Наукові публікації у фахових виданнях проф. Сміян С.І.


№ за п.

Назва роботи

Друк.

або рукоп

Джерело

К-сть стор.

Співавтори

1.       

Влияние антиоксидантов на неспецифический компонент воспаления у больных ревматоидным артритом

-“-

Врачебное дело. - 1992. - № 2, с. 72-74

 

3

Н.И.Швед, Бакалюк О.И., Франчук М.М., Демьяненко С.М., Гребеник М.В.

2.       

Использование термографических и иммунных показателей при выборе адекватного лечения больных ревматоидным артритом и деформирующим артрозом

-“-

Врач. дело. – 1992. - № 3. – С. 26-29

4

Гребеник М.В.,

Швед Н.И.,

Корнацкий В.М.

3.       

Еквівалентна патоморфологія остеоартритично-зміненого хряща у померлих від несуглобової патології

-“-

Вісник наукових досліджень. – 1995. - № 5. – С. 52

1

 

4.       

Клініко-імунологічні показники у хворих на первинний ОА

-“-

Укр. кардіологічний журнал. – 1995. - № 6. – С. 66-69

4

 

5.       

Перекисне окислення ліпідів – як можливий фактор пошкодження мембран лімфоцитів периферичної крові у хворих на ОА

-“-

Укр. кардіологічний журнал. – 1995. - № 5. – С. 60-63

4

 

6.       

Синдром інтоксикації і його вплив на стан імунної реактивності, процеси перекисного окислення ліпідів, дегенерацію хряща і ультраструктуру лімфоцитів крові

-“-

Вісник наукових досліджень. – 1995

 

 

7.       

Сучасні аспекти патогенезу первинного деформуючого остеоартрозу

-“-

Вісник наукових досліджень. – 1995. - № 1

 

 

8.       

Нові підходи до лікування міокардитів

-“-

Український кардіологічний журнал.-1996.-додаток до №3

 

Швед М.І., Ванат І.М., Жулкевич І.В.

9.       

Актуальні питання профілактики захворювань внутрішніх органів

-“-

Українські медичні вісті.  К., 1997. - том  2,  число 1-2,  частина 2

1

О.Й.Бакалюк та ін.

 

10.   

Дозоване лікувальне голодування у пацієнтів з ревматоїдним артритом, первинним остеоартрозом

-“-

Вісник наукових досліджень.-1997,№2-3, с.84-87.

4

Швед М.І.,

Гнатюк М.С.,

Жулкевич І.В.

11.   

Статини в лікуванні атеросклерозу ( огляд літератури)

-“-

Вісник наукових досліджень.- 1997.- № 1

3

Бакалюк О.Й.

12.   

Застосування статинів у лікуванні гіперхолестеринемій

-“-

Укр.  кард.  журнал. - 1998. -№ 5

 

4

О.Й.Бакалюк

Н. В. Грималюк

 

13.   

Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на ревматичні захворювання суглобів (за даними рентгенівської денситометрії

-“-

Лікарська справа.-№8.-1998.-С.70-72.

3

Масик О.М.,

Корильчук Н.І.,

Слаба У.С., Бабінець Л.С.

14.   

Содержание макро- и микроэлементов в миокарде при общей дегидратации организма

 

Вісник Вінницького державного університету.-№2-1.-1998.-С.244-245

2

Творко В.М.,

Журавлев Е.В.

15.   

Морфофункциональные изменения в миокарде при клеточной гидратации организма

-“-

Вісник Морфології.-№4-1.-1998.-С.104-105

2

Мельник П.И.,

Журавлева О.В.,

Федонюк Л.Я.

16.   

 

 

 

 

 

17.   

Остеопороз в клініці внутрішніх захворювань

-“-

Українські медичні вісті.-січень-червень,1998.-№1.-Т.2.-С.101

1

Грималюк Н.В.,

Жулкевич І.В.,

Масик О.М.

18.   

Роль санітарно-просвітницької діяльності лікарських громадських організацій в профілактиці захворювань

-“-

Український медичний вісник.- К.,1998.-т.2.-число1-2.-частина ІІ.-С.132.

1

Жулкевич І., Ревякіна О.,

Куцин М.,

Бакалюк О.

19.   

Содержание макро- и микроэлементов в миокарде при общей дегидратации организма

-“-

Вісник Вінницького державного університету.-№2-1.-1998.-С.244-245

2

Творко В.М.,

Журавлев Е.В.

20.   

Алгоритм диференціальної діагностики вторинних форм остеопорозу в гематологічній практиці

-“-

Проблеми остеології.-т.2.-№1.-1999.-С.85.

1

Жулкевич І.В.,

Орищин Л.Ю.

21.   

Вплив  фосамаксу на стан кісткової тканини  у хворих на ревматоїдний артрит (за даними рентгенівської денситометрії)

-“-

Лік. справа.- 1999.- № 1.- C. 117-120

3

Корильчук Н.І.,

Масик О.М.,

Слаба У.С.

22.   

Вторинний ревматоїдний синдром та зниження мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на гемофілію

-“-

Проблеми остеології.-т.2.-№1.-1999.-С.84.

1

Жулкевич І.В.,

Юсеф Саїд

23.   

Досвід вивчення мінеральної щільності кісткової тканини у гематологічних хворих

-“-

Проблеми остеології.-т.2.-№1.-1999.-С.84.

1

Жулкевич І.В.,

Корильчук Н.І.

24.   

Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на мієломну хворобу

-“-

Проблеми остеології.-т.2.-№1.-1999.-С.85.

1

Жулкевич І.В.,

Орищин Л.Ю.

