Студентський науковий гурток
    На кафедрі внутрішньої медицини №2 активно працює студентський науковий гурток. Щорічно гуртківці успішно беруть участь у міжнародних конгресах студентів і молодих вчених, а також у програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації». 
Працівниками кафедри внутрішньої медицини № 2 проводяться засідання із гуртківцями згідно з планом на базі відділень університетської лікарні та лікарні швидкої допомоги. 
Багаторазово наукові здобутки гуртківців кафедри було відмічено призовими місцями і грамотами на всеукраїнських і міжнародних конгресах.

From the 13th to the 17th of September 2017, EMSA (European Medical Students' Association) organized the 11th Antwerp Medical Students' Congress: “Under Pressure”. 

On the 13th and 14th of September (bio)medical students from all over the world presented their research to colleague-students. Mudassar Amin won  the first prize in an oral competition by presenting his case report (Scientific Mentor: Assoc. Prof. Dr. R. Komorovsky). 


From the 15th until the 17th of September lectures and workshops were given by internationally renowned experts and university teachers all working within the field of extreme medicine. The program included lectures and presentations ranging from army medicine to disaster management and the treatment of shock. The academic program was completed by an extensive social program to network with fellow international students and get to know the historically important town of Antwerp. The program included a guided tour of the city, a museum visit, pub crawl and much more.

    На ХХ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених, який відбувся 25-27 квітня 2016 року в місті Тернополі, за представлені наукові доповіді гуртківець кафедри внутрішньої медицини № 2 студент 42 групи 6 курсу Сайед Ахсан Алі зайняв перше місце, а студент 45 групи 6 курсу Ентоні Чімараоке Езеріоха зайняв друге призове місце. Дослідження були виконані під керівництвом доц. Лихацької Г.В.     На IV міжнародному медичному конгресі студентів у місті Києві, який відбувся 30 січня 2016 року, гуртківець кафедри внутрішньої медицини 
№ 2 студент 36 групи 6 курсу Оке Мозес зайняв перше місце за представлену доповідь “Chronic obstructive pulmonary disease and heart rate variability: gender aspects”. Дане дослідження було виконане гуртківцями під керівництвом доц. Лепявка А.А. Доповідь за результатами цієї наукової роботи було представлено на Міжнародному студентському науковому конгресі з (біо)медичних досліджень, який відбувся у червні 2016 року у місті Гронінгені (Нідерланди).
    Під керівництвом завідувача кафедри проф. Сміян С.І. студентом Маховським В.П., який був учасником студентської наукової програми «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації», було опубліковано 5 друкованих праць в матеріалах конференцій. Враховуючи здобутки Маховського В.П., його було обрано на конкурсній основі для стажування влітку 2015 року на базі Вроцлавського медичного університету (Польща).
За участі студентів-гуртківців (під керівництвом проф. Сміян С.І. та доц. Лепявка А.А.) підготовано і опубліковано 2 тези на 19-тому Міжнародному конгресі студентів і молодих вчених, який відбувся у квітні 2015 року в місті Тернополі. Староста гуртка студент 5 курсу 36 гр. Оджекву Елочукву, який брав участь в студентській науковій програмі «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації», за доповідь на даній конференції щодо результатів проведеної студентської наукової роботи отримав ІІ призове місце.


    Студент Мозес Оке, якого було включено до планової міжкафедральної наукової теми і який брав участь в студентській науковій програмі «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації», здобув ІІ призове місце на ХVIII Міжнародному конгресі студентів і молодих вчених у м. Тернополі в квітні 2014 року. Також він представив наукову доповідь на Міжнародному студентському конгресі християн медиків у м. Роттердам (Нідерланди) у серпні 2014 року.


     

План роботи студентського наукового гуртка

на кафедрі внутрішньої медицини № 2

на 2017-2018 н. р.

n/n

Тема засідання гуртка

Дата засідання

Відповідальний

1.

Знайомство з науковою роботою кафедри внутрішньої медицини №2. Затвердження плану роботи наукового студентського гуртка на 2017-2018 н. р.

29. 09. 17

доц. Коморовський Р.Р.

2

Невідкладні стани у клініці внутрішньої медиини

20. 10. 17

доц. Лепявко А.А.

3

Методи функціональної діагностики в кардіології

17. 11. 17

доц. Коморовський Р.Р.

4

Особливості клініки та лікувальної тактики при пневмоніях

15. 12. 17

ас. Квасніцька О. С.

5

Невідкладні стани в гастроентерології

26. 01. 18

доц. Лихацька Г. В.

6

Особливості лікування хворих на ХОЗЛ із коморбідними станами

16. 02. 18

доц. Лепявко А. А.

7

Сучасні методи діагностики і лікування артеріальної гіпертензії

14. 03. 18

доц. Боднар Р.Я.

8.

Диференціальна діагностика та лікувальна тактика при захворюваннях суглобів

05. 04. 18

доц. Слаба У. С.

9

Стан компенсації цукрового діабету в залежності від індексу маси тіла

10. 05. 18

ас. Мігенько Л.М.


Планування наукових праць студентів-гуртківців 

на кафедрі внутрішньої медицини № 2

на 2017-2018 н. р. 

 

№ n/n

ПІП гуртківця

Науковий керівник

Запланована тема

1.

Козак Олена 

(5 к., 16 гр.)

 

проф. Сміян С.І. 

Особливості перебігу артритичного синдрому, асоційованого з лайм-бореліозом

2

Гаюк Богдан

(4 к., 23 гр.)


доц. Коморовський Р.Р.

Діагностична роль різних ехокардіоґрафічних методик при обстеженні хворих із серцевою недостатністю

 3

 Табас Петро;
Фещенко Богдан

(6 курс)


доц. Коморовський Р.Р. 

Фактори прихильності до антитромботичної терапії у хворих на фібриляцію передсердь 

4

Абдалла Фатма Омар 

(6 к., 33 гр.)

доц. Лепявко А.А.

Вікові особливості нейрогуморальної регуляції серця у хворих на ХОЗЛ

 

5

Елтаєф Джасім 

(6 к., 28 гр.)

доц. Слаба У.С. 

Розбір клінічних випадків ревматичних хвороб

6

Абдулла Ріядх Хамід 

(6 к., 29 гр.)

 

доц. Боднар Р.Я.

Особливості уражень міокарда при гіперурикемії

7

Abiazem Justice Cyril 

(6 к., 34 гр.)

ас. Мігенько Л.М.

Сучасні методи діагностики і лікування симптоматичних артеріальних гіпертензій

8

Грубар Ю.Ю.

 (6 к., 13   гр.)

проф. Сміян С.І.

Оцінка перебігу дегенеративних захворювань суглобів, асоційованих з Borrelia burgdorferi