.39 – ревматологія.

Вчене звання професора присвоєно у 1997 році.

Присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» у 2004 році

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

- патогенез, діагностика та лікування остеопорозу, первинного остеоартрозу, подагри, системних захворювань сполучної тканини, системних васкулітів.

- уперше в Україні командою однодумців започаткувала вивчення системного остеопорозу методом двофотонної рентгенівської денситометрії.

- вперше під керівництвом проф. С. І. Сміян командою співдослідників була створена референтна база показників мінеральної щільності кісткової тканини здорових людей Тернопільської області, проведені системні аналізи патогенетичних зв’язків порушень кісткової тканини в клініці ревматичних захворювань, при гематологічній, нефрологічній патологіях, при бронхіальній астмі і ХОЗЛ.

- встановила роль і поширеність кардіоваскулярного ризику, метаболічних змін, уражень нирок, печінки за умов подагри, остеоартрозу, анкілозивного спондилоартриту та розробила підходи до корекції коморбідних станів в ревматологічній практиці.

- володіє методиками ультразвукової діагностики, клінічної термодіагностики та рентгенівської денситометрії.

Наукова діяльність, участь у товариствах, членство в організаціях:

- керівник міжкафедральної НДР «Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря»;

- відповідальний виконавець НДР «Вивчення епідеміології, патогенезу і клініки Лайм бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі у Тернопільській області. Вдосконалення його діагностики, терапії, реабілітаційних заходів і профілактики»;

- член спеціалізованої вченої ради при Тернопільському національному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України та ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска НАМН України»;

- член організаційного комітету Всеукраїнських науково-практичних конференцій Асоціації ревматологів України ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска НАМН України»;

- член редакційної ради журналів «Український ревматологічний журнал»; «Сімейна медицина», «Eastern Ukrainian Medical Journal»;

- голова Товариства терапевтів Тернопільської області;

- учасник щорічних наукових конгресів ACR/ARHP, EULAR та пленумів асоціації ревматологів України.

Є автором і співавтором 390 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 11 патентів на винаходи та корисні моделі, 4 монографії, 6 посібників (в тому числі 2 англомовних), 6 інформаційних листів.

Під її керівництвом захищено п’ять докторських дисертацій та 18 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Є науковим консультантом 2 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Є науковим керівником 4 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.