Наукові публікації доц. Лепявка А.А.

1.     Значення деяких нетрадиційних методів лікування в стимуляції загальної реактивності організму / А. Лепявко, І. Самохвалов, Ю. Думіх, А. Стельмах // Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. І-й: Тези доповідей. Україна, Тернопіль, 18-22 травня 1997 р. – Тернопіль, 1997. – С. 37.

2.     Жовчогінна активність нативної та косервованої води „Нафтуся” / Ю. Чернецький, А. Лепявко, Ю. Хмарук, А. Ясевич // Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. ІІ-й: Тези доповідей. Україна, Тернопіль, 6-8 травня 1998 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – С. 91.

3.     Застосування полісорбу та кордиаміну при зворотному печінковому холестазі / О. Олещук, А. Лепявко, Б. Маслій // Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. ІІІ-й: Тези доповідей. Україна, Тернопіль, 19-21 травня 1999 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – С. 320.

4.     Зміни кисневого гомеостазу при лікуванні селеною ураження печінки в тварин довільної вибірки та з різною стійкістю до гіпоксії / А. Лепявко, І. Бережна, В. Буковська // Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. ІV-й: Матеріали конгресу. Україна, Тернопіль, 11-13 травня 2000 р. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2000. – С. 350.

5.     Зміни вегетативного гомеостазу у пацієнтів з ІХС, лікованих методом РДТ / Мельник Н., Лепявко А. // Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. V-й: Матеріали конгресу. Україна, Тернопіль, 10-12 травня 2001 р. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2001. – С. 18.

6.     Особливості впливу чотирихлористого вуглецю і натрію нітриту на окислювальний обмін у низькостійких до гіпоксії тварин / Бережна І., Лепявко А., Гудима А. // Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. V-й: Матеріали конгресу. Україна, Тернопіль, 10-12 травня 2001 р. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2001. – С. 193.

7.     The influence of laparotomy on the indicators of the liver functional status   / Lepyavko A., S. A. Sharif, Kasanska O., Zayets T. // Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. VІ-й: Матеріали конгресу. Україна, Тернопіль, 21-23 травня 2002 р. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2002. – С. 296.

8.     Можливості немедикаментозної терапії симптоматичної артеріальної гіпертензії у хворих на хронічний пієлонефрит / Лепявко А., Михайлів Л. // Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. VІІ-й: Матеріали конгресу. Україна, Тернопіль, 15-17 травня 2003 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – С. 19.

9.     Комплексне лікування хворих на остеоартроз методом розвантажувально-дієтичної терапії і кальцеміном / П. Кузів, Н. Ярема, Л. Боднар, А. Лепявко // Українські медичні вісті, січень-червень
2003 р., том 5, число 1 (63), С. 192.

10.                        Застосування розвантажувально-дієтичної терапії, гірудотерапії та настоянки часнику у хворих на ішемічну хворобу серця / Кузів П., Радецька Л., Лепявко А., Михайлів Л., Криськів О., Тюріна В. // Здобутки експериментальної та клінічної медицини. Вип. 8. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – с. 29-30.

11.                        Марценюк В.П., Ліщенко Н.О., Прокопчук А.І., Лепявко А.А., Усинська О.С. та співавт. Медсестринська освіта в Університеті Південної Кароліни Апстейт (США) / За ред. Л. Я. Ковальчука. – Тернопіль. ТДМУ, 2006. – 398 с.

12.                        Ліщенко Н.О., Усинська О.С., Шманько О.В., Мілевська Л.С., Прокопчук А.І., Ревчук Н.В., Лепявко А.А. Дворічна медсестринська освіта в США (за узагальненим досвідом штату Каліфорнія). – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 264 с.

13.                        А.А. Лепявко, Н.О. Ліщенко, А.І. Прокопчук, В.П. Марценюк, О. С. Усинська, Л.С. Мілевська До питання проведення орієнтації студентів при вивченні клінічних дисциплін з медсестринства в університетських шпиталях штату Південна Кароліна, США // Медична освіта. – 2006. – № 2. С. 105-107.

14.                        А.А. Лепявко Альтернативні шляхи професійного спрямування випускників медсестринських шкіл США // Медична освіта. – 2006. – № 3. С. 32-34.

15.                        Н.О. Ліщенко, А.І. Прокопчук, В.П. Марценюк, О. С. Усинська, Л.С. Мілевська, А.А. Лепявко Особливості системи вищої освіти у США // Медична освіта. – 2006. – № 1. С. 40-43.

