Наукові публікації ас. Свистун І.І.

№п/п

Бібліографічні дані документа

 

Рукоп.

/друк

Назва документа

К-сть

стор.

Примітка

1.                   

Аналіз емпатії серед студентів другого курсу

друк.

Матеріали VI міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль, 2002. – С.240.

1

Павлишин О.,

 Іванчук Т.,  

 Зятковська О.,

 Васильців О.

 

2.                   

Вплив кастрації та блокади ß-адренорецепторів на холінергічні реакції серця тварин різної статі при моделюванні міокардіодистрофії

друк.

Матеріали VII міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль, 2003. – С. 200.

1

Кібук А.,

Пелих В.,

Хара Г.,

Холодинська В., Кривокульський Б.,

Огінський С., Патола А.

3.                   

Основні фактори ризику розвитку ішемічного інсульту у жінок молодого віку

друк.

Матеріали VIII міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль, 2004. – С. 116.

1

Патола А.

4.                   

Хронотропні реакції серця кастрованих та некастрованих щурів різної статі з адреналіновою міокардіодистрофією на введення екзогенного ацетилхоліну

друк.

Матеріали VIII міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль, 2004. – С.140.

1

Кібук А.,

 Пелих В.,

 Холодинська В.

5.                   

Порушення процесів вільнорадикального окислення та антиоксидантного захисту у хворих з діабетичними периферійними полінейропатіями, лікованих α-ліпоєвою кислотою

друк.

Матеріали X міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль, 2006. – С.23.

1

Мазур Л., Ясіновський О., Бельська І.,

Сарапук І.

6.                   

Порівняння нефропротекторних властивостей різних груп гіпотензивних препаратів у хворих на цукровий діабет, ускладнений діабетичною нефропатією

друк.

Матеріали X міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль, 2006. – С.34.

1

Сарапук І.

7.                   

Ефективність використання різних груп гіпотензивних препаратів у хворих на цукровий діабет, ускладнений діабетичною нефропатією

друк.

“Хист”, Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. – Чернівці, 2006. – №8. – С. 42.

1

Cарапук І.

8.                   

Ефективність антигіпертензивної терапії у хворих на цукровий діабет залежно від рівня гліколізованого гемоглобіну.

Друк.

Здобутки та перспективи внутрішньої медицини. «Шляхи оптимізації діагностики і лікування патології органів травлення, поєднаної з захворюваннями інших внутрішніх органів у практиці сімейного лікаря»: матеріали науково-практичної конференції. - Тернопіль, Укрмедкнига, 2006. – с. 48.

 

1

Мартинюк Л. П., Мартинюк Л. П., Пасєчко Н. В., Наумова Л. В., Фаліон О. В.

9.                   

Вивчення показників перекисного окислення ліпідів та рівня ендогенної інтоксикації у хворих на дифузний токсичний зоб.

 

друк.

ХІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених = The 11th International medical congress of students and young scientists, 2007 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – С. 28.

 

1

 

10.               

Порушення імунологічної реактивності та системи антиоксидантного захисту за умов активації перекисного окислення ліпідів у хворих на дифузний токсичний зоб, які проживають в йододефіцитній місцевості.

друк.

Фундаментальна та клінічна ендокринологія: проблеми, здобутки, перспективи (Сьомі Данилевські читання): матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 21-22 лютого 2008р. . – Харків, 2008. – С. 110-111.

1

Пасєчко Н. В.

11.               

Особливості перекисного окислення ліпідів, стану антиоксидантної та імунної систем у хворих на на дифузний токсичний зоб, які проживають в йододефіцитній місцевості.

 

 

друк.

Практична медицина : науково-практичний журнал / Львівський національний медичний унніверситет. - 2008. Т. 14, № 2. - С. 297-298.

 

1

Пасєчко Н. В.

12.               

Стан перекисного окислення ліпідів, антиоксидантної системи та вираженість ендогенної інтоксикації у хворих на на дифузний токсичний зоб, які проживають в йододефіцитному регіоні.

друк.

І Національний медичний конгрес «Людина і ліки – Україна». – 2008.  – С. 25-26.

1

Пасєчко Н. В., Наумова Л. В.

13.               

Використання селективних β 1 – адреноблокаторів в лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб.

друк.

Ендокринологія. Матеріали VII з’їзду ендокринологів України, 15-18 травня 2007р. – Київ, 2007. – С. 254.

1

Пасєчко Н. В., Паньків І. В., Фаліон О. В.

14.               

Використання антагоніста рецепторів до ангіотензину II в лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу з початковою нефропатією.

