Вітаємо Вас на сторінці кафедри

внутрішньої медицини №2!

Колектив кафедри внутрішньої медицини № 2.

Нижній ряд (зліва направо): доц. Лихацька Г.В., доц. Слаба У.С., проф. Сміян С.І., доц. Боднар Р.Я.;

асист. Мігенько Л.М.; асист. Квасніцька О.С..

Верхній ряд (зліва направо): асп. Франчук М.В., доц. Комаровський Р.Р., доц. Лепявко А.А., ст. лаб. Кошак Б.О. (2018 рік).

Штат кафедри:

  • 1 професор
  • 5 доцентів
  • 4 асистенти
  • 1 старший лаборант

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • “Внутрішня медицина”
  • “Професійні хвороби”

На кафедрі навчаються студенти:

  • факультету іноземних студентів ІV, V, VІ курсів

За спеціальністю:

  • "лікувальна справа"

Форма навчання:

  • очна