16.                        А.І. Прокопчук, Н.О. Ліщенко, В.П. Марценюк, О. С. Усинська, Л.С. Мілевська, А.А. Лепявко Особливості медсестринської освіти у США // Медична освіта. – 2006. – № 1. С. 44-46.

17.                        О. С. Усинська, Н.О. Ліщенко, А.І. Прокопчук, В.П. Марценюк, Л.С. Мілевська, А.А. Лепявко Особливості робочих програм та вимог до студентів у системі медсестринської освіти США (на прикладі школи медсестринства університету Південної Кароліни) // Медична освіта. – 2006. – № 1. С. 47-49.

18.                        Л.С. Мілевська, Н.О. Ліщенко, А.І. Прокопчук, В.П. Марценюк, О. С. Усинська, А.А. Лепявко Фактор викладача в системі американської медичної освіти // Медична освіта. – 2006. – № 1. - С. 50-51.

19.                        А.А. Лепявко Філософія сестринської справи у медсестринських школах США // Медсестринство. – 2006. - № 1. – С. 49-51.

20.                        А.А. Лепявко Деякі особливості проведення орієнтації студентів при вивченні клінічних дисциплін з медсестринства в університетських шпиталях штату Південна Кароліна, США // Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір : навчально-наукова конференція, 15-16 травня 2006 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – C. 78-79.

21.                        Лепявко А. А. Порівняльна характеристика автономної регуляції серця, пошкодженого адреналіном, у різностатевих щурів при старінні /                 А. А. Лепявко,    М. Р. Хара // Здобутки клін. і експер. мед. – 2008. –
№ 1. – С. 44–47.

22.                        Лепявко А. А. Вікові особливості змін активності про- та антиоксидантної систем у мокарді щурів різної статі за його адреналінового пошкодження / А. А. Лепявко, М. Р. Хара // Мед. хімія. – 2008. – Т. 10, № 3. – С. 100–104.

23.                        Хара М. Р. Особливості холінергічних реакцій ушкодженого адреналіном серця у різностатевих щурів залежно від віку / М. Р. Хара, А. А. Лепявко // Патологія. – 2008. – Т. 5, № 2. – С. 103.

24.                        Лепявко А. А. Морфометричний аналіз ступеня структурного пошкодження міокарда у щурів різного віку і статі при дії токсичної дози адреналіну / А. А. Лепявко, М. Р. Хара // Клін. та експер. патол. – 2009. – Т. 8, № 1. – С. 29–31. 

25.                        Особливості метаболізму гонадектомованих щурів при моделюванні гіперадреналемії на тлі зміненої активності холінорецепторів / М. Р. Хара, А. М. Дорохіна, В. Є. Пелих, Г. О. Хара, Р. С. Усинський, А. А. Лепявко, Г. С. Сатурська, Н. Є. Зятковська // Ендокринологія / VІІ з’їзд ендокринологів України, 15-18 травня 2007 р. : матеріали з’їзду. – 2007. – Т. 12, додаток. – С. 303.

26.                        Хара М. Р. Порівняльний аналіз вираження метаболічних змін та активності системи оксиду азоту в пошкодженому адреналіном серці старих щурів різної статі / М. Р. Хара, А. А. Лепявко // Мед. хімія / Роль месенджерних систем : наук.-практ. конф., Тернопіль, 12-13 листопада 2007 р. : матеріали конф. – 2007. – Т. 9, № 4. – С. 89.

27.                        Лепявко А. Статеві відмінності варіаційних пульсограм старих щурів за адреналінового пошкодження міокарда / Андрій Лепявко, Ганна Сатурська // ХІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 31 березня – 2 квітня 2008 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – С. 179.

28.                        Сметюх Л. Вивчення впливу кардіотоксичної дози адреналіну на процеси ліпопероксидації та антиоксидантний захист міокарда тварин різної статі за застосування даларгіну / Лариса Сметюх, Ганна Сатурська, Андрій Лепявко // ХІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 31 березня – 2 квітня 2008 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – С. 188.

29.                        Хара М. Р. Гендерні та вікові особливості метаболізму міокарда за умов дії адреналіну та даларгіну / М. Р. Хара, Г. С. Сатурська, А. А. Лепявко // Наукові дослідження – теорія та експеримент 2008 : ІV Міжнародна наук.-практ. конф., 19-21 травня 2008 р. : матеріали конф. – Полтава : Інтерграфіка, 2008. – Т. 5. – С. 76–78.

