Наукові публікації доц. Слабої У.С.


 

Назва роботи

Друк.

або рукоп

Джерело

К-сть стор.

Співавтори

1.       

Нові медичні технології в лікуванні пацієнтів з первинним остеоартрозом

-“-

В кн.: Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали XL підс. наук. конф.-Вип.2.-Тернопіль:Медична академія,1997.-С.216-218

3

Швед М.І., Бакалюк О.Й., Гребеник М.В.,

Грималюк Н.В.,

Юрків Л.В.,

Жулкевич І.В.,

Бакалюк Т.Г., Ванат І.М.,

Геряк Ю.В.,

Слаба У.С.,

Задорожна Л.В.

2.       

Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на ревматичні захворювання суглобів (за даними рентгенівської денситометрії

-“-

Лікарська справа.-№8.-1998.-С.70-72.

3

Масик О.М.,

Корильчук Н.І.,

Слаба У.С., Бабінець Л.С.

3.       

Остеопороз і ревматоїдний артрит у жінок у постменопаузальному періоді

-“-

ПАГ.-№1.-1998.-С.175

1

Сміян С.І., Корильчук Н.І.,

Слаба У.С.

4.       

Вплив  фосамаксу на стан кісткової тканини  у хворих на ревматоїдний артрит (за даними рентгенівської денситометрії)

-“-

Лік. справа.- 1999.- № 1.- C. 117-120

3

Корильчук Н.І.,

Масик О.М.,

Слаба У.С.

5.       

Діагностика порушень мінеральної щільності кісткової тканини у хворих анкілозуючим спондилоартритом та її корекція

-“-

ІІІ українська науково-практична конференція “Остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування”, 22-23 лютого 1999 р.- Проблеми остеології.- 1999.- т.2.-№1.- с.81.

1

Масик О.М.,

Корильчук Н.І.,

Слаба У.С.

6.       

Застосування пастопо-дібного бішофіта «Біша-лін» у хворих з ревматичними захворюваннями суглобів

-“-

В кн.: Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-Вип.4.-Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.-С.162-164

3

Сміян С.І., Корильчук Н.І.,

Слаба У.С.

7.       

Синдром ендогенної інтоксикації та його вплив на стан кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит

-“-

ІІІ українська наук.-практич.конф. “Остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування”, 22-23 лютого 1999 р. Проблеми остеології.- 1999.- т.2.-№1.- с.81

1

Масик О.М.,

Корильчук Н.І.,

Слаба У.С.

8.       

Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування цитотеку з метою профілактики та лікування гастропатій при ра

 

-“-

В кн.: Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-Випуск 5.-2000.-С.97-101

2

О.М.Масик, Н.В.Грималюк, Б.Г.Насалик, Г.А.Попович, У.С.Слаба,  О.Л.Сидоренко, В.І.Городецький

9.       

Клініко-функціональні наслідки тривалого використання глюкокортико-стероїдів при системному червоному вовчаку

-“-

Проблеми остеології.-Том 3.-№1.-2000.-С.109

1

Лозіна Л., Грималюк Н., Скиба З.,

Слаба У., Задорожна Л., Гаврилюк Р.

10.   

Синдром ендогенної інтоксикації як маркер запального процесу при ревматичних захворюваннях суглобів

-“-

Вісник наукових досліджень.-№1.-2000.-С.40-42

3

Масик О.М.,

Слаба У.С., Бабінець Л.С., Грималюк Н.В.,

Насалик Б.Г.,

Попович Г.А.,

Марецька І.В.,

Сидоренко О.Л.

11.   

Розробка проблеми остеопорозу: приклад інтеграції планової наукової роботи та навчального процесу

-“-

В кн.: Матеріали навчально-методичної конференції “Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі” Тернопіль, “Укрмедкнига”,2000.- С. 156-159

4

Масик О.М.,

Жулкевич І.В.,

Бакалюк О.Й.,

Гаріян М.П.,

Прилляк В.Д.,

Грималюк Н.А.,

Гарач І.Г.,

Погоріла М.А.,

Ясніцька М.Я.,

Цяпа Ю.М.,

Слаба У.С.

12.   