25.   

Перший досвід використання двохфотонної денситометрії в Україні для діагностики вторинного остеопорозу

-“-

Проблеми остеології.-т.2.-№1.-1999.-С.86.

1

Ковальчук Л.Я., 

Гнатюк М.С., Сміян І.С., Шидловський В.О.,

Ляпіс М.О.

26.   

Акція “Милосердя” і проблема формування професійних навичок у студентів 6 курсу

-“-

Медична освіта.- 2000.- № 3.- С.12-15

4

Ковальчук Л.Я.,

Бігуняк В.В., Мисула І.Р.,

Масик О.М.,

Бакалюк О.Й.,

Грималюк Н.В.

27.   

Можливі причини розвитку змін кісткової тканини при бронхіальній астмі

 

Проблеми остеології.-Том 3.-№1.-2000.-С.110

 

Усинська О., Ясніцька М., Цяпа Ю., Олійник О.

28.   

Глюкокортикоїдіндукований остеопороз в гематологічній практиці

-“-

Проблеми остеології.-Том 3.-№1.-2000.-С.98

1

Ю.Саїд,

Л.Орищин,

Г.Кміта

29.   

Застосування кальцитоніну у лікуванні остеопорозу

-“-

Лік. справа.- 2000.- №3-4.- С. 15-18

4

Масик О.М.,

 

30.   

Зміни мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта, поширення хребцевих деформацій та ризик їх виникнення при ураженні гемопоетичної системи

-“-

Вісник наукових досліджень.-№2.-2000.-С.15-18

4

Жулкевич І.В.,

Гаврилюк М.Є.,

Орищин Л.Ю.

31.   

Клініко-функціональні наслідки тривалого використання глюкокортико-стероїдів при системному червоному вовчаку

-“-

Проблеми остеології.-Том 3.-№1.-2000.-С.109

1

Лозіна Л., Грималюк Н., Скиба З.,

Слаба У., Задорожна Л., Гаврилюк Р.

32.   

Комплексне експериментальне дослідження імобілізаційної моделі остеопорозу

-“-

Вісник наукових досліджень.-№1.-2000.-С.81-84

4

Ковальчук Л.Я.,

Гнатюк М.С.,

Жулкевич І.В.,

Масик О.М., Гудима А.А., Лісничук Є.Є.

33.   

Лікування та профілактика глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу у хворих на ревматоїдний артрит

-“-

Проблеми остеології.-Том 3.-№1.-2000.-С.109

1

Масик О., Корильчук Н., Сидоренко О., Слаба У., Грималюк Н., Насалик Б., Попович Г.,

Скиба З. та ін.

34.   

Методологічні підходи до вивчення якості життя у гематологічних дослідженнях

-“-

Вісник наукових досліджень.-№3.-2000.-С.16-22

7

Жулкевич І.В.,

Гаврилюк М.Є.,

Кміта Г.Г.,

Крамар Л.Т.,

Корчинська Т.

35.   

Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на виразкову хворобу

-“-

Галицький лікарський вісник.-2000.-№3.-С.49-51

3

Зоря А.В., Стародуб Є.М., Дуць Р.П.,

Барладін О.Р.

36.   

Можливі причини розвитку змін кісткової тканини при бронхіальній астмі

-“-

Проблеми остеології.-Том 3.-№1.-2000.-С.110

1

Усинська О.,

Ясніцька М.,

Цяпа Ю.,

Олійник О.

37.   

Моніторинг змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих ревматологічного профілю

-“-

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 5. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2000.-  С.93-97

5

Масик О.М.,

 Бабінець Л.С., Н.І.Корильчук, І.В.Мерецька, Н.В.Грималюк, Г.А.Попович, Б.Г.Насалик, Л.Б.Лозіна, О.Л.Сидоренко, В.І.Городецький.

38.   

Нові підходи до оцінки структурно-функціональних характеристик кісткової тканини за даними лонгітудінальної кісткової денситометрії

-“-

Шпитальна хірургія.-2000.-№1.- с.134-136

3

Жулкевич І.В.,

Масик О.М.,

Гаврилюк М.Є.,

Бабінець Л.С.

39.   

Особливості імунного статусу і синдрому мембранодеструктивних змін у хворих на системний червоний вовчак під впливом магніто-лазерної терапії

-“-

Медична хімія. – 2000. – Т. 2, № 1. - С. 61-64.

4

Бакалюк О.Й.,

Панчишин Н.Я.

40.   

Показники мінеральної щільності кісткової тканини здорових жінок за результатами двофотонної рент-генівської денситометрії

-“-

Проблеми остеології.- 2000. Том 3.- № 4.- С. 9-16

8

Жулкевич І.В.,

Масик О.М.,

Корильчук Н.І.,

Бабінець Л.С.

41.   

Синдром ендогенної інтоксикації як маркер запального процесу при ревматичних захворюваннях суглобів

-“-

Вісник наукових досліджень.-№1.-2000.-С.40-42

3

Масик О.М.,

Слаба У.С., Бабінець Л.С., Грималюк Н.В.,

Насалик Б.Г.,

Попович Г.А.,

Марецька І.В.,

Сидоренко О.Л.

42.   

Сучасні aспекти застосування біфосфонатів у клінічній практиці

-“-

Журн. АМН України.- 2000.- Т.6.- №4.- С. 713-721

9

Масик О.М., 

Жулкевич І.В.

43.   

Проблема змін мінеральної щільності кісткової тканини у чоловіків з позиції статевого диморфізму. І. Доклінічні аспекти

-“-

Український ревматологічний журнал.- 2001.- №1 (3).- С.23-26

4

Масик О.М.

