Наукові публікації доц. Боднар Р.Я.


№ п/п

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори  

1.

Морфогенез кардіоміо­патії при порушенні пуринового обміну

Друк

Науковий вісник Ужгородського універ­ситету. Серія медицина. – 2002. – Вип. 17. – С. 4-6

3,0

 

2.

Структурні зміни тромбоцитів при інфаркті міокарда, поєднаного з гіперурикемією

Друк

Вісник проблем біології і медицини. – Полтава, 2003. – С.50-51

2,0

 

3.   

Морфологічні зміни артеріального русла серця при інфаркті міокарда, асоційованого з гіперурикемією

Друк

Вісник морфології (Reports of Morphology). - 2003. - № 2  – С.315-317.

3,0/1,5

М.І. Швед

4.

Поєднаний вплив артеріальної гіпертензії і гіперурикемії на перебіг гострого інфаркту міокарда

Друк

Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т.10 (1), частина ІІ. – С.68-69

1,0/0,3

М.І. Швед, Н.М.Вівчар

5.

Клінічна ефективність вобензиму і кандесартану в комплексному лікуванні хворих на гострий інфаркт міокарда, асоційований з гіперурикемією.

Друк

Вісник наукових досліджень. – 2004. - №4 - С.21-22.

2,0/1,0

Швед М.І.

6.

Морфогенез водно-електролітної міокардіопатії

Друк

Вісник наукових досліджень. – 2006. - №3 - С.38-40.

3,0

Боднар Я.Я.,

Кузів О.Є.,

Сиваківський М.А.,

Сельський П.Р.

 

7.

Корекція вільно радикального окислення ліпідів і білків вобензимом і кандесартаном у поєднанні із стандартною терапією у хворих на гострий інфаркт міокарда, асоційований з гіперурикемією

Друк

„Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – Терно­піль: Укрмед­книга, 2009.- С.39-40.

Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 4 червня 2009 р.-Тернопіль:  Укрмедкнига, 2009. – С. 39 - 40.

2,0

Швед М.І.

Боднар Л.П.

Сиваківський М.А.

8.

Відмінності імунної реактивності організму при інфаркті міокарда залежно від рівня в крові сечової кислоти

Друк

Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4 - С.67.

1,0

Л.П. Боднар,

А.О. Боб,

М.А. Сиваківський

9.

Клінічний досвід застосування формотеролу у хворих на бронхіальну астму

Друк

Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4 - С.71.

1,0

А.О. Боб,

Л.П. Боднар

 

10.

Особливості викладання внутрішніх хвороб англомовним студентам-іноземцям в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу

Друк

Медична освіта. - 2010.-№4.- С. 91-93.

3,0

С.І.Сміян,

У. С. Слаба,  Мартинюк Л.П.,

А. А. Лепявко,

Р.Р. Коморовський, 

С. Р.Гусак

11.

Структурно-функціональна характеристика Атеросклеротичного серця” у померлих похилого віку

Друк

Вісник наукових досліджень. – 2010. - №4 - С. 65-67

3,0

Боднар Л.П.,

Ваврух П.О.

12.

Оцінка ефективності використання телмісартану з гіпотензивною метою у пацієнтів із подагрою і метаболічним синдромом.

Друк

Вісник наукових досліджень. – 2010. - №4 - С. 16-18

3,0

Сміян С.І.,

Антюк Ж.О.,

Слаба У.С.,

Грималюк Н.В.

13.

Short course of pathomorphology: textbook

Друк

Ternopil: TSMU,Ukrmedknyha”, 2011. – 544 p.

(textbook)

(гриф МОЗ України,

протокол № 5 від 28.12.2010 р.)

 

544

Ya. Bodnar, A.Romanyuk, K.Romanyuk,

V. Voloshyn

 

 

14.

Гіпокоагулятивний ефект комбінованої терапії з кандесартаном і вобензимом при інфаркті міокарда , асоційованому з гіперурикемією.

 

Друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини.  – 2012. - №1 – С. 12-14

 

3,0

Л.П. Боднар,

М.А. Сиваківський

15.

Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV та V курсів медичного факультету.

Друк

Тернопіль: Укрмедкнига. – 2013. – 827 с.

(навчальний посібник

Гриф Міністерства освіти і науки України, № 1/11 – 10580 від 17.11.10)

 

827

М.І. Швед,

Н.В. Пасєчко, А.О. Боб та ін.

(всього 19 осіб)

 

16.

Субмікроскопічна характеристика лімфоцитів крові при інфаркті міокарда, асоційованого із гіперурикемією

Друк

Галицький лікарський вісник. – 20013. – Т.20 (1), частина ІІ. – С.10-12

стаття

Єрмакова Т.В

17.

Module 1.

Principles of internal medicine (endocrinology, gastroenterology, hematology, pulmonary diseases). Study Guide

 

Друк

Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” − 2013.− 473 p.

(навчальний посібник,

гриф МОЗ України,

протокол № 4 від 27.12.2012 р.)

 

473

Smiyan S.I., Komorovskiy R.R.,

Lepyavko A.A.,  et al.

 (всього 14 осіб)

18.

Module 2. Principles of Internal Medicine (Cardiology, Rheumatology, nephrology): Study Guide

Друк

Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” - 2014. – 380 p.

(навчальний посібник,

гриф МОЗ України,

протокол № 4 від 27.12.2012 р.)

 

380

Smiyan S.I., Slaba U.S., Kuzmina G.P. et al.

(всього 14 осіб)

19.

Особливості клінічних прояві інфаркту міокарда з гіперурикемією

Друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини.  – 2014. - №1 – С. 19-21

 

3,0

 

20.

Зміни процесів пер оксидного окислення ліпідів крові хворих на інфаркт міокарда, поєднаний з гіперурикемією

Друк

Вісник наукових досліджень. – 2014. - №2 - С. 35-36

2,0

 

21.

Поєднання гіперурикемії з артеріальною гіпертензією за умов поліморбідності

Друк

Вісник наукових досліджень. – 2014. - №2 - С. 32-34

3,0

О.І. Кріпка

 

22.

Клінічна патогістологія: навчальний посібник

Друк

Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2014 – 280 с.

(навчальний посібник,

гриф МОЗ України,

протокол № 1 від 17.03.2011 р.)

 

280

Я.Я. Боднар, Т.В. Дацко,

В.Д. Волошин та ін..

(всього 13співавторів)

23.

Ремоделювання великої підшкірної вени при посттромбофлебітичній хворобі

Друк

Шпитальна хірургія 2 (70)/2015. - С. 50-53

(фахове видання)

4,0

 

24.

Principles of internal medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary diseases): Study Guide

 

Друк

Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” − 2015.− 474 p.

(навчальний посібник,

гриф МОЗ України,

протокол № 4 від 27.12.2012 р.)

 

474

Smiyan S.I., Komorovsky R.R.,

Lepyavko A.A.,  et al.

(всього 14 осіб)

25.

Principles of Internal Medicine (Cardiology, Rheumatology, nephrology): Study Guide

Друк

Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” - 2016. – 398 p.

(навчальний посібник,

гриф МОЗ України,

протокол № 4 від 27.12.2012 р.)

 

380

Smiyan S.I., Komorovskiy R.R., Slaba U.S. et al.

(всього 14 осіб)

26.

Ефективність впливу вобензиму та кандесартану на процеси вільнорадикального окислення ліпідів і білків у хворих на гострий інфаркт міокарда, поєднаний з гіперурикемією

Друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. - №3 – С. 107.

 

1,0

Боднар Л.П.