Місце циклоферону в лікуванні хвороби Рейтера

-“-

Збірник наук. праць XLV підсумкової наук. конференції 7 червня 2002 р. «Здобутки клі-нічної та експеримен-тальної медицини».- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002

1

Грималюк Н.В.,

Слаба У.С.,

Задорожна Л.В.

13.   

Взаємозв’язок між змінами мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта та проксимального – стегна у хворих на анкілозуючий спондилоартрит

-“-

Шпитальна хірургія.- 2002.- №2.- С.52-55

4

Масик О.М.

Грималюк Н.В.

Слаба У.С.

Насалик Б.Г.

 

14.   

Клініко-імунологічне обгрунтування застосування “Фосамаксу” у хворих на ревматоїдний артрит

-“-

Вісник ортопедії, травматології та протезування.-2003.-№1.-С.

 

Масик О.М.,

Корильчук Н.І.

15.   

Прогнозування мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозуючий спондилоартрит

-“-

Шпитальна хірургія.-2003.-№  .-С.

 

Масик О.М., Слаба У.С.

16.   

Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на ревматоїдний артрит колінних і гомілковостопних суглобів

-“-

Деклараційний патент на винахід 63115 А. – Бюл. № 1

3

Сміян С.І., Грималюк Н.В., Грималюк О.І.

Слаба У.С.

17.   

Місцеве (внутрішньосуглобове) введення флостерону як метод профілактики системного остеопорозу у хворих на ревматоїдний артрит

-“-

Проблеми остеології. – 2003. – Т. 6, № 1-2. – С. 119

1

Сміян С.І., Бакалюк О.Й., Грималюк Н.В.,

Слаба У.С., Скиба З.О., Задорожна Л.В.,

 Гарін С.В.

18.   

Особливості клінічної симптоматики остеоартрозу у жінок з різними типами постменопаузи під впливом лікування

-“-

Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 4. – С. 28-30

2

Сміян С.І.,

Савочкіна Н.Л.,

Слаба У.С.,

Грималюк Н.В., Задорожна Л.В.,

Скиба З.О.,

Маховська О.С.,

Василів Л.Л.,

Кондратюк Д.С.

19.   

Оцінка вагомості факторів розвитку остеодефіцитних станів у хворих на ревматичні захворювання

-“-

Додаток до Україн-ського ревматологічного журналу.-2004.-№3 С. 48

1

Сміян С.І., Лозіна Л.Б., Грималюк Н.В.,

Слаба У.С.

20.   

РДТ: методологічні аспекти використання в клініці внутрішніх хвороб

-“-

Зб.: Ювілейний з’їзд ВУЛТ, присвячений 15-річчю Всеукраїнсь-кого лікарського товариства 1990-2005 рр. м. Ів.-Франківськ, 21-22 квітня 2005 р. Тези доповідей. – Київ, 2005. – С. 351

1

Бакалюк О.Й., Сміян С.І., Сливка Ю.І.,

Грималюк Н.В.,

Слаба У.С.,

Давидович Є.І.

21.   

Здоров’я нації: проблеми, шляхи поліпшення ситуації

-“-

Зб.: Ювілейний з’їзд ВУЛТ, присвячений 15-річчю Всеукраїнсь-кого лікарського товариства 1990-2005 рр. м. Ів.-Франківськ, 21-22 квітня 2005 р. Тези доповідей. – Київ, 2005. – С. 480

1

Бакалюк О.Й., Сміян С.І., Грималюк Н.В.,

Слаба У.С., Бакалюк Т.Г., Насалик Б.Г.,

Давидович Є.І.,

Погоріла М.А., Дзига С.В.

22.   

Оцінка ефективності імуномодифікуючої терапії за умов СЧВ

-“-

Зб.: Ювілейний з’їзд ВУЛТ, присвячений 15-річчю Всеукраїнсь-кого лікарського това-риства 1990-2005 рр. м. Ів.-Франківськ, 21-22 квітня 2005 р. Тези доповідей. – Київ, 2005. – С. 501-502

2

Сміян С.І., Зарудна О.І., Лозіна Л.Б.,

Гриценко С.Й.,

Грималюк Н.В.,

Слаба У.С., Скиба З.О., Задорожна Л.В., Маховська О.С.,

Василів Л.Л.

23.   