44.   

Проблема змін мінеральної щільності кісткової тканини у чоловіків з позиції статевого диморфізму. ІІ. Клінічні аспекти

-“-

Український ревматологічний журнал.- 2001.- №2 (3).- С.23-26

4

Масик О.М.

45.   

Клінічні аспекти змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на анкілозуючий спондилоартрит

-“-

Вісник наукових досліджень.-2001.-№3.-С.44-46

3

Мерецька І.В.,

Масик О.М.

46.   

Структурно-функціональний стан кісткової тканини в анемізованих жінок

-“-

Вісник наукових досліджень

2001. – № 3. – С. 49-52

4

Жулкевич І.В.,

Бакалюк О.Й.,

Дячан Л.

47.   

Імунологічна характе-ристика остеодефіциту при анкілозуючому спондилоартриті

-“-

Вісник Сумського держуніверситету

2001.-№ 12.-С.60-63

4

Мерецька І.

48.   

Показники мінеральної щільності кісткової тканини здорових чоловіків за результатами двофо-тонної рентгенівської денситометрії

-“-

Проблеми остеології.- 2002.- Том 4, № 4.- С.15-20

8

Масик О.М.,

Жулкевич І.В.

49.   

Особливості мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит

-“-

Український медичний альманах.-2002.-Т.5, №2.-С. 190-192

3

Масик О.М.,

Скиба З.О.

50.   

Особливості стану кісткової тканини у жінок постменопаузального періоду на тлі хронічної ниркової недостатності

-“-

Вісник наукових досліджень.-2002.-№3.-С.81-84

4

Мартинюк Л.П.,

Бутвин С.М.

51.   

Особливості обміну сполучної тканини у хворих на бронхіальну астму з різним ступенем остеодефіциту

-“-

Вісник наукових досліджень

2002. – № 1. – С. 56-57

2

Барладин О.Р.

52.   

Досвід викладання внутрішніх хвороб іноземним студентам на кафедрі шпитальної терапії № 2

-“-

Медична освіта

2002.-№3.-С.190-193

4

Пришляк В.Д.,

Масик О.М.,

 Грималюк Н.В.,

Гаріян М.П.,

Гаврилюк М.Є.,

Цяпа Ю.М.,

Ясніцька М.Я.

53.   

Взаємозв'язок між функціональним станом нирок та мінеральною щільністю кісткової тканини у хворих з захворюваннями нирок

-“-

Вісник Сумського державного університету , №11(44),2002.- С.82-88.

 

6

Мартинюк Л.П.

54.   

Варіанти ураження кісткової тканини та паращитовидних залоз у хворих з хронічною нирковою недостатністю

-“-

Український медичний альманах 2003.-Т.6, №1.-С.74-78.

 

5

Мартинюк Л.П.,

Боднар Я.Я.,

Москальчук Є.Ю., Мартинюк О.С., 

Боднар Л.П., Бутвин С.М.

55.   

Нарушения кальций-фосфорного обмена и минеральной плотности костной ткани как показатель нарушения эндокринной функции почек у больных с хронической почечной недостаточностью

 

-“-

Український медичний альманах.2003,-Т6, №2.- С. 104-105.

2

Мартынюк Л.П., Мартынюк Е.С.,

Бутвин С.М.

56.   

Взаємозв’язок між змінами мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта та проксимального – стегна у хворих на анкілозуючий спондилоартрит

-“-

Шпитальна хірургія.- 2002.- №2.- С.52-55

4

Масик О.М.

Грималюк Н.В.

Слаба У.С.

Насалик Б.Г.

 

57.   

Порівняльна оцінка ендотоксикозу при різних ступенях остеодефіциту в жінок із бронхіальною астмою в постменопаузі

-“-

Проблеми остеології.- 2002. – Т.5, №2-3.- С. 137-138

2

Барладин О.Р.

58.   

Вплив тривалості замісної терапії програмним гемо-діалізом на стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих із хронічною нирковою недостатністю

-“-

Проблеми остеології.- 2002. – Т.5, №2-3.- С. 139-142

3

Мартинюк Л.П.,

Бакалюк О.Й.,

Мартинюк О.С.,

Бутвин С.М.,

Погоріла М.А.

59.   

Динаміка змін мінеральної щільності кісткової тканини осьового скелета у хворих на анкілозуючий спондилоартрит

-“-

Проблеми остеології.- 2002. – Т.5, №2-3.- С. 142-145

4

Масик О.М., Білик Л.С.

60.   

П’ятирічний моніторинг остеопорозу: здобутки й перспективи

-“-

Проблеми остеології.- 2002. – Т.5, №2-3.- С. 161-163

2

Ковальчук Л.Я.

61.   

Стан імунної системи при остеоартрозі із супутнім остеопорозом у хворих літнього та старечого віку

-“-

Проблеми остеології.- 2002. – Т.5, №2-3.- С. 171-172

1

Русак Н.Є.

62.   

Вплив лікувальних програм із включенням фосамаксу у хворих на ревматоїдний артрит літнього віку

-“-

Проблеми остеології.- 2002. – Т.5, №2-3.- С. 172

1

Корильчук Н.І.

63.   

Структурно-функціональний стан кісткової тканини осьового скелету у хворих на ревматоїдний артрит

-“-

Український медичний альманах.-2002.-Т.5, №6.-С.129-131

3

Масик О.М.

64.   

Диференційовані підходи до лікування вторинного остеодефіциту у хворих на бронхіальну астму

-“-

Український медичний альманах. – 2003. – Т. 6, № 2. – С. 135-136

2

Барладин О.Р., Лавра О.Г.