30.                        Хара М. Р. Чутливість серця старих щурів різної статі до ендогенного та екзогенного ацетилхоліну в умовах адреналінового пошкодження міокарда / М. Р. Хара,  А. А. Лепявко // Бюлетень VІІ читань ім. В. В. Підвисоцького : наукова конференція, 22-23 травня 2008 р. : матеріали конф. – Одеса : Одеський державний медичний університет, 2008. – С. 94–95.

31.                        Хара М. Р. Особливості метаболізму та холінергічної регуляції міокарда за його адреналінового пошкодження у старих щурів різної статі / М. Р. Хара, А. А. Лепявко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., Тернопіль, 13 червня 2008 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – С. 129.

32.                        Хара М. Р. Ґендерні та вікові відмінності реагування пейсмекерів синусового вузла на введення природних та синтетичних середників в умовах кардіонекрозу / М. Р. Хара, Г. С. Сатурська, А. А. Лепявко // Безпечна фармакотерапія в Україні : наук.-практ. конф., 29-30 жовтня 2008 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – С. 65–66.

33.                        Лепявко А. А. Гендерні відмінності метаболізму та холінергічних реакцій серця старих щурів в умовах адреналінового пошкодження // А. А. Лепявко, М. Р. Хара // Здобутки клін. і експер. мед. / Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : І наук.-практ. конф., Тернопіль, 6-7 листопада 2008 р. : матеріали конф. – 2008. – № 2. – С. 132.

34.                        Лепявко А. А. Вміст ацетилхоліну та активність холінестерази в міокарді щурів різного віку і статі при адреналіновому пошкодженні серцевого м’яза / А. А. Лепявко // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 1. – С. 58–61.

35.                        Лепявко А. Вікові і статеві особливості ступеню структурних змін міокарда при його адреналіновому пошкодженні за даними морфометричного аналізу / Андрій Лепявко // ХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2009 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 245.

36.                        Лепявко А. Вміст та активність ферментативного гідролізу ацетилхоліну в серці старих тварин різної статі за розвитку адреналінового пошкодження / Андрій Лепявко // ХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2009 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 246.

37.                        Хара М. Р. Вікові особливості холінергічної регуляції серця при адреналіновому пошкодженні / М. Р. Хара, А. А. Лепявко // Здобутки клін. і експеримент. медицини : підсумкова наук.-практ. конф., ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 4 червня 2009 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 148.

38.                        Марценюк В.П., Ковальчук О.Л., Лепявко А.А. Телемедичні технології в США: організаційне, програмне та апаратне забезпечення // Медична інформатика та інженерія. – 2009. – № 2. – С. 22–31.

39.                        Хара М. Р. Вікові та статеві особливості перебігу серцево-судинної патології (огляд літератури) / М. Р. Хара, А. А. Лепявко // Здобутки клін. і експер. мед. – 2009. – № 2 (11). – С. 9–14.

40.                        Хара М. Р. Холінергічна регуляція серця тварин різного віку і статі в умовах адреналінового пошкодження / М. Р. Хара, А. А. Лепявко // Здобутки клін. і експеримент. медицини : підсумкова наук.-практ. конф., ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 17 червня 2010 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – С. 158.

41.                       Лепявко А. А. Вікові особливості холінергічної регуляції серця при адреналіновому пошкодженні / Автореферат дис. канд., Тернопіль, 2009. – 19 с.

42.                        Сміян С.І., Слаба У.С., Мартинюк Л.П., Лепявко А.А., Коморовський Р.Р., Боднар Р.Я., Гусак С.Р. Особливості викладання внутрішніх хвороб англомовним студентам-іноземцям в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу : Матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи». 20-21 травня 2010 року, м. Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – С. 307–309.

43.                        Сміян С.І., Антюк Ж.О., Коморовський Р.Р., Маховська О.С., Задорожна Л.В , Гусак С.Р., Легка Л.Л., Слаба У.С., Грималюк Н.В, Боднар Р.Я., Соліляк С.В., Лепявко А.А. Оцінка кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру з метаболічним синдромом / Матеріали XIII конгресу світової федерації лікарських товариств, 30 вересня - 03 жовтня 2010 року, місто Львів. – Львів-Київ-Чикаго, 2010. – С. 250–251.