Оцінка ефективності комбінованого препарату форкал плюс в комплексному лікуванні остеоартрозу на тлі остеопорозу у хворих з супутніми захворюваннями шлунково-кишкового тракту

-“-

Зб.: Ювілейний з’їзд ВУЛТ, присвячений 15-річчю Всеукраїнсь-кого лікарського товариства 1990-2005 рр. м. Ів.-Франківськ, 21-22 квітня 2005 р. Тези доповідей. – Київ, 2005. – С. 502

2

Сміян С.І., Барладин О.Р., Слаба У.С.

24.   

Management of patients with concomitant osteoarthrosis and osteoporosis: a dencitometric study

-“-

I Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis 6-8 October 2005, Krakow, Poland

 

Smiyan S.I.,

Savochkina N.L.,

Barladyn O.R., Slaba U.S., Hrymalyuk N.V.

25.   

Доказова медицина – перешкоди на шляху впровадження

-“-

Медичний індекс – Терапія. – 2005. – № 2. – С. 16

1

Сміян С.І., Бакалюк О.Й., Грималюк Н.В.,

Насалик Б.Г., Слаба У.С., Гаврилюк М.Є., Боб А.О., Ясніцька М.Я.,

Погоріла М.А.

26.   

Клінічна ефективність препаратів кальцитоніну за умов ранніх стадій анкілозивного спондилоартриту

-“-

Матеріали ІУ Національного конгресу ревматологів , тези наукових доповідей, Київ – 2005, с. 88

1

Сміян С.І,

Грималюк Н.В.,

Слаба У.С., Зарудна О.І., Скиба З.О.,

Задорожна Л.В.,

Василів Л.Л.,

Маховська О.С.

27.   

Оцінка ефективності парацетамолу в комбінації з пропіфеназолом і кофеїном у лікуванні хворих на остеоартроз

-“-

Матеріали ІУ Національного конгресу ревматологів , тези наукових доповідей, Київ – 2005, с. 89

1

Сміян С.І

Грималюк Н.В.,

Гусак С.Р., Слаба У.С., Зарудна О.І., Скиба З.О., Задорожна Л.В.,

Василів Л.Л.,

Маховська О.С.

28.   

Динаміка артралгічного синдрому при остеоартрозі на тлі застосування максигезика

-“-

Вісник наукових досліджень, 2007, №1,

С.80-84

5

Сміян С.І., Грималюк Н.В., Задорожна Л.В.,

Зарудна О.І., Легка Л.Л., Маховська О.С.,

Слаба У.С.

29.   

Здобутки та перспективи внутрішньої медицини,

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції,

Тернопіль 2008

-“-

Здобутки та перспективи внутрішньої медицини,

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції,

Тернопіль 2008, с.51

1

Сміян С.І., Грималюк Н.,

Маховська О.,

Задорожна Л., Легка Л., Антюк Ж., Слаба У., Зарудна О.

30.   

Нестероїдні протизапальні препарати у лікуванні хворих на ревматологічні захворювання суглобів

-“-

Здобутки та перспективи внутрішньої медицини,

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції,

Тернопіль 2008, с. 52

1

Сміян С.І., Грималюк Н.,

Маховська О.,

Задорожна Л.,

Легка Л., Слаба У., Зарудна О.

31.   

П’ятирічний моніторинг артралгічного статусу у хворих на остеоартроз під впливом застосування хондропротектора Структум

-“-

Український ревматологічний журнал. - № 2 (36). - 2009 .-с. 4

1

Сміян С.І., Гусак С. Р.,

Грималюк Н. В.

32.   

Оцінка кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру з метаболічним синдромом

-“-

100-річчя світової федерації лікарських товариств. – Львів 09.2010

 

 

Сміян С.І., Ж.О Антюк,

Р.Р. Коморовський,

О.С. Маховська, Л.В.Задорожна, С.Р.Гусак, Л.Л.Легка,

У.С Слаба,

Н.В Грималюк,

Р.Я Боднар,

С.В.Соліляк, А.А.Лепявко

33.   

Особливості хондропротекторної терапії у хворих на первинний остеоартроз в поєднанні з метаболічним синдромом

-“-

100-річчя світової федерації лікарських товариств. - Львів09.2010

 

 

 

Сміян С.І., С. Р.Гусак,

У. С. Слаба,

Р.Р. Коморовський,

Р. Я. Боднар,

А. А. Лепявко

34.   