65.   

Особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічний обструктивний бронхіт

-“-

Український медичний альманах. – 2003. – Т. 6, № 2. – С. 136-137

2

Луб’янська З.А.,

Цяпа Ю.М.,

Ясніцька М.Я.

66.   

Клініко-імунологічне обгрунтування застосування “Фосамаксу” у хворих на ревматоїдний артрит

-“-

Вісник ортопедії, травматології та протезування.-2003.-№1.-С.

 

Масик О.М.,

Корильчук Н.І.

67.   

Прогнозування мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозуючий спондилоартрит

-“-

Шпитальна хірургія.-2003.-№  .-С.

 

Масик О.М., Слаба У.С.

68.   

Застосування теравіту для корекції мінеральної щільного та вітамінного обмінів при хронічному панкреатиті

-“-

Український медичний альманах. – 2003. – № 5. – С. 203-205

3

Ковальчук Л.Я.,

Бабінець Л.С.

69.   

Системні прояви синдрому токсемії та імунологічної реактивності у хворих на системний червоний вовчак

-“-

Вісник Сумського державного університету. – 2003 – № 7(53). – С. 81-84

4

Лозіна Л.Б.

70.   

Показники мінеральної щільності кісткової тканини як маркер адекватності хворобомодифікуючої терапії в ревматології

-“-

Проблеми остеології. – 2003. – Т. 6, № 1-2. – С. 117-118

2

Сміян С.І.

71.   

Місцеве (внутрішньосуглобове) введення флостерону як метод профілактики системного остеопорозу у хворих на ревматоїдний артрит

-“-

Проблеми остеології. – 2003. – Т. 6, № 1-2. – С. 119

1

Сміян С.І., Бакалюк О.Й., Грималюк Н.В.,

Слаба У.С., Скиба З.О., Задорожна Л.В.,

 Гарін С.В.

72.   

Кальцемін у лікуванні остеопенічного синдрому у хворих на бронхіальну астму

-“-

Проблеми остеології. – 2003. – Т. 6, № 1-2. – С. 120-122

3

Сміян С.І., Барладин О.Р., Ясніцька М.Я.,

Цяпа Ю.М., Мандзій З.П., Жукінська Л.Ф.,

Гнатюк Л.А.


73.   

Кальцій-Д3 Нікомед у профілактиці остеодефіциту при системному червоному вовчаку

-“-

Проблеми остеології. – 2003. – Т. 6, № 1-2. – С. 122-123

2

Сміян С.І., Лозіна Л.Б., Насалик Б.Г.,

Пришляк В.Д., Боб А.О., Погоріла М.А.,

Зарудна О.І.

74.   

Оцінка ефективності остеїну для профілактики та лікування остеодефіцитних станів при ХОБ

-“-

Вісник Сумського державного університету. Серія “Медицина”.-2003.-№7(66).-С. 73-75

3

Сміян С.І.,

Луб’янська З.А.

75.   

Системні прояви синдрому токсемії та імунологічна реактивність у хворих на системний червоний вовчак

-“-

Вісник Сумського державного університету. Серія “Медицина”.-2003.-№7(53).-С. 81-83

3

Сміян С.І., Лозіна Л.Б.

76.   

Оцінка стану центрально і переферичної гемодинаміки у хворих на дифузні захворювання сполучної тканини

-“-

Здобутки клінічної та експериментальної медицини.2003 № 1 с.132-133

 

2

Зарудна О.І.     

77.   

Аналіз гемокоагуляційних порушень при ревматичних захворюваннях  

 

-“-

Вісник наукових досліджень 2003 №3 с 38 –40

3

Зарудна О.І.     

78.   

Корекція гемокоагуляційних та геодинамічних порушень у хворих на ревматичні захворювання сполучної тканини з синдромом Рейно

-“-

 

Здобутки клінічної та експериментальної медицини.2003 № 2 с.87

 

 

Зарудна О.І.     

79.   

Аналіз показників імунного статусу у хворих на  ревматичні імунокомплексні захворювання

-“-

Науковий вісник Ужгородського університету. – 2004.-Випуск 23 с.111-113

3

Зарудна О.І.     

80.   

Можливості променевої діагностики патології кісткової системи у хворих з хронічною нирковою недостатністю

-“-

Український медичний альманах. – 2004. – Т. 7, № 3 (додаток). – С. 76-79

4

Мартинюк Л.П.,

Сміян С.І., Бутвін С.М.

81.   

Оцінка стану мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічний обструктивний бронхіт

-“-

Український медичний альманах. – 2004. – Т. 7, № 3 (додаток). – С. 103-105

3

Сміян С.І.,

Луб’янська З.А.,

Левенець С.І.

82.   

Особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у жінок з остеоартрозом в постменопаузальному періоді

-“-

Український медичний альманах. – 2004. – Т. 7, № 3 (додаток). – С. 106-109

4

Сміян С.І.,

Савочкіна Н.Л.,

Олійник Н.М.

83.   

Застосування бонефосу в лікуванні мієломної хвороби

-“-

Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 3. – С. 76-77

2

Сміян С.І., Жулкевич І.В., Гаврилюк М.Є.,

Кміта Г.Г., Крамар Л.Т., Шемет В.П.

84.   

Особливості клінічної симптоматики остеоартрозу у жінок з різними типами постменопаузи під впливом лікування

-“-

Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 4. – С. 28-30

2

Сміян С.І.,

Савочкіна Н.Л.,

Слаба У.С.,

Грималюк Н.В., Задорожна Л.В.,

Скиба З.О.,

Маховська О.С.,

Василів Л.Л.,

Кондратюк Д.С.