44.                        Сміян С. І., Гусак С. Р, Слаба У.С., Коморовський Р.Р.,  Боднар Р.Я., Лепявко А.А. Особливості хондропротекторної терапії у хворих на первинний остеоартроз в поєднанні з метаболічним синдромом / Матеріали XIII конгресу світової федерації лікарських товариств, 30 вересня-03 жовтня 2010 року, місто Львів. – Львів-Київ-Чикаго, 2010. – С. 250. 

45.                        Хара М. Р. Вікові аспекти холінергічної регуляції діяльності серця тварин різної статі в умовах адреналінового пошкодження / М. Р. Хара, А. А. Лепявко // Загальна патологія та патологічна фізіологія : матеріали V пленуму наукового товариства патофізіологів України, присвяченого 110-річчю з дня народження М.М. Горєва, м. Луганськ, 09-10 вересня 2010 р. : матеріали конф. – 2010. – Т. 5, № 2. – С. 48.

46.                        Особливості ліпідного обміну та стану мінеральної щільності кісткової тканини у жінок з первинним остеоартрозом  в постменопаузальному періоді / Гусак С.Р., Яцишин Х.Р., Лепявко А.А. // Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: збірник матеріалів науково-практичної конференції 27-28 жовтня 2010 р.-Тернопіль:  Укрмедкнига, 2010. – С. 20.

47.                        Сміян С.І., Коморовський Р.Р., Слаба У.С., Мартинюк Л.П.,
Боднар Р.Я., Лепявко А.А., Гусак С. Р. Психолого-педагогічні аспекти викладання внутрішньої медицини іноземним студентам / Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій
: зб. матеріалів підсумкової наук.- практ. конф., 23 вересня 2010 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 15.

48.                        Сміян С.І., Слаба У.С., Гусак С. Р., Коморовський Р.Р., Боднар Р.Я., Лепявко А.А., Грималюк Н.В., Яцишин Х.Р. Вагітність і ревматична хвороба серця / Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці : збірник робіт науково-практичної конференції, 24-25 березня 2011 року, м. Тернопіль. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 72-73.

49.                        Сміян С.І., Слаба У.С., Коморовський Р.Р.,  Боднар Р.Я., Лепявко А.А., Гусак С. Р., Грималюк Н.В., Яцишин Х.Р. Особливості ведення вагітних з ревматичними захворюваннями / Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці : збірник робіт науково-практичної конференції, 24-25 березня 2011 року, м. Тернопіль. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 73-74.

50.                        Aюба Пейшенс, Макама Фуном, Андрій Лепявко, Софія Гусак, Ольга Креховська-Лепявко Особливості перебігу хронічних обструктивних захворювань легень залежно від статі пацієнтів / ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 245.

51.                        Сміян С.І., Боднар Р.Я., Слаба У.С., Коморовський Р.Р., Гусак С. Р., Лепявко А.А., Боднар Л.П., Сиваківський М.А. Динаміка порушення структури та функції серця залежно від вмісту в крові сечової кислоти у хворих на інфаркт міокарда / Актуальні питання внутрішньої медицини : матеріали науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2011 року, м. Чернівці. – Чернівці : Медуніверситет, 2011. – С. 150-151.

52.                        Кардіоваскулярний ризик у хворих з подагричним артритом на тлі метаболічного синдрому / Сміян С. І., Мартинюк Л.П. Слаба У. С., Коморовський Р. Р., Боднар Р.Я., Лепявко А.А., Гусак С.Р.,  // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник матеріалів конференції 9 червня 2011 р.-Тернопіль:  Укрмедкнига, 2011. – С.34

53.             Інтенсивність процесів  ліпопероксидації та стан антиоксидантної системи в міокарді щурів різної статі в гострому періоді некротичного

      процесу в серці / М. Р. Хара, Г. С. Сатурська, А.А. Лепявко, В.Є. Пелих // Медична хімія. / Біохімічні основи патогенезу ураження

      внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції : наук.-практ. конф., Тернопіль, 3-4 листопада 2011 р. :       Медична хімія. - 2011. - Т. 13, № 4. - С. 213.

