ЗдобуткиЗдобутки     Викладачі кафедри прийняли участь у написанні посібника англійською мовою для студентів 4 курсу за редакцією завідувача кафедри, проф. Сміян С. І.

 Для студентів 5 курсу видано англомовний посібник авторським колективом кафедри за редакцією проф.Сміян С. І.


Новини

22.11.2017 р. відбулося розширене засідання 
товариства терапевтів Тернопільської області.

Роботу товариства очолили головний спеціаліст-терапевт Департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Л.М. Матюк та голова товариства терапевтів Тернопільської області, д. мед. наук, проф. С.І. Сміян – завідувач кафедри внутрішньої медицини №2.     

                                                        

      Учасниками розширеного товариства терапевтів Тернопільської області  стали лікарі-терапевти, сімейні лікарі, кардіологи, невропатологи, гастроентерологи,  пульмонологи, нефрологи, інфекціоністи та лікарі-інтерни м. Тернополя та Тернопільської області. Всього в роботі конференції прийняли  участь 135 осіб.


Було заслухано і обговорено понад 10 доповідей, які стосуються різних аспектів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань внутрішніх органів та які викликали жваве обговорення та цікаву дискусію у присутніх слухачів.

Щодо проблемних питань кардіологічної служби та про підсумки роботи за 2017р. доповіла головний спеціаліст-терапевт ДОЗ ТОДА Матюк Л.М.Д.мед.н., проф. Гребеник М.В. в своїй доповіді розкрив питання про доцільність прийому АСК  та правильність їх призначення в практиці лікаря-інтерніста.


       Про сучасні підходи щодо діагностики та лікування цукрового діабету і його ускладнень розкрила у своїй презентації  д. мед. н., проф. Пасєчко Н. В.


    Д. мед.н. Венгер О.П.,  ознайомила  аудиторію з  сучасними аспектами лікування тривожно-депресивних станів, яким препаратам слід надавати перевагу.


Попович Василь Іванович,  д. мед. н.,  професор, завідувач кафедри оториноларингології  та офтальмології ІФНМУ, детально зупинився  на гострому риносинуситі: яким фітопрепаратам слід надавати перевагу в лікуванні даного захворювання .


Д. мед. наук, проф. С.І. Сміян  розкрила аудиторії питання  про роль кальцію і вітаміну Д3 в терапії остеопорозу.  


Лікар-терапевт  Діжурко Н.В   поділилася у своїй доповіді сучасними підходами  до антибіотикотерапії  на амбулаторному етапі.

 Доцент Смачило І.В  розповіла аудиторії про синдром внушньопечінкового холестазу, причини його виникнення та яким гепатопротектором найкраще його подолати. 


 К. мед.н., доцент Боднар Р.Я.,  звернула  увагу лікарів на вплив препаратів метаболічної терапії при коморбідних станах.   

  

 Лікар-дерматолог Боднар Т.В. детально акцентувала увагу  на лазеротерапії  в сучасній косметологічній практиці. 

     Завідувач курсу судової медицини, доцент Франчук В.В. розповів про недоліки медичної допомоги, яких припускаються лікарі.


18-20 жовтня 2017 р. в Києві відбувся VII Національний Конґрес ревматологів України, наукова програма якого охоплювала не тільки клінічні аспекти практично всього спектра ревматичних хвороб, досягнення в їх діагностиці та лікуванні, а й особливості надання медичної допомоги в сучасних умовах. Велику увагу було приділено стану та перспективам післядипломної освіти в галузі ревматології.

Від кафедри внутрішньої медицини №2 у ньому взяли участь завідувач кафедри проф. С.І.Сміян
та доц. Р.Я. Боднар.


В рамках Конґресу відбулися пленарні лекції та засідання, наукові симпозіуми, круглі столи та майстер-класи. Професор Сміян С.І. брала активну участь в роботі Конгресу, так як була модератором багатьох засідань та неодноразово виступала з презентаціями доповідей: «Симптоматична терапія в ревматології: сучасний погляд на доцільність і тривалість», «Стратифікація факторів успішного лікування подагри», «Хвороба Лайма», «Інфекційні артрити: принципи діагностики і лікування», «Успіхи і парадокси у лікуванні остеоартрозу».

