Вітаємо Вас на сторінці кафедри

внутрішньої медицини №2!

Колектив кафедри внутрішньої медицини № 2.

Нижній ряд (зліва направо): асист. Мігенько Л.М., доц. Лихацька Г.В., асп. Маховська О.Ю.;

Верхній ряд (зліва направо): асп. Бідованець Т.Ю., доц. Квасніцька О.С., доц. Слаба У.С.,

проф. Сміян С.І., доц. Боднар Р.Я., доц. Лепявко А.А., асист. Кошак Б.О. (2020 рік).

Штат кафедри: 2 професори, 7 доцентів, 3 асистенти, 1 старший лаборант, 3 аспіранти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • “Внутрішня медицина”

  • “Внутрішня медицина з інфекційними хворобами і фтизіатрією”

  • “Професійні хвороби”

  • "Актуальні питання кардіології"

  • “Профілактична медицина”

  • "Паліативна допомога та геріатрія"

  • "Паліативна допомога та лікування болю"

На кафедрі навчаються студенти:

  • факультету іноземних студентів ІV, V, VІ курсів

За спеціальністю:

  • "медицина"

Форма навчання:

  • очна