друк.

Ендокринологія. Матеріали VII з’їзду ендокринологів України, 15-18 травня 2007р. – Київ, 2007. – С. 209.

1

Пасєчко Н. В., Паньків І. В., Чернухіна О. О., Швед Л. В.

 

 

 

 

 

 

15.               

Ренопротекторний ефект антагоніста ангіотензинових рецепторів кандесару в лікуванні пацієнтів з нефропатією, що розвинулась на фоні цукрового діабету 2 типу.

Рукопис

Вісник наукових досліджень. - 2007. - №1. – С. 47-49.

1

Пасєчко Н. В., Сидоренко О. Л., Швед А. М.,

Гевко І. В.,

 Cарапук Г. С.,

Гулько Н. Я.

16.               

Комплексна оцінка показників імунного статусу, прооксидантної та антиоксидантної систем у хворих на дифузний токсичний зоб за умов йододдефіциту.

Рукопис

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2008. - №2 (23). – с. 14-17.

 

5

Пасєчко Н. В., Швед Л. В.

17.               

Динаміка показників ендогенної інтоксикації у хворих на дифузний токсичний зоб

Друк

ХІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених = The 12th International medical congress of students and young scientists, 31 березня-2 квітня 2008 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – С. 24.

 

 

 

 

1

Балабан А. І.

18.               

Вивчення впливу базисної терапії на стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих на дифузний токсичний зоб в умовах йододефіциту.

 

Друк

 

 

Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник матеріалів  підсумкової науково-практичної конференції 13 червня 2008р. Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. –      С. 18-19.

 

2

Пасєчко Н. В.

19.               

Вивчення показників йодурії у хворих на дифузний токсичний зоб за умов йододефіциту.

 

Друк

Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 13-14 жовтня 2008р. - Тернопіль, Укрмедкнига, 2008. – с. 44-45.

 

2

Пасєчко Н. В.,

Наумова Л. В., Гулько Н. Я.

20.               

Вплив α-ліпоєвої кислоти на стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих на дифузний токсичний зоб

Друк

ХІII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених = The 13th International medical congress of students and young scientists, 31 березня-2 квітня 2009 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 33.

 

1

Наумова Л., Богонюк Б., Антощишин Н., Лесик Н.

21.               

Ефективність використання цукрознижуючого препарату Олтар у хворих на цукровий діабет 2 типу

рукоп

Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2009. - №5(23). – с.53-56.

3

Пасєчко Н. В.

22.               

Динаміка змін показників ендогенної інтоксикації при застосуванні

α-ліпоєвої кислоти у хворих на дифузний токсичний зоб.

друк

Проблемні питання ендокринології у віковому аспекті : науково-практична конференціяя з міжнародною участю, 29-30 жовтня 2009р.  – Харків, 2009. – С. 90.

1

Пасєчко Н. В.

23.               

Деякі аспекти лікування хворих на ожиріння

рукоп

Сімейна медицина. — 2009. — № 4. — С. 118-120.

3

Н. В. Пасєчко, Л. В. Наумова

24.               

 

 

Зміни показників ендогенної інтоксикації та йодурії у хворих на дифузний токсичний зоб залежно від тиреоїдного статусу.

 

друк

Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Дев’яті Данилевські читання): матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2010. – с. 111-112.

 

2

Пасєчко Н. В.

25.               

Застосування енерліву у хворих на дифузний токсичний зоб.

 

друк

Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: збірник робіт міжобласної науково-практичної конференції, 27-28 жовтня 2010р.  –  Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – С. 48-49.

2

Н.В. Пасєчко, Л. В. Наумова

26.               

Сучасне лікування функціональних порушень печінки у хворих на дифузний токсичний зоб. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – № 115-2010.

Друк.

Київ: МОЗ України, Укрпатентінформ, 2010. – 6 с.

 

 

М.І.Швед,

Н. В.Пасєчко

27.               

Ефективність використання гепатопротекторів у корекції морфофункціональних змін в печінці у хворих на дифузний токсичний зоб.

 

Друк.

Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці: збірник робіт науково-практичної конференції, 24-25 березня 2011р.  – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 60-61.

2

Н.В. Пасєчко, Л.В. Наумова, Т. А. Дячина

28.               

Функціональні зміни печінки у хворих на дифузний токсичний зоб.

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник матеріалів LV підсумкової науково-практичної конференції 9 червня 2011р. Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – с. 33.

1

 

29.               

Можливість оптимізації лікування дифузного токсичного зоба шляхом корекції функціональних порушень печінки

Рукопис

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.  – 2011. – Т.3, № 36.  – С. 46-50.