На урочистому відкритті Конгресу проф. Сміян С.І. було нагороджено медаллю АМН України імені академіка Стражеска М.Д. «За заслуги в охороні Здоров’я».
Також було проведено Генеральну асамблею ревматологів України.

 

21 жовтня 2017 р. проф. Сміян С.І. взяла участь у роботі IV Національного українського стоматологічного конгресу «Мультидисциплінарний підхід в діагностиці, лікуванні та профілактиці стоматологічних захворювань», на якому представила доповідь «Запальні і дегенеративні захворювання суглобів - що потрібно знати стоматологу».

 

 


20-21 жовтня 2016 року в місті Києві відбулася науково-практична конференція

 «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних

 хвороб та фармакотерапії», організована Асоціацією ревматологів України. У конференції взяли участь завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського проф. С.І. Сміян (яка виступила з доповідями "Ревматичні прояви Лайм-бореліозу: рання діагностика і роль ревматолога", "Подагрична нефропатія і резистентна подагра" "Труднощі діагностики туберкульозної інфекції при СЧВ"), доцент цієї кафедри Р.Я. Боднар та лікарі КЗТОР "Тернопільська університетська лікарня" - завідувач ревматологічного відділення О.С. Маховська і 
Ж.О. Антюк. 
 

Програма конференції


 

Провідні ревматологи України (на фото зліва направо): 
проф. Головач І.Ю., (м.Київ, клінічна лікарня «Феофанія»), проф. Яцишин Р.І. (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський Національний медичний університет), проф. Шуба Н.М. (м. Київ, ДУ ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМНУ), академік НАМНУ проф. Коваленко В.М. (м. Київ, директор ДУ ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМНУ), проф. Кузьміна А.П. (м. Дніпро, ДДМА), проф. Сміян С.І. (м. Тернопіль, ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського), проф. Надашкевич О.Н., м. Львів, Львівський Національний медичний університет), проф. Свінціцький А.С. (м. Київ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця), доц. Івашківський О.І., (м. Київ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця), проф. Яременко О.Б. (м. КиївНаціональний медичний університет імені О.О. Богомольця, головний ревматолог МОЗ України)

16 - 22 жовтня 2016 у Зальцбурзі відбувся семінар з кардіології за підтримки Американсько-Австрійської Фундації, у якому взяв участь доц. Р.Р. Коморовський. Ключовою темою семінару була ішемічна хвороба серця. Провідні кардіологи з Віденського та Корнельського університетів прочитали лекції. Крім того, учасники семінару представили клінічні випадки. Доповідь доц. Р.Р. Коморовського була відзначена спеціальною грамотою.

Семінар у ЗальцбурзіНа ХХ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених, який відбувся 25-27 квітня 2016 року в місті Тернополі, за представлені наукові доповіді гуртківець кафедри внутрішньої медицини № 2 студент 42 групи 6 курсу Сайед Ахсан Алі зайняв перше місце, а студент 45 групи 6 курсу Ентоні Чімараоке Езеріоха зайняв друге призове місце. Дослідження були виконані під керівництвом доц. Лихацької Г.В.

___________________________  
9.02.2016 р. відбулося розширене засідання товариства терапевтів Тернопільської області. Роботу товариства очолили: головний спеціаліст-терапевт Департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Л.М. Матюк, голова товариства терапевтів Тернопільської області, д. мед. наук проф. С.І. Сміян – завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, д. мед. наук проф. Дудар І.О. – завідувач відділу еферентних технологій, віце-президент Української асоціації нефрологів (Інститут нефрології АМН України). Учасниками розширеного товариства терапевтів Тернопільської області стали лікарі-терапевти, сімейні лікарі, кардіологи, невропатологигастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, інфекціоністи та лікарі-інтерни м. Тернополя та Тернопільської області. Всього в роботі конференції прийняли участь близько 250 осіб. За період роботи товариства було заслухано і обговорено понад 22 доповідей, які стосуються різних аспектів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань внутрішніх органів та які викликали жваве обговорення та цікаву дискусію у присутніх слухачів.

