Дисертації

Працівниками кафедри захищені
наступні дисертації:

 

Професор Сміян Світлана Іванівна у 1991 році захистила кандидатську дисертацію “Корекція порушень перекисного окислення ліпідів та імунологічного статусу у хворих на первинний деформуючий остеоартроз” за спеціальністю 14.00.39–ревматологія;

у 1996 році професор С.І. Сміян захистила докторську дисертацію Початкові стадії первинного остеоартрозу: механізми розвитку, клініка, діагностика, лікування (клініко- експериментальне дослідження)за спеціальністю 14.00.39 – ревматологія


Доцент Слаба Уляна Степанівна у 2001 році захистила кандидатську дисертацію “Патогенетичне обґрунтування ентеросорбції та цитопротекції для профілактики та лікування гастропатій у хворих на ревматоїдний артрит” за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія

 

Доцент Коморовський Роман Ростиславович у 2002 році захистив кандидатську дисертацію “Функціональний стан правого шлуночка, міжшлуночкова взаємодія, їх корекція каптоприлом у хворих на гострий інфаркт міокарда різної локалізації” за спеціальністю 14.01.02 внутрішні хвороби

 

Доцент Боднар Роксолана Ярославівна у 2005 році захистила кандидатську дисертацію "Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії з вобензимом та кандесартаном хворих на гострий інфаркт міокарда поєднаний з гіперурикемією" за спеціальністю 14.01.11 - кардіологія

 

Доцент Лихацька Галина Василівна у 2006 році захистила кандидатську дисертацію “Структурно-функціональні зміни печінки та мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на виразкову хворобу та їх корекція” за спеціальністю 14.01.02 внутрішні хвороби

 

Доцент Лепявко Андрій Андрійович у 2009 році захистив кандидатську дисертацію “Вікові особливості холінергічної регуляції серця при адреналіновому пошкодженні” за спеціальністю 14.03.04 патологічна фізіологія

 

Асистент Гусак Софія Романівна у 2010 році захистила кандидатську дисертацію Порушення ліпідного обміну та мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на первинний остеоартроз та шляхи їх корекції за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія

 

Асистент Квасніцька Оксана Степанівна у 2012 році захистила кандидатську дисертацію “Клініко-патогенетичні чинники формування трофологічних розладів при хронічному панкреатиті у поєднананні із хронічним обструктивним захворюванням легень, шляхи оптимізації лікування” за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби

 

Асистент Кулешко Ірина Ігорівна у 2013 році захистила кандидатську дисертацію "Корекція морфофункціональних змін печінки у хворих на дифузний токсичний зоб" за спеціальністю 14.01.02 внутрішні хвороби

 

Асистент Мігенько Людмила Михайлівна у 2014 році захистила кандидатську дисертацію “Клініко-патогенетичні чинники  порушення ліпідного обміну і трофологічного статусу  при хронічному панкреатиті, шляхи корекції“ за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія


Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Сміян С.І.:

Кандидатські:

1. Левицька Лариса Володимирівна Клініко-патогенетичне обґрунтування медикаментозної терапії в поєднанні із змінним магнітним полем у хворих на остеоартроз. Тернопіль, 1997 р.

2. Корильчук Неля Іванівна Клініко-патогенетичне обґрунтування використання фосамаксу для корекції остеодефіцитних станів у хворих на ревматоїдний артрит. Тернопіль, 1999 р.

3. Бабінець Ліля Степанівна “Мінеральна щільність кісткової тканини при первинному остеоартрозі: клініко-патогенетичні аспекти, підходи до лікування. Тернопіль, 2000 р.

4. Слаба Уляна Степанівна Патогенетичне обґрунтування ентеросорбції та цитопротекції для профілактики та лікування гастропатій у хворих на ревматоїдний артрит. Тернопіль, 2001 р.

5. Мерецька Ірина Володимирівна Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування амізону у комплексному лікуванні анкілозуючого спондилоартриту. Тернопіль, 2004 р. 

6. Барладин Ольга Романівна Клініко-денситометричні особливості ураження кісткової тканини при бронхіальній астмі та методи їх корекції. Тернопіль, 2004 р.

7. Лозіна Лариса Богданівна Оцінка клініко-патогенетичних факторів розвитку змін кісткової тканини при системному червоному вовчаку та обгрунтування використання комбінованого препарату кальцію з вітаміном д3. Тернопіль, 2005 р.

8. Городецький Володимир Євгенович Клініко-гемодинамічні варіанти серцевої недостатності та її корекція кандесартаном у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень. Тернопіль, 2006 р.

9. Зарудна Ольга Ігорівна Клініко-патогенетична гетерогенність гемокоагуляційних порушень та судинного гемостазу при ревматичних захворюваннях, методи їх корекції. Тернопіль, 2006 р.

10. Лубянська Зоряна Клініко-патогенетичні предиктори розвитку змін мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень. Тернопіль, 2006 р.

11. Савочкіна Наталія 

12. Гусак Софія Романівна “Порушення ліпідного обміну та мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на первинний остеоартроз та шляхи їх корекції. Тернопіль, 2010 р.

13.  Антюк Жанна Олегівна Клініко-патогенетичні варіанти, профілактика та лікування дисметаболічних змін при подагрі. Тернопіль, 2011 р.

14. Даньчак Світлана Володимирівна Клініко-патогенетичне обгрунтування оптимізації лікування хворих на подагру в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом. Тернопіль, 2016 р.

 15. Кравців Вікторія Вікторівна Серцева недостатність у хворих на токсичний   зоб. Оптимізація діагностики і прогнозування віддалених результатів лікування. Тернопіль, 2017 р.

 

Докторські:

1 . Жулкевич Ігор Валентинович Стан мінеральної щільності  кісткової    тканини    при ураженнях гемопоетичної  та гемостатичної систем:  прогнозування патоморфозу  і диференційовані методи профілактики. Тернопіль, 2003 р.

2. Масик Олексій Михайлович Діагностика, профілактика та лікування системних порушень кісткової маси у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозуючий спондилоартрит. Тернопіль, 2004 р.

3. Мартинюк Лілія Петрівна Клініко-патогенетичні варіанти ураження кісткової тканини при хронічній нирковій недостатності: діагностика, диференційовані програми профілактики і лікування. Тернопіль, 2004 р.

4. Бабінець Лілія Степанівна Клініко-патогенетичні аспекти формування полінутрієнтної недостатності при хронічному панкреатиті, шляхи оптимізації профілактики та лікування. Тернопіль, 2007 р.

 

 Дисертації, які виконуються під керівництвом проф. Сміян С.І.:


Кандидатські:

1. Даньків Л.  Клініко-патогенетичне обґрунтування використання гепатопротекторів у хворих на ревматоїдний артрит.

2. Кошак Б.О. Кардіопульмонарні маніфестації у хворих на анкілозивний спондилоартрит.

3. Франчук М.В. Оптимізація лікування хворих на подагру з ураженням нирок: стратифікація факторів ризику, прогнозування, профілактика та корекція.

4. Регалюк В.В. Оптимізація ранньої діагностики та лікування захворювань суглобів асоційованих з Borrelia burgdorferi у пацієнтів з порушенням макробіотики кишківника.


Докторські:

1. Боднар Р.Я. Остеоартроз: клініко-патогенетичні варіанти в осіб різного біологічного віку за умов коморбідності, діагностика, профілактика, оптимізація лікування.

2. Волошина Л.О. Клініко-патогенетичні особливості формування коморбідності та гіпотиреозу у хворих на остеоартроз: вікові, гендерні та метаболічні аспекти прогнозування, вдосконалення лікування та профілактики.