Особливості викладання внутрішніх хвороб англомовним студентам-іноземцям в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу

-“-

Медична освіта.-№2.- 2010

 

Сміян С.І., У. С. Слаба, 

Мартинюк Л.П.,

А. А. Лепявко,

Р.Р. Коморовський,  

Р. Я. Боднар,

С. Р. Гусак

35.   

Психолого-педагогічні аспекти викладання внутрішньої медицини іноземним студентам

-“-

Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій: зб. матеріалів підсумкової наук.- практ. конф., 23 вересня 2010 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 15.

 

1

Сміян С.І., Р. Р. Коморовський, У. С. Слаба,  Мартинюк Л. П., Р. Р. Боднар,

А. А. Лепявко, С. Р.Гусак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.   

Особливості хондропротекторної терапії у хворих на первинний остеоартроз в поєднанні з метаболічним синдромом

-“-

100 років українському лікарському товариству. Матеріали ХІІІ конгресу світової федерації українських лікарських товариств.

30 вер. – 3 жовт. 2010 р. – Львів: СФУЛТ, 2010. – С. 250.

 

С.І.Сміян,

С.Р.Гусак,

У.С.Слаба,

Р.Р.Коморовський,

Р.Я.Боднар,

А.А.Лепявко.

 

 

 

 

 

 

37.   

Оцінка кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру з метаболічним синдромом

-“-

100 років українському лікарському товариству. Матеріали ХІІІ конгресу світової федерації українських лікарських товариств.

30 вер. – 3 жовт. 2010 р. – Львів: СФУЛТ, 2010. – С. 250.

 

С.І.Сміян

Ж.О Антюк,

Р.Р. Коморовський,

О.С. Маховська, Л.В.Задорожна, С.Р.Гусак, Л.Л.Легка,

У.С Слаба,

Н.В Грималюк,

Р.Я Боднар,

С.В.Соліляк, А.А.Лепявко

38.   

Альтернативні напрямки в лікуванні анкілозивного спондилоартрита з ураженням кульшових суглобів

-“-

Збірник робіт міжобласної науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини» 27-28 жовтня 2010 р.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 69.

 

1

С.І.Сміян,

У.С.Слаба,

Р.Р.Коморовський,

Р.Я.Боднар.

 

 

39.   

Оцінка ефективності використання телмісартану з гіпотензивною метою у пацієнтів із подагрою і метаболічним синдромом

-“-

Вісник наукових досліджень. -2010. - №4 (61).– С.16-18.

 

3

С.І.Сміян

Ж.О Антюк,

У.С Слаба,

Н.В Грималюк,

Р.Я Боднар.

 

40.   

Оцінка ефективності Зинаксин - глюзаміну у хворих з анкілозивним спондилоартритом і ураженням кульшових суглобів.

-“-

Галицький лікарський вісник. -2010. -№4.- С.72-73.

2

С.І.Сміян

У.С Слаба

С.Р.Гусак

Ж.О Антюк

О.С. Маховська

Л.В.Задорожна, Л.Л.Легка,

Н.В Грималюк 

М.І. Козій,

 

41.   

Особливості ведення вагітних з ревматичними захворюваннями

 

-“-

Збірник робіт науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці» Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 73.

1

Сміян С.І.,

 Слаба У.С., Коморовський Р.Р., Боднар Р.Я.,

Лепявко А.А,

Гусак С.Р.,

Грималюк Н.В.,

Яцишин Х.Р.

42.   

Вагітність і  ревматична хвороба серця

 

-“-

Збірник робіт науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці» Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 72.

 

1

Сміян С.І.,

Слаба У.С.,

Гусак С.Р.,

Коморовський Р.Р., Боднар Р.Я.,

Лепявко А.А,

Грималюк Н.В.,

Яцишин Х.Р.

 

43.   

Динаміка порушень структури та функції серця залежно від вмісту в крові сечової кислоти у хворих на інфаркт міокарда

-“-

Матеріали науково-практичної конференції (21-22 квітня 2011) «Актуальні питання внутрішньої медицини» м. Чернівці, С.150-151

 

Сміян С.І., Боднар Р.Я., Слаба У.С., Коморовський Р.Р., Лепявко А.А., Боднар Л.П., Сиваківський М.А.