 На IV міжнародному медичному конгресі студентів у місті Києві, який відбувся 30 січня 2016 року, гуртківець кафедри внутрішньої медицини № 2 студент 36 групи 6 курсу Оке Мозес зайняв перше місце за представлену доповідь “Chronic obstructive pulmonary disease and heart rate variability: gender aspects”. Дане дослідження було виконане гуртківцями під керівництвом доц. Лепявка А.А. Доповідь за результатами цієї наукової роботи включено також до програми Міжнародного студентського наукового конгресу з (біо)медичних досліджень, який відбудеться у червні 2016 року у місті Гронінгені (Нідерланди).
На VIII церемонії вручення нарогод ІІ Рlatinum award, яка проводиться щорічно студентами із Нігерії, було відзначено найкращих викладачів ТДМУ. Серед небагатьох почесну винагороду отримала доцент кафедри Лихацька Галана Василівна.


 16-17 жовтня 2015р. у Львові відбулася ІІІ українська науково-практичнa конферeнція "Хвороби-сирітки в кардіолоґії". Доцент Роман Коморовський виступив із доповіддю "Фенокопії гіпертрофічної кардіоміопатії: проблеми диференційного діаґнозу при поліорґанному ураженні" і отримав приз за кращу доповідь - підручник Кетрін Отто "Практика клінічної ехокардіоґрафії".
  20-26 червня 2015 р. доцент Роман Коморовський взяв участь у Міжнародному симпозіумі "Ехокардіоґрафія сьогодні та завтра", який відбувся у Санкт Вольфґанзі (Sankt Wolfgang), що у Австрії біля Зальцбурґа. На симпозіумі було обговорено важливі питання сучасної ехокардіоґрафії.  4-6 червня 2015 р. в Києві у конґрес-готелі "Пуща" відбулася науково-практична конференція "Тромбози, емболії та невідкладні серцево-судинні стани", у якій на запрошення Асоціації з невідкладної кардіології взяв участь доц. Р.Р. Коморовський.
  Конференція проводилась у формі круглих столів, під час яких особливу увагу було звернуто на суперечливі аспекти антитромботичної терапії у хворих на гострий коронарний синдром, лікування ускладнених гіпертензивних кризів, проблему контраст-індукованої нефропатії при інтервенційних втручаннях у серцево-судинних хворих, питання невідкладної кардіології у хворих на фібриляцію передсердь.  13 травня 2015 року в м. Київ відбулась українська науково-практична конференція з міжнародною участю на тему: «Міжнародні та вітчизняні лікувально-діагностичні стандарти для лікаря загальної практики». У якій активну участь прийняла професор Сміян С.І., та доповіла про ревматологічні маски паранеопластичного синдрому: сучасний стан проблеми, підходи до лікування.  27-29 квітня 2015 року в навчально-оздоровчому комплексі «Червона калина» проведений XІХ щорічний Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука.

Студент 5 курсу 36 групи Елочукву Онієка отримав диплом ІІ ступеня за доповідь на тему «Chronic obstructive pulmonary disease and heart rate variability: gender aspects».
 
  18-19 березня 2015 р. в м.Києві відбулась науково-практична конференція на тему: «Рідкісні та резистентні до фармакотерапії ревматичні хвороби», у якій взяла участь професор С.І. Сміян та доповіла про фармакорезистентну гіперурикемію у хворих на подагру з ураженням нирок та про випадок ранньої prepulseless діагностики неспецифічного аортоартеріїту за допомогою ПЕТ-КТ (вперше в Україні). 

    
    9 грудня 2014 р. в м.Тернополі відбулась тренінг-програма для лікарів: «Хронічні захворювання: профілактика і контроль» у якій взяла участь професор С.І. Сміян та виступила із доповіддю на тему: «Вікоіндукований остеоартроз: старіння хрящової тканини».    30-31 жовтня 2014 р. в м.Києві відбулась науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні технології лікування в ревматології з позиції доказової медицини», у якій взяла участь професор С.І. Сміян та доповіла про проблеми діагностики та лікування паранеопластичного синдрому в ревматології.