85.   

Застосування кальцеміну і  кальцеміну аванс для корекції остеодефіцитного синдрому у хворих на хронічний панкреатит

-“-

Український морфологічний альманах, 2005, Т8 № 2, с125-128

4

Бабинець Л.С.

86.   

Остеопороз: сучасний стан проблеми при захворюваннях шлунково-кишкового тракту і печінки

-“-

Вісник наукових досліджень.-2005.-№1.-С.79-82

4

Ковальчук Л.Я.,

Рузібаєв Р.Ю., Венгер І.К., Сміян С.І., Шкробот В.В.

87.   

Остеопороз: сучасний стан проблеми при захворюваннях шлунково-кишкового тракту і печінки.

-“-

Вісник наукових досліджень 2005 №1, с.70-72

3

Ковальчук Л.Я.,

Рузібаєв Р.Ю., Венгер І.К., Шкробот В.В.

88.   

Целекоксиб - Авант у лікуванні хворих на ревматичні захворювання суглобів

-“-

Мистецтво лікування, 2005,(021), с. 68-71

4

 

89.   

Вплив перенесених оперативних втручань на органах шлунково-кишкового  тракту на формування трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит

-“-

Шпитальна хірургія, 2005, № 2, с. 16 – 19

4

Ковальчук Л.Я., Сміян С.І.

Бабинець Л.С.

90.   

Порушення балансу вітамінів і мінералів у хворих на хронічний панкреатит

-“-

Проблеми остеології. 2005-2006. Т.8-9, №4(1),

С.84-86

 

 


91.   

Оцінка ефективності ідеосу в лікуванні остеопорозу при бронхіальній астмі

-“-

Вісник наукових досліджень, 2006, №1

 

Сміян С.І

О.Р. Барладин

92.   

Остеодефіцитні стани в педіатрії

-“-

Мистецтво лікування, 1, 2006

 

Сміян І.С.

93.   

Сучасні погляди на лікування і профілактику остеопорозу

-“-

Мистецтво лікування, 9, 2006 с.37-40.

4

 

94.   

Остеопороз: основні питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики

-“-

Мистецтво лікування, 9, 2006 с.59-61

3

 

95.   

Місце денситометрії в діагностиці остеопорозу

-“-

Ліки України, листопад 2006 № 105, с.48-51

4

 

96.   

Динаміка артралгічного синдрому при остеоартрозі на тлі застосування максигезика

-“-

Вісник наукових досліджень, 2007, №1,

С.80-84

5

Грималюк Н.В., Задорожна Л.В.,

Зарудна О.І., Легка Л.Л., Маховська О.С.,

Слаба У.С.

97.   

Морфологічний аналіз кісткової тканини на основі вивчення аутоптатів померлих з хронічним панкреатитом.

-“-

Український морфологічний альманах, 2007, Е.5,№2, с 86-89

4

Бабинець Л.С.,

Криськів О.І.

98.   

Діагностика та інтерпретація змін мінеральної щільності кісткової тканини

-“-

Мистецтво лікування, 9-10, 2007 с.26-30

8

 

99.   

Артралгічний синдром у хворих похилого віку: диференціальний діагноз, особливості перебігу і лікування

-“-

Журнал української лікарської еліти № 1 (01) – 2008, с31-38

8

 

100.           

Боли в позвоночнике: ревматологические заболевания и остеопороз в практике невропатолога

-“-

Український вісник психоневрології, том 15 , випуск 1(50), 2007, с.13-16

4

 

101.           

Оцінка ефективності остемаксу в лікуванні глюкокортикоїіндукованого остеопорозу у пацієнток в постменопаузальний період

-“-

Український ревматологічний журнал, №4(30), 2007, с 74-76

3

О. Барладин,

Н. Грималюк, Л.Задорожна,

О. Маховська, Л.Легка

102.           

Оцінка ефективності лікування остеоартрозу в пацієнтів із надмірною масою тіла та метаболічним синдромом

-“-

Внутрішня медицина №4 2008,

С.49-54

6

Гусак С.Р.

103.           

П’ятирічний моніторинг артралгічного статусу у хворих на остеоартроз під впливом застосування хондропротектора Структум

-“-

Український ревматологічний журнал. - № 2 (36). - 2009 .-с. 4

1

Гусак С. Р.,

Грималюк Н. В.

104.           

Клінічні особливості первинного остеоартрозу на тлі остеопенічного синдрому

-“-

Вісник наукових досліджень. -2010. - №2 (59).– С.76-80.

 

4

Гусак С.Р.,

Хайко О.К.

105.           

Подагра: нові тенденції в діагностиці та лікуванні

-“-

Острые и неотложные состояния в практике врача  Київ, №4 2010”

ст. 36-40

5

С.І.Сміян

106.           

Оцінка ефективності використання телмісартану з гіпотензивною метою у пацієнтів із подагрою і метаболічним синдромом

-“-

Вісник наукових досліджень. -2010. - №4 (61).– С.16-18.

 

3

С.І.Сміян

Ж.О Антюк,

У.С Слаба,

Н.В Грималюк,

Р.Я Боднар.

 

107.           

Оцінка ефективності Зинаксин - глюзаміну у хворих з анкілозивним спондилоартритом і ураженням кульшових суглобів.

-“-

Галицький лікарський вісник. -2010. -№4.- С.72-73.