54.              Сміян С.І., Боднар Р.Я., Слаба У.С., Боднар Л.П., Мартинюк Л.П., Коморовський Р.Р., Лепявко А.А., Гусак С.Р., Даньчак С.В., Сиваківський М.А. / Вплив вобензиму та кандесартану на показники ліпідограми у хворих на  інфаркт міокарда поєднаний з гіперурикемією // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб. - Харків, 2012. - С. 216.

55.                        Сміян С.І, Гусак С.Р., Яцишин  Х.Р., Слаба У.С., Боднар Р.Я., Лепявко А.А., Коморовський Р.Р., Мартинюк. Л.П., Даньчак С.В. / Оцінка впливу тривалості захворювання остеоартрозом на ступінь демінералізації кісткової тканини //  Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник матеріалів конференції. 17 квітня 2012 р.-Тернопіль:  Укрмедкнига, 2012. – С. 60-61.

56.                        Туфур Рафаель, Сарфраз Роберт, Лепявко Андрій, Боднар Роксолана, Гусак Софія, Креховська-Лепявко Ольга / Зміни ліпідограми у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом та спосіб їх корекції // ХVI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 207.

57.                        Статеві особливості клінічного перебігу хронічних обструктивних захворювань легень / Сміян С.І., Лепявко А.А., Слаба У.С., Мартинюк Л.П., Комаровський Р.Р., Боднар Р.Я., Гусак С.Р., Лихацька Г.В. // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб. - Харків, 2012. - С. 218.

58.                        Clinical pecularities of chronic obstructive pulmonary disease depending on gender of the patients / S. Smiyan, A. Lepyavko, S. Gusak // 4th International Medical Congress for Students and Young Doctors Medespera 2012, May 17-19: Abstract book Chisinay, Republic of Moldova 2012. P. 68.

59.                        Evaluation of osteoarthritis duration on the bone mineral density / S. Gusak,
Kh
. Yatsushun, R. Bodnar, A. Lepyavko, U. Slaba // 4th International Medical Congress for Students and Young Doctors Medespera 2012, May 17-19: Abstract book Chisinay, Republic of Moldova 2012. P. 86-87.

60.                        Сміян С.І., Лепявко А.А., Слаба У.С. / Вплив використання препарату «Крестор» на показники ліпідограми у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом // Галицький лікарський вісник. – 2012. – Том 19, № 3 (частина 1). – С. 50–52.

61.                       Креховська-Лепявко О.М. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан жовчовидільної функції печінки у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту/ О.М. Креховська–Лепявко, А.А. Гудима, А.А. Лепявко // Військова медицина України. – 2012. – Том 12, № 4. – С. 46-51.

62.                        Стечишин І.П., Лепявко А.А. Вплив препаратів кварцетину на пероксидне окиснення ліпідів у міокарді при експериментальному цукровому діабеті 2-го типу // Мед. хімія. – 2012. – Т. 10, № 3. – С. 88–91.

63.                        Лепявко А. А. Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень залежно від статі пацієнтів / А. А. Лепявко // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 4. – С. 34–36.

64.                        Лепявко А. А. Ліпідний профіль крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / А. А. Лепявко // Здобутки клін. і експер. мед. – 2012. –
№ 2 (17). – С. 7678.

65.                        Лепявко А. А. Стан системи гемостазу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / А. А. Лепявко // Мед. хімія. – 2012. – Т. 10, № 3. – С. 108–111.

66.                        С.І. Сміян, А.А. Лепявко, У.С. Слаба, Р.Р. Коморовський, Г.В. Лихацька,
О.С. Квасніцька, І.І. Свистун, Л.М. Мігенько / Студентська науково-дослідна робота в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу : Матеріали
X ювілейної всеукраїнської навчально-наукової конференції «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі» :
18-19 квітня 2013 року, м. Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 294 – 295.

67.                        С.І. Сміян, У.С. Слаба, Р.Р. Коморовський, А.А. Лепявко, О.С. Квасніцька,
Г.В. Лихацька, І.І. Свистун, Л.М. Мігенько / Особливості організації практичної роботи студентів у клініці внутрішньої медицини : Матеріали
X ювілейної всеукраїнської навчально-наукової конференції «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі» : 18-19 квітня 2013 року,
м. Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 296 – 297.

68.                       Туфур Рафаель, Сарфраз Роберт, Лепявко Андрій, Лихацька Галина, Креховська-Лепявко Ольга / Вплив паління на стан системи гемостазу
в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень //
ХVII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 43.

