Інститут кураторів

Куратор студентської групи сприяє академічному розвитку колективу групи, проводить індивідуальну і загальну виховну роботу серед студентів групи, з'ясовує проблеми студентів і, по можливості, допомагає, сприяє контролю за навчальним процесом, оперативному інформуванню студентів про накази і розпорядження адміністрації факультету та університету.

 Щоб забезпечити позитивний виховний вплив на студентів куратор повинен мати авторитет, володіти педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями. У своїй роботі куратор керується законами України, Постановами уряду України, іншими чинними нормативними документами, Статутом ДВНЗ „ТДМУ імені І.Я. Горбачевського”, рішеннями керівництва університету, розпорядженнями та наказами декана факультету та його заступника з навчально-виховної роботи, розпорядженнями завідувача кафедри, планами роботи.

Викладачі кафедри, які є кураторами академічних груп, сприяють створенню в групах здорового морально-психологічного клімату, встановленню нормальних стосунків між студентами та співробітниками факультету і університету.

Куратори володіють інформацією щодо умов проживання студентів у гуртожитку, сприяють їм у вирішенні житлово-побутових проблем і створенні сприятливої обстановки в гуртожитку для навчання та проживання.

Викладачі кафедри діють 

згідно плану організаційної та виховної роботи: 

регулярно проводять зустрічі з кураторськими групами для вирішення поточних і перспективних питань 

в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській діяльності.

За результатами виховної роботи кафедра внутрішньої медицини № 2 у 2016-2017 навчальному році отримала перше місце серед кафедр факультету іноземних студентів, а доцент Лихацька Г.В. була визнана іноземними студентами кращим  викладачем і куратором групи нашого факультету.


Список кураторів груп на 2017-2018 н.р.   

4 курс 34 група

доц. Лепявко А.А.  

4 курс 35 група

доц. Боднар Р.Я.

4 курс 36 група

доц. Лихацька Г.В.

4 курс 37 група

ас. Квасніцька О.С.

4 курс 38 група

ас. Мігенько Л.М.


Години взаємної інформації в закріпленій групі – 4-та середа місяця о 15.00 в навчальних кімнатах кафедри.