2

С.І.Сміян

У.С Слаба

С.Р.Гусак

Ж.О Антюк

О.С. Маховська

Л.В.Задорожна, Л.Л.Легка,

Н.В Грималюк 

М.І. Козій,

 

108.           

Припухлість колінного суглоба:сучасний стан проблеми

-“-

Острые и неотложные состояния в практике врача  Київ, №1 2011”

ст. 5-15

10

Сміян С.І.

109.           

Остеоартроз колінних суглобів: сучасний стан проблеми

-“-

Острые и неотложные состояния в практике врача, №3 2011

ст. 12-16

 

 

110.           

Стратифікація кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру та остеоартроз

-“-

Український ревматологічний журнал, №3(49)–2012,

С.108-109

2

С.І. Сміян,

О.С. Маховська,

Ж.О. Антюк,

Л.В. Задорожна, Н.В. Грималюк,С.Р. Гусак, О.І. Зарудна, Л.Л. Легка, У.С. Слаба,  С.В. Данчак

111.           

До питань ідентифікації гострої припухлості або припухлості, що недавно виникла в колінному суглобі

-“-

Український ревматологічний журнал, №3(49)–2012,

С.109

 

С.І. Сміян,

Л.М. Мотюк, О.С. Маховська

 

112.           

Вплив використання препарату «Крестор» на показники ліпідограми у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом

-“-

Галицький лікарський вісник. -2012. -№3. (частина 1).- С.50-52.

3

Сміян С.І., Лепявко А.А., Слаба У.С., Гусак С.Р.

113.           

Оцінка факторів серцево-судинного ризику у хворих на подагру

 

-“-

"Вiсник СумДУ" 2012, Том 2 с. № 34-38

5

Сміян С.І., Слаба У.С., Антюк Ж.О., Коморовський Р.Р., Данчак С.В., Франчук М.В.

114.           

Оценка эффективности

гиполипидемической терапии у пациентов с метаболическим синдромом и подагре

 

-“-

Вестник врача (Самарканд). – 2013. - № 1. – С.150-153.

 

Сміян С.І.,

Антюк Ж.О.

115.           

Оцінка плейотропних ефектів  нестероїдних протизапальних препаратів при первинному остеоартрозі

-“-

Журнал клінічних та експериментальних  медичних досліджень. 

Науковий журнал. – 2013. – Т. – № 1. –

С. 64-69.

6

Сміян С.І.,

Маховська О.С.,

Зарудна О.І.,

Грималюк Н.В.,

Слаба У.С., Гусак С. Р., Задорожна Л.В.,

Легка Л.Л., Ліщина Л.І.,

Цибуляк Б.Й.

116.           

Підвищення цінності шкали CHA2DS2-VASc у визначенні ризику тромбоемболічних подій у пацієнтів із хронічною ревматичною хворобою серця

-“-

Український ревматологічний журнал, №3(53)–2013,

С. 71-75

5

А.П. Кузьміна,

С.І. Сміян, Т.В. Хакімова

117.           

Особливості стоматологічного статусу у пацієнтів із ревматоїдним артритом і глюкокортикоїд-індукованим остеопорозом

-“-

Український ревматологічний журнал, №3(53)–2013,

С. 155-156

2

С.І. Сміян,

І.І. Білозецький

118.           

Артеріальна гіпертензія та метаболічний синдром при подагрі: оцінка кардіоваскулярного ризику

-“-

Український ревматологічний журнал, №3(53)–2013,

С. 156

1

С.І. Сміян,

Р.Р. Коморовський,

Ж.О. Антюк, У.С. Слаба

119.           

Частота виникнення та перебіг подагричної нефропатії у хворих на подагру

-“-

Український ревматологічний журнал, №3(53)–2013,

С. 156-157

2

С.І. Сміян,

М.В. Франчук,

У.С. Слаба,

О.С. Маховська,

У.Я. Франчук

120.           

Основні напрямки підготовки іноземних студентів як фахівців із вищою освітою на кафедрах внутрішньої медицини

-“-

Світ медицини та біології, №2 (37) –2013, С. 199-201

3

М.І. Швед,С.І. Сміян, Л.П. Мартинюк, Л.П. Мартинюк

121.           

Вагітність: короткострокові ефекти і довгострокові наслідки при ревматичних захворюваннях – загальні питання (перше повідомлення)

-“-

Український ревматологічний журнал, №4(54)–2013,

С. 67-72

6

С.І. Сміян, А.П. Кузьміна

122.           

Оцінка плейотропних ефектів нестероїдних протизапальних препаратів при первинному остеоартрозі

-“-

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2013. - № 1. - С. 64-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSU_med_2013_1_12.pdf

6

С. І. Сміян, О. С. Маховська, О. І. Зарудна, Н. В. Грималюк, У. С. Слаба, С. Р. Гусак, Л. В. Задорожна, Л. Л. Легка, Л. І. Ліщина, Б. Й. Цибуляк

123.           

Сlinical response of disease activity, disability and mobility indices in relation to antidrug

antibody in the planetas

-“-

Ann Rheum Dis.- 2014; 73 (Suppl.2) – p. 121.

 

Won Park, Dae Hyun Yoo, Sándor Szántó, Florian Berghea, Marek Brzosko, Piotr Wiland, Svitlana Smiyan,

Rudolfo Araiza,Frederico Díaz-González,Jee Hye Suh

124.           

Контроль ревматичних захворювань у період вагітності: системна склеродермія. Оцінювання пріоритетів

-“-

Український ревматологічний журнал, №2(56)–2014,

С. 73-78

6

А.П. Кузьміна, С.І. Сміян

125.           