69.                        Module 1. Principles of Internal Medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary diseases) : Study Guide for 4th course students / [Smiyan S.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A. et al.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2013. – 474 p. 474/43. Гриф МОЗУ № 4 від 27.12.2012.

70.                        Мозес Оке, Емануель Ефіонг, Лепявко Андрій / Варіабельність серцевого  ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень чоловіків і жінок

 // ХVIІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 28-29 квітня 2014 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 54.

71.                       С.І. Сміян, А.А. Лепявко, У.С. Слаба, Р.Р. Коморовський, Г.В. Лихацька,
О.С. Квасніцька, І.І. Свистун, Л.М. Мігенько /
Практично-орієнтоване викладання основ внутрішньої медицини англомовним студентам-іноземцям в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу : Матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського. 15-16 травня 2014 року, м. Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – Частина 2. – С. 291 – 293.

72.                        Module 2. Principles of  Internal Medicine (Сardiology, Rheumatology, Nephrology) : Study Guide for 5th course students / [Smiyan S.I., Slaba U.S., Lepyavko A.A. et al.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2014. – 379 p..

73.                        І.І. Білозецький, Л.В. Даньків, В.П. Маховський, Г.В. Лихацька, А.А. Лепявко, Л.Л. Легка / Стоматологічне здоров’я, кардіоваскулярний ризик і ураження печінки у пацієнтів з ревматоїдним артритом: питання взаємообтяження : Матеріали науково-практичної конференції Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста. 5 березня 2015 року, м. Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 20 – 22.

74.                        Elochukwu Onyeka, Moses Oke, Andriy Lepyavko / Chronic obstructive pulmonary disease and heart rate variability: gender aspects // ХIХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2015 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 69.  

75.                        Сміян С.І., Лепявко А.А., Слаба У.С., Коморовський Р.Р., Лихацька Г.В., Мігенько Л.М., Свистун І.І. / Варіабельність серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень чоловіків і жінок.
м. Дніпропетровськ, квітень 2015 р
.

76.                        Сміян С.І., Лепявко А.А., Слаба У.С., Коморовський Р.Р., Лихацька Г.В., Мігенько Л.М., Свистун І.І. / Особливості викладання основ внутрішньої медицини англомовним студентам-іноземцям в умовах впровадження європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи // Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Л.Я. Ковальчука, 21-22 травня 2015 р. –  Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – С. 376-378.

77.                        Сміян С.І., Франчук М.В., Боднар Р.Я., Лихацька Г.В., Свистун І.І., Лепявко А.А. / Частота виникнення мікроальбумінурії та мікроглобулінурії у хворих на подагру / «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»: матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Л. Я. Ковальчука (Тернопіль, 17 черв. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – С. 70-71.

78.                        Principles of internal medicine (endocrinology, gastroenterology, hematology, pulmonary diseases) study guide for 4th course students / S. I. Smiyan [et al.] ; ed. S. I. Smiyan. - 2nd ed. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2015. – 474p.

79.                        Bewaji Emmanuel, Hilmi Rifat Sura, Lepyavko Andriy / Peculiarities of arterial pressure profile in patients with chronic obstructive pulmonary disease and concomitant arterial hypertension // ХХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 61. 

80.                        Principles of internal medicine (cardiology, rheumatology, nephrology) [Text] : study guide for 5th course students / S. I. Smiyan [et al.] ; ed. S. I. Smiyan. - 2nd ed. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2016. - 398 p.

81.                        Bhuyan Atreyi, Dharitree Senapati, Mlynarczyk Aleksandra, Lepyavko Andriy / Comorbidity in patients with chronic obstructive pulmonary disease // ХХІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 24-26 квітня 2017 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. – С. 72. 

82.                       Сміян С.І., Боднар Р.Я., Лепявко А.А., Квасніцька О.С., Боднар Л.П., Сиваківський М.А. / Частота поліморбідності у хворих із захворюваннями суглобів // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 125-126.

83.                        Сміян С.І., Лепявко А.А., Слаба У.С., Боднар Р.Я., Коморовський Р.Р., Лихацька Г.В., Мігенько Л.М., Квасніцька О.С. / Коморбідність у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень // Мат. науково-практичної конф. "Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб", Вінниця, 25-26 квітня 2017 р. – Вінниця: Вінницька міська лікарня, 2017. – С. 73.