44.   

Оцінка гіполіпідемічного ефекту вобензиму та кандесартану при ІМ, поєднаному з гіперурікемією

-“-

Матеріали ХІІ Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21-23 вересня 2011р.), С.183-184

 

Боднар Р.Я., Слаба У.С., Боднар Л.П., Сиваківський М.А.

45.   

Особливості процесів перекисного окислення ліпідів та білків крові хворих на інфаркт міокарда, асоційований з гіперурикемією

-“-

Здобутки клінічної та експериментальної терапії, збірник матеріалів науково-практичної конференції 17 квітня 2012 р. – Тернопіль:  Укрмедкнига, 2012. – С. 61-62

2

Сміян С.І., Боднар Р.Я., Слаба У.С., Боднар Л.П., Гусак С.Р., Даньчак С.В., Сиваківський М.А.

46.   

Оптимізація лікування анкілозивного спондилоартриту у пацієнтів з ураженням кульшових суглобів

-“-

Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: всеукр. наук.-практ. конф., (Вінниця, 11–12 квіт. 2012 р.). – Вінниця, 2012. – С. 78

1

Сміян С.І, Гусак С.Р., Яцишин Х.Р.,

Слаба У.С., Боднар Р.Я., Даньчак С. В., Маховська О.С., Задорожна Л.В.,

Легка Л.Л., Зарудна О.І.,  Антюк Ж.О.

47.   

Статеві особливості клінічного перебігу хронічних обструктивних захворювань легень

-“-

«Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб»: всеукр. наук.-практ. конф., (Харків, 19–20 квіт. 2012 р.). – Харків, 2012. – С.218

1

Сміян С.І., Лепявко А.А., Слаба У.С.,

Мартинюк Л.П., Комаровський Р.Р., Боднар Р.Я., Гусак С.Р., Лихацька Г.В.

48.   

Вплив Вобензиму та кандесартану на показники ліпідограми у хворих на інфаркт міокарда поєднаний з гіперурикемією

-“-

«Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб»: всеукр. наук.-практ. конф., (Харків, 19–20 квіт. 2012 р.). – Харків, 2012. – С. 216

1

Сміян С.І., Боднар Р.Я., Слаба У.С., Боднар Л.П., Мартинюк Л.П., Коморовський Р.Р., Лепявко А.А., Гусак С.Р., Даньчак С.В., Сиваківський М.А.

49.   

Оцінка впливу тривалості захворювання остеоартрозом на ступінь демінералізації кісткової тканини

-“-

Здобутки клінічної та експериментальної терапії, збірник матеріалів науково-практичної конференції 17 квітня 2012 р.-Тернопіль:  Укрмедкнига, 2012. – С. 60

1

Сміян С.І, Гусак С.Р., Яцишин  Х.Р.,

Слаба У.С., Боднар Р.Я., Лепявко А.А., Коморовський Р.Р., Мартинюк. Л.П., Даньчак С.В.

50.   

Шлях корекції дисліпідемії та супутньої артеріальної гіпертензії у пацієнтів з подагрою на лі метаболічного синдрому за допомогою блокаторів рецепторів ангіотензину II та фенофібратів

-“-

Науково-практична конференція з міжнародною участю:

«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (Присвячена 80-річчю з дня народження академіка НАМН України Є.М.Нейка) Збірник тез. – Івано-Франківськ, 4-5 жовтня, 2012 р.– С. 122

1

Сміян С.І, Гусак С.Р., Антюк Ж.О., Слаба У.С.

51.   

Печінкові прояви при ревматоїдному артриті

-“-

Науково-практична конференція з міжнародною участю:

«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (Присвячена 80-річчю з дня народження академіка НАМН України Є.М.Нейка) Збірник тез. – Івано-Франківськ, 4-5 жовтня, 2012 р.– С. 123

1

Сміян С.І, Даньків Л.В.,  Слаба У.С., Гусак С.Р.

52.   