Випадок ранньої                «pre-pulseless» діагностики неспецифічного аортоартеріїту за допомогою позитронно-емісійної томографії/комп’ютерної томографії

-“-

Український ревматологічний журнал, №3(57)–2014,

С. 47-53

7

С.І. Сміян,                   І.Ю. Головач, Р.Р. Коморовський,    Я.В. Кметюк,              А.В. Ашихмін

126.           

Васкуліт судин великого калібру: чи не час переглянути діагностичні критерії?

-“-

Хвороби-сирітки в кардіології. Випуск II / за ред. проф. Ю.А. Іваніва, доц. Н.Д. Орищин. – Львів, 2014.

4

С.І. Сміян,                   І.Ю. Головач, Р.Р. Коморовський,    Я.В. Кметюк,              А.В. Ашихмін

127.           

Незвичайна пухлина перикарда

-“-

Хвороби-сирітки в кардіології. Випуск II / за ред. проф. Ю.А. Іваніва, доц. Н.Д. Орищин. – Львів, 2014.

4

Р.Р. Коморовський,

У.С. Слаба,

С.І. Сміян,

Н.В. Дереш

 

128.           

Tuberculous pericarditis mimicking a pericardial

tumor

-“-

Echocardiography, 2014 / [Електронний ресурс] режим доступу: http://onlinelibrary. wiley.com

2

Roman Komorovsky,

Ulyana Slaba

Svitlana Smiyan

129.           

Role of PET/CT in the diagnosis of large vessel vasculitis in a patient with systemic inflammatory response syndrome

-“-

Eur J Rheumatol. – 2014. – Vol. 1. – P. 174-175.

2

Svitlana Smiyan,

Iryna Holovach,

Roman Komorovsky,

Yaroslav Kmetyuk,

Andriy Ashykhmin

130.           

Генералізований пародонтит і ревматоїдний артрит: імунологічні аспекти взаємообтяження

-“-

Патологія, №3(32) –2014, С. 16-21

6

С.І. Сміян,

І.П. Мазур,

І.І. Білозецький

131.           

Clinical Response of Disease Activity, Disability and Mobility Indices in Relation to Anti-Drug Antibody in the Planetas

-“-

Ann. Rheum. Dis. 2014;73(Suppl2): 121, 2014/[Електронний ресурс] режим доступу: http://www.abstracts2view.com/eular/view.php?nu=EULAR14L_OP0157

2

W. Park, D. H. Yoo, S. Szánto, F. Berghea, M. Brzosko, P. Wiland, S. Smiyan, R. Araiza-Casillas, F. Díaz-González, J. H. Suh.

132.           

Клінічний випадок атипового перебігу МПО-АНЦА-асоційованого васкуліту

-“-

Здоровье ребёнка, №8(59) – 2014,

С. 64-68

5

Боярчук О.Р.,

Сміян С.І.

133.           

Корекція ендотоксикозу і синдрому пероксидації у хворих на подагру в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом = Lipid peroxidation and endotoxemia syndrome сorrection in patients with gout combined with nonalcoholic steatohepatitis.

-“-

Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):191-198. ISSN 2391-8306

8

Сміян С.І.,

Даньчак С.В.

134.           

Морфофункціональний стан печінки у пацієнтів з подагрою

-“-

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль: ТДМУ – 2015. №2,3. –С. 138-142

4

Сміян С.І.,

Даньчак С.В.,

Добринська Н.О.,

Слаба У.С.,

Маховська О.С.

135.           

Оцінка кардіоваскулярного ризику у пацієнтів із подагрою та неалкогольною жировою хворобою печінки

-“-

Патологія.: Запоріжжя, «Х-Прес» – 2015. №3 (35). – С. 36-40.

5

Сміян С.І.,

Даньчак С.В.,

 

 

136.           

Особливості цитокінового профілю крові у хворих на первинний остеоартроз в аспекті вікової коморбідності

-“-

Український ревматологічний журнал.: К, «Моріон». -2016. №1 (63). – С.65-69

5

Волошина Л.О.,

Сміян С.І.

137.           

Остеоартроз и коморбидные болезни: особенности изменений цитокинов крови в динамике лечения

-“-

Science and Education a new Dimension. Natural and Technical Sciences, IV (9), Issue: 83, 2016 P. 68-71

 

5

Волошина Л.А,,

Смиян С.И.

138.           

Efficacy and safety of CT-P13 (biosimilar infliximab) in patients with rheumatoid arthritis: comparison between switching from reference infliximab to CT-P13 and continuing CT-P13 in the PLANETRA extension study

-“-

Ann Rheum Dis published online April 29, 2016/[Електронний ресурс] режим доступу: http://ard.bmj.com/content/early/2016/04/29/annrheumdis-2015-208786

 

9

Dae Hyun Yoo, Nenad Prodanovic, Janusz Jaworski, Pedro Miranda, Edgar Ramiterre, Allan Lanzon, Asta Baranauskaite, Piotr Wiland, Carlos Abud-Mendoza, Boycho Oparanov, Svitlana Smiyan, HoUng Kim, Sang Joon Lee, SuYeon Kim, Won Park

139.           

Efficacy and safety of switching from reference infliximab to CT-P13 compared with maintenance of CT-P13 in ankylosing spondylitis: 102-week data from the PLANETAS extension study

-“-

Ann Rheum Dis published online April 26, 2016/[Електронний ресурс] режим доступу: http://ard.bmj.com/content/early/2016/04/28/annrheumdis-2015-208783

 

 

Won Park, Dae Hyun Yoo, Pedro Miranda, Marek Brzosko, Piotr Wiland, Sergio Gutierrez-Ureña, Helena Mikazane, Yeon-Ah Lee, Svitlana Smiyan, Mie-Jin Lim, Vladimir Kadinov, Carlos Abud-Mendoza, HoUng Kim, Sang Joon Lee, YunJu Bae, SuYeon Kim, Jürgen Braun

140.           

