Наукова робота

Доцент кафедри внутрішньої медицини № 2, Боднар Р.Я. 7-8 листопада 2017 р. відвідала Europe AF 10th Annual Conference, яка відбулась в м. Лондон, Великобританія. Метою даної конференції було поширення новітньої інформації, щодо механізмів виникнення та клінічних проявів аритмій, а також сучасних методів лікування пацієнтів з аритміями. Пленарні лекції та засідання були направлені на аудиторію, яку складалася з кардіологів, лікарів внутрішньої медицини та функціональної діагностики. В рамках конференції прозвучали доповіді науковців з різних країн Європи, таких як Великобританія, Німеччина, Франція, Бельгія, Швеція, Італія, Швейцарія, а також з США та Канади. Доцент Боднар Р.Я. представила стендову доповідь «Assessment of antithrombotic therapy in patients with permanent nonvalvular atrial fibrillation: a real world study».28-29 вересня 2017 р. в Києві відбувся VI Зїзд Української Гастроентерологічної Асоціації гастроентерологів та гепатологів України, провідною темою якого був персоніфікований підхід до лікування хвороб гепатобіліарної системи на основі доказової медицини. Від кафедри внутрішньої медицини №2 у ньому взяла участь доц. Г.В.Лихацька


В рамках Зїзду відбулися пленарні та секційні засідання, майстер-класи, симпозіуми, семінари, де були обговорені основні питання сучасної гастроентерології . Було проведено спільне засідання Європейського клубу Панкреатологів Асоціації гастроентерологів України, а також Українсько-Європейський форум за участю провідних гастроентерологів Украіни та ЄС.


20-22 вересня 2017 р. в Києві відбувся XVIII Національний конґрес кардіологів України, провідною темою якого був персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини. Від кафедри внутрішньої медицини №2 у ньому взяли участь доц. Р.Р. Коморовський та доц. Р.Я. Боднар.
В рамках конґресу відбулися пленарні та секційні засідання, майстер-класи, симпозіуми, семінари, де були обговорені основні питання сучасної кардіології. Було проведено спільне засідання Європейського товариства кардіологів та Асоціації кардіологів України, а також Українсько-Європейський форум за участю провідних кардіологів України та ЄС.

20-21 жовтня 2016 року в місті Києві відбулася науково-практична конференція «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб та фармакотерапії», організована Асоціацією ревматологів України. У конференції взяли участь завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського проф. С.І. Сміян (яка виступила з доповідями "Ревматичні прояви Лайм-бореліозу: рання діагностика і роль ревматолога", "Подагрична нефропатія і резистентна подагра" "Труднощі діагностики туберкульозної інфекції при СЧВ"), доцент цієї кафедри Р.Я. Боднар та лікарі КЗТОР "Тернопільська університетська лікарня" - завідувач ревматологічного відділення О.С. Маховська і Ж.О. Антюк.

Програма конференції


 

Провідні ревматологи України (на фото зліва направо): 
проф. Головач І.Ю., (м.Київ, клінічна лікарня «Феофанія»), проф. Яцишин Р.І. (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський Національний медичний університет), проф. Шуба Н.М. (м. Київ, ДУ ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМНУ), академік НАМНУ проф. Коваленко В.М. (м. Київ, директор ДУ ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМНУ), проф. Кузьміна А.П. (м. Дніпро, ДДМА), проф. Сміян С.І. (м. Тернопіль, ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського), проф. Надашкевич О.Н., м. Львів, Львівський Національний медичний університет), проф. Свінціцький А.С. (м. Київ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця), доц. Івашківський О.І., (м. Київ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця), проф. Яременко О.Б. (м. Київ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, головний ревматолог МОЗ України)


16 - 22 жовтня 2016 у Зальцбурзі відбувся семінар з кардіології за підтримки Американсько-Австрійської Фундації, у якому взяв участь доц. Р.Р. Коморовський. Ключовою темою семінару була ішемічна хвороба серця. Провідні кардіологи з Віденського та Корнельського університетів прочитали лекції. Крім того, учасники семінару представили клінічні випадки. Доповідь доц. Р.Р. Коморовського була відзначена спеціальною грамотою.


Засідання товариства терапевтів Тернопільської області9.02.2016 р. відбулося розширене засідання товариства терапевтів Тернопільської області. Роботу товариства очолили: головний спеціаліст-терапевт Департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Л.М. Матюк, голова товариства терапевтів Тернопільської області, д. мед. наук проф. С.І. Сміян – завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, д. мед. наук проф. Дудар І.О. – завідувач відділу еферентних технологій, віце-президент Української асоціації нефрологів (Інститут нефрології АМН України). Учасниками розширеного товариства терапевтів Тернопільської області стали лікарі-терапевти,сімейні лікарі, кардіологи, невропатологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, інфекціоністи та лікарі-інтерни м. Тернополя та Тернопільської області. Всього в роботі конференції прийняли участь близько 250 осіб. За період роботи товариства було заслухано і обговорено понад 22 доповідей, які стосуються різних аспектів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань внутрішніх органів та які викликали жваве обговорення та цікаву дискусію у присутніх слухачів.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Коморбідні стани в практиці лікаря – інтерніста».pdf


Регіональна науково-практична конференція 2014.pdf  Традицiйнi напрямки наукових розробок – питання ревматології, зокрема проблеми ревматичних захворювань суглобів та системних захворювань сполучної тканини. На кафедрі на даний час виконуються 2 кандидатських дисертації під керівництвом проф. С.І. Сміян (аспірант Даньчак С. В., лікар приймального відділення Даньків Л.В.). Постійно проводиться навчання в клінічній ординатурі за спеціальностями «Ревматологія» і «Терапія». За час існування кафедри в клінічній ординатурі навчалося 6 лікарів-іноземців.
    У даний час колектив кафедри займається вивченням метаболічних порушень та змін реології крові при ревматологічній патології, проблемами вторинного остеопорозу в клініці внутрішніх хвороб та розробкою диференційованих підходів до лікування і профілактики дисметаболічного і остеопенічного синдрому. Спiвробiтники кафедри беруть активну участь у дiяльностi Української асоцiацiї остеопорозу, Української асоцiацiї ревматологів.
    Колектив кафедри працює над науково-дослiдною роботою на тему "«Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування».
    Активно працює студентський науковий гурток (куратор – доц. Лепявко А.А.). Щорічно гуртківці успішно беруть участь у міжнародних конгресах студентів і молодих вчених, де посідають призові місця, а також у програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації». 

 
Студентка 5 курсу 30 групи Памела Ілоегбунам отримала диплом ІІ ступеня
за доповідь на XV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2011).


Студент 5 курсу 35 групи Мозес Оке отримав диплом ІІ ступеня за доповідь 
на XVIII Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2014).