Стратифікація кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру та остеоартроз

-“-

Український ревматологічний журнал, №3(49)–2012,

С.108-109

2

С.І. Сміян,

О.С. Маховська,

Ж.О. Антюк,

Л.В. Задорожна, Н.В. Грималюк,С.Р. Гусак, О.І. Зарудна, Л.Л. Легка, У.С. Слаба,  С.В. Данчак

53.   

Вплив використання препарату «Крестор» на показники ліпідограми у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом

-“-

Галицький лікарський вісник. -2012. -№3. (частина 1).- С.50-52.

3

Сміян С.І., Лепявко А.А., Слаба У.С., Гусак С.Р.

54.   

Оцінка факторів серцево-судинного ризику у хворих на подагру

 

-“-

"Вiсник СумДУ" 2012, Том 2 с. № 34-38

5

Сміян С.І., Слаба У.С., Антюк Ж.О., Коморовський Р.Р., Данчак С.В., Франчук М.В.

55.   

Оцінка плейотропних ефектів  нестероїдних протизапальних препаратів при первинному остеоартрозі

-“-

Журнал клінічних та експериментальних  медичних досліджень. 

Науковий журнал. – 2013. – Т. – № 1. –

С. 64-69.

6

Сміян С.І.,

Маховська О.С.,

Зарудна О.І.,

Грималюк Н.В.,

Слаба У.С., Гусак С. Р., Задорожна Л.В.,

Легка Л.Л., Ліщина Л.І.,

Цибуляк Б.Й.

56.   

Студентська науково-дослідна робота в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу

-“-

Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) – Тернопіль: ТДМУ – Ч. 2 – С. 294-295

2

С.І. Сміян, А.А. Лепявко, У.С. Слаба,

Р.Р. Коморовський,

Г.В. Лихацька,

О.С. Квасніцька,

І.І. Свистун,

Л.М. Мігенько

57.   

Особливості організації практичної роботи студентів у клініці внутрішньої медицини

-“-

Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) – Тернопіль: ТДМУ – Ч. 2 – С. 296-297

2

С.І. Сміян, У.С. Слаба, Р.Р. Коморовський,

А.А. Лепявко,

О.С. Квасніцька,

Г.В. Лихацька,

І.І. Свистун,

Л.М. Мігенько

58.   

Артеріальна гіпертензія та метаболічний синдром при подагрі: оцінка кардіоваскулярного ризику

-“-

Український ревматологічний журнал, №3(53)–2013,

С. 156

1

С.І. Сміян,

Р.Р. Коморовський,

Ж.О. Антюк, У.С. Слаба

59.   

Частота виникнення та перебіг подагричної нефропатії у хворих на подагру

-“-

Український ревматологічний журнал, №3(53)–2013,

С. 156-157

2

С.І. Сміян,

М.В. Франчук,

У.С. Слаба,

О.С. Маховська,

У.Я. Франчук

60.   

Оцінка плейотропних ефектів нестероїдних протизапальних препаратів при первинному остеоартрозі

-“-

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2013. - № 1. - С. 64-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSU_med_2013_1_12.pdf

6

С. І. Сміян, О. С. Маховська, О. І. Зарудна, Н. В. Грималюк, У. С. Слаба, С. Р. Гусак, Л. В. Задорожна, Л. Л. Легка, Л. І. Ліщина, Б. Й. Цибуляк

61.   

The role of antioxidant protection in patients with gout combined with functional liver disorder

-“-

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини:

збірник тез доповідей

ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених (16-18 квіт. 2014 р.). Суми:

Сумський державний університет, 2014.

1

Smiyan S. I, Danchak S.V, Slaba U. S.

62.   

Визначення факторів розвитку ураження нирок у хворих на подагру

-“-

Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: матеріали наук.-практ. конф. (17-18 квіт. 2014 р.). Вінниця: ВНМУ ім. І.Пирогова. – с.72

1

Сміян С.І.,

Франчук М.В.,

Маховська О.С.,

Слаба У.С., Зарудна О.І.,

Грималюк Н.В.

63.   