Effectiveness of CANEPHRON® N in the complex management of subclinical gouty nephropathy

-“-

International Journal of Medicine and Medical Research 2016, Volume 2, Issue 1, p. 5–8

4

S. I. Smiyan, M. V. Franchuk, R. R. Komorovsky

141.           

Оцінка можливостей нефропротекторної дії КАНЕФРОНУ® Н у хворих на подагричну нефропатію

 

 

-“-

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 1. Тернопіль: ТДМУ – 2016. №1 – С. 64-68

5

С. І. Сміян, М. В. Франчук, У. С. Слаба, Р. Р. Коморовський, Н. В. Грималюк

142.           

Остеоартроз , полі- та коморбідність: вікові, гендерні, прогностичні й лікувально-профілактичні аспекти: дані трирічного проспективного дослідження

-“-

Український ревматологічний журнал 4(66)-2016 НАМНУ МОЗ ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім.. М.Д. Стражеска» НАМН України» АРУ- C.51-57

7

С. І. Сміян, Л.О. Волошина

143.           

Поширеність морфофункціонального ураження печінки у хворих на ревматоїдний артрит  

-“-

Вісник наукових досліджень. –      2016 №2 – C. 17-20

4

С. І. Сміян, Л. В. Даньків

144.           

Прогнозування перебігу серцевої недостатності та віддалених результатів після хірургічного лікування хворих на токсичний зоб

-“-

Вісник наукових досліджень . - 2016. - № 2 – C. 38-45

7

С. І. Сміян, В. В. Кравців  О. В. Шідловський 

145.           

Evolution of values of the growth transforming factor beta-1 and inflammatory markers in patients with osteoarthritis depending on the age comorbidity and treatment/

-“-

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) 12(16), 2016 – P.31-34

4

S.I. Smiyan, L.O. Voloshyna  O.I Doholich

146.           

Evolution of pro-and anti-inflammatory cytokines rates as well as inflammatory markers in patients with osteoarthritis depending on the age comorbidity rate and on the treatment

-“-

The Pharma Innovation Journal 2017; 6(1): 89-92 [Електронний ресурс] режим доступу: http://www.thepharmajournal.com/archives/2017/vol6issue1/PartB/6-1-4-460.pdf

4

 

147.           

Особливості перебігу ревматоїдного артриту у хворих з неалкогольним стеатогепатитом

-“-

Вісник наукових досліджень. –      2017 №1 – C. 51-55

5

Сміян С.І., Даньків Л.В.

148.           

Визначення частоти факторів серцево-судиннго ризику в пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом

-“-

Вісник наукових досліджень. –      2017 №1 – C. 56-59

4

Сміян С.І., Кошак Б.О., Слаба У.С.

149.           

Серцева недостатність і толерантність  до фізичних навантажень у хворих на токсичний зоб

-“-

Вісник наукових досліджень. –      2017 №1 – C. 60-63

4

Сміян С.І., Кравців В.В.

150.           

Застосування магнію оротату в комплексній терапії метаболічних порушень при подагрі

-“-

Вісник наукових досліджень. –      2017 №1 – C. 64-66

3

Сміян С.І., Франчук М.В., Балабан Л.В.

151.           

Патоморфоз метаболічного фенотипу остеоартрозу: роль ожиріння, цукрового діабету та гіпотиреозу (вікові та гендерні аспекти)

-“-

Міжнародний ендокринологічний  журнал, Том 13 №5 – 2017р. – С.  11-17

7

Волошина Л.О., Сміян С.І.

152.           

Оцінка ендотеліальної дисфункції  і серцево-судинного ризику у хворих на анкілозивний спондилоартрит

-“-

Український ревматологічний журнал.: К, «Моріон». -2017. №3 (69). – С.75-76

2

Сміян С.І., Кошак Б.О., Слаба У.С., Легка Л.Л.

153.           

Стратифікація факторів ризику розвитку нефропатії у хворих на подагру

-“-

Український ревматологічний журнал.: К, «Моріон». -2017. №3 (69). – С.76

1

Сміян С.І., Франчук М.В., Задорожна Л.В., Антюк Ж.О.

154.           

Актуальність проблеми лайм-бореліозу серед пацієнтів ревматичного профілю

-“-

Український ревматологічний журнал.: К, «Моріон». -2017. №3 (69). – С.76-77

2

Сміян С.І., Шкільна М.І., Маховська О.С.

155.           

Оцінка ефективності терапії у пацієнтів з ревматоїдним артритом в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом

 

-“-

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень JC&EMR, Том 5 №3 – 2017р. – С. 974-981 [Електронний ресурс] режим доступу: http://ujcem.med.sumdu.edu.ua/ua/2013-09-28-16-26-55/2017/3

8

Сміян С.І., Даньків Л.В.

156.           

Оценка факторов влияния на развитие  неалкогольного стеатогепатита у пациентов  с ревматоидным артритом

 

-“-

БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ/ PROBLEMS OF  BIOLOGY AND MEDICINE, №4 (97) 2017р.- с.99-104.

 

Сміян С.І., Даньків Л.В.

157.           

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS

 

 

International Journal of Medicine and Medical Research 2017, Volume 3, Issue 2, p. 5–9

 

Сміян С.І. Кошак Б.О.