Сміян Світлана Іванівна

Завідувач кафедри - д.мед.н., проф. С.I. Сміян - заслужений дiяч науки i технiки України,
лікар-ревматолог вищої категорії, голова обласного товариства терапевтівОсвіта:
    Закінчила з відзнакою лікувальний факультет Тернопільського державного медичного інституту в 1989 році.
В 1991 році захистила кандидатську дисертацію, в 1996 – докторську, в 1997 році отримала вчене звання професора.

Наукова діяльність:
    Керівник міжкафедральної НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування». Член спеціалізованої вченої ради при ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» та ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, член організаційного комітету Всеукраїнських науково-практичних конференцій Асоціації ревматологів України ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, член редакційної ради журналу «Український ревматологічний журнал». Учасник щорічних наукових конгресів EULAR та пленумів асоціації ревматологів України. Під керівництвом проф. С.І. Сміян захищено 4 докторських дисертації та 13 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями «Внутрішні хвороби» і «Ревматологія». Володіє методиками ультразвукової діагностики, клінічної термодіагностики та рентгенівської денситометрії.

Наукові інтереси:
    Один із провідних учених в галузі ревматології. Основні напрями наукової діяльності: вивчення патогенезу, діагностики та лікування остеопорозу, первинного остеоартрозу, подагри, системних захворювань сполучної тканини, системних васкулітів. Уперше в Україні започаткувала вивчення системного остеопорозу методом двофотонної рентгенівської денситометрії. Вперше під керівництвом проф. С.І. Сміян командою співдослідників була створена референтна база показників мінеральної щільності кісткової тканини здорових людей Тернопільської області, проведені системні аналізи патогенетичних зв’язків порушень кісткової тканини в клініці ревматичних захворювань, при гематологічній, нефрологічній патологіях, при бронхіальній астмі і ХОЗЛ. Встановила роль і поширеність кардіоваскулярного ризику, метаболічних змін, уражень нирок, печінки за умов подагри, остеоартрозу і розробила підходи до корекції коморбідних станів в ревматологічній практиці.

Наукові публікації та рейтинги:
    Автор більше 327 наукових праць, із них 2 монографій, 6 посібників (в тому числі 2 англомовних), 2 методичних рекомендацій, 7 патентів, 6 інформаційних листів.