Практично-орієнтоване викладання основ внутрішньої медицини англомовним студентам-іноземцям в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу

-“-

«Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України» - матеріали Всеукраїнської навч.-наук. конф. з міжнар. участю присвяченої 160-р. з дня народж. І.Я.Горбачевського (Тернопіль, 15-16 тр. 2014 р.) – Тернопіль: ТДМУ – Ч. 2 – С. 291-293

3

Сміян С. І.,

Лепявко А.А.,

У.С. Слаба,

Коморовський Р.Р.,

Лихацька Г.В.,

Квасніцька О.С.,

Свистун І.І.,

Мігенько Л.М.

 

64.   

Module 2. Principles of internal medicine (Cardiology, rheumatology, nephrology)

-“-

Study guide / edited by prof. Svitlana Smiyan. - Ternopil: TSMU, 2014. – 380 p.

380

Smiyan S. I., Slaba U.S., Kuzmina A.P. [et al.]

65.   

Незвичайна пухлина перикарда

-“-

Хвороби-сирітки в кардіології. Випуск II / за ред. проф. Ю.А. Іваніва, доц. Н.Д. Орищин. – Львів, 2014.

4

Р.Р. Коморовський,

У.С. Слаба,

С.І. Сміян,

Н.В. Дереш

 

66.   

Tuberculous pericarditis mimicking a pericardial

tumor

-“-

Echocardiography, 2014 / [Електронний ресурс] режим доступу: http://onlinelibrary. wiley.com

2

Roman Komorovsky,

Svitlana Smiyan

Ulyana Slaba

 

67.   

Особливості викладання основ внутрішньої медицини англомовним студентам-іноземцям в умовах впровадження європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи

-“-

Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Л.Я. Ковальчука, 21-22 травня 2015 р. –  Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – С. 376-378.

3

Сміян С.І.,

Лепявко А.А.,

Слаба У.С., Коморовський Р.Р., Лихацька Г.В.,

Мігенько Л.М.,

Свистун І.І.

68.   

Оцінка структури коморбідних станів у хворих на подагру залежно від віку

-“-

«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Л. Я. Ковальчука (Тернопіль, 17 черв. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – С. 68 - 69

2

Сміян С.І.,

Даньчак С.В.,

Соліляк О.В.,

Слаба У.С.,

Коморовський Р.Р., Мігенько Л.М.

69.   

Кардіоваскулярний ризик при подагрі: метаболічні порушення і проблеми взаємообтяження

 

-“-

«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Л. Я. Ковальчука (Тернопіль, 17 черв. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – С. 69-70

2

Сміян С.І.,

Матюк Л.М.,

Слаба У.С., Коморовський Р.Р., Маховська О.С.

70.   

Морфофункціональний стан печінки у пацієнтів з подагрою

-“-

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль: ТДМУ – 2015. №2,3. –С. 138-142

4

Сміян С.І.,

Даньчак С.В.,

Добринська Н.О.,

Слаба У.С.,

Маховська О.С.

71.   

Оцінка можливостей нефропротекторної дії КАНЕФРОНУ® Н у хворих на подагричну нефропатію

 

 

-“-

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 1. Тернопіль: ТДМУ – 2016. №1 – С. 64-68

5

С. І. Сміян, М. В. Франчук, У. С. Слаба, Р. Р. Коморовський, Н. В. Грималюк

72.   

Стратифікація факторів серцево-судинного ризику у хворих на анкілозивний спондилоартрит

-“-

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 2017 с.127-128

2

Сміян С.І., Кошак Б.О.

Слаба У.С.,

Коморовський Р.Р.

 

 

73.   

Визначення частоти факторів серцево-судиннго ризику в пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом

-“-

Вісник наукових досліджень. –      2017 №1 – C. 56-59

4

Сміян С.І., Кошак Б.О., Слаба У.С.

 

74.   

Коморбідність у пацієнтів зхронічним обструктивним захворюванням легень

-“-

Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб. – 2017 № 1 – с. 73 -

1

Сміян С.І.,

Лепявко А.А.,

Слаба У.С.,

Боднар Р.Я.,

Коморовський Р.Р., Лихацька Г.В.,

Мігенько Л.М.,

Квасніцька О.С.

 

75.   

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТА У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

-“-

Проблемы биологии и медицины/Problems of biology and medicine – 2017 # 4 – c. 99 - 103

4

С.И. Смиян ,

Л.В. Даньків ,

У.С. Слаба ,

О.С. Маховська ,

В.И. Кородюк