Вітаємо Вас на сторінці кафедри 

внутрішньої медицини №2!

Колектив кафедри внутрішньої медицини № 2. 

Нижній ряд (зліва направо): доц. Мігенько Л.М., доц. Лихацька Г.В., асист. Маховська О.Ю.;

Верхній ряд (зліва направо):  асист. Бідованець Т.Ю., доц. Квасніцька О.С., доц. Слаба У.С., 

проф. Сміян С.І., доц. Боднар Р.Я., доц. Лепявко А.А., доц. Кошак Б.О. (2022 рік).

Штат кафедри: 2 професори, 8 доцентів, 4 асистентів. 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

На кафедрі навчаються студенти: 

За спеціальністю: 

Форма навчання: 

Instagram