5

 

30.               

Ультраструктурні зміни печінки при експериментальному тиреотоксикозі

 

Рукопис

Вісник морфології. – 2011. – Т.17, № 2. – с. 278 – 281.

3

Н.В. Пасєчко, К. С. Волков

31.               

Вивчення впливу α-ліпоєвої кислоти на структуру печінки білих щурів із модельованим тиреотоксикозом.

 

Друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник матеріалів  підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012р. Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – с. 204.

1

Н.В. Пасєчко, Т. В. Бойко

32.               

Структурна перебудова печінки білих щурів із модельованим тиреотоксикозом.

 

Друк.

ХVI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених = The 16th International medical congress of students and young scientists, 23-25 квіт. 2012 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 206.

1

 

33.               

Вивчення впливу есенційних фосфоліпідів на структуру печінки білих щурів з експериментальним тиреотоксикозом.

 

Друк.

Ендокринологія. Матеріали ІІ конгресу асоціації ендокринологів України. – Київ, 2012.  – с. 87.

1

Н. В. Пасєчко

34.               

Структурна реорганізація печінки білих щурів із модельованим тиреотоксикозом

Рукопис

Вісник наукових досліджень. – Тернопіль, 2012.  - № 2. – с. 93-95.

 

3

 

35.               

Ефективність використання Сіофору у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом на стадії предіабету

 

Рукопис

Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2012. - №2(42). – с. 83-86.

4

Н. В. Пасєчко,

Л. В. Наумова,

Скрипник Н. В., Голик І. В.

36.               

Йод і функціональна здатність  щитоподібної залози у хворих на дифузний токсичний зоб

Рукопис

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.  – 2012. –  № 2 (39).  – С. 50-53.

4

Пасєчко Н. В.

37.               

Influens of essential phospholipids on the liver structure of white rats in experimental hyperthyreosis

Друк.

4th international medical congress for students and young doctors MedEspera 2012, May 17-19. -  Chisinau, republic of Moldova, 2012. – P. 11-12.

 

2

 

38.               

Студентська науково-дослідна робота в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу

 

Друк

Матеріали X ювілейної всеукраїнської навчально-наукової конференції «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі» : 18-19 квітня 2013 року, м. Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 294 – 295. 

2

С.І. Сміян, А.А. Лепявко, У.С. Слаба, Р.Р. Коморовський, Г.В. Лихацька, 
О.С. Квасніцька, І.І. Свистун, Л.М. Мігенько

39.               

Module 1. Principles of internal medicine (endocrinology, gastroenterology, hematology, pulmonary diseases) [Text] : study guide for 4th course students

Посібник

Тернопіль : Укрмедкнига, 2013.

474

[Smiyan Svitlana I. et al.] ; ed. by Prof. Svitlana Smiyan.

40.               

Вплив системних імунних порушень на перебіг генералізованого пародонтиту у хворих на ревматоїдний артрит

Рукопис

Вісник наукових досліджень. – Тернопіль, 2014.  - № 4. – с. 81-84.

 

4

І. П. Мазур, С. І. Сміян, І. І. Білозецький

41.               

Вплив препарату Гуарем на масу тіла та основні показники ліпідного і вуглеводного обміну у пацієнтів із надмірною масою тіла чи ожирінням

 

Рукопис

Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014. - №5(61). – с. 31-36.

5

Н. В. Пасєчко, Г. Я. Лой

42.               

Module 2. Principles of internal medicine (Cardiology, Rheumatology, Nephrology): Study Guide for 5th course students

Посібник

Тернопіль : Укрмедкнига, 2014.

380

[Smiyan Svitlana I. et al.] ; ed. by Prof. Svitlana Smiyan

43.               

Практически-ориентированное преподавание основ внутренней медицины англоязычные студенты-иностранцы в условиях кредитно-модульной организации учебного процесса

 

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи  організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України» 15-16 травня 2014 року (частина 2): м. Тернопіль : Укрмедкнига, 2014.

 

С.І. Сміян, А.А. Лепявко, У.С. Слаба, Р.Р. Коморовский, Г.В. Лихацька, О.С. Квасніцька, Л.М. Мигенько.

44.               

Вплив субклінічного гіпотиреозу на репродуктивну функцію жінки та

ефективність його корекції

Рукопис

Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. - №1(65). – с. 98-101

3

Пасєчко Н.В., Гнат С.В., Наумова Л.В.

45.               

Частота виникнення мікроальбумінурії та мікроглобулінурії у хворих на подагру

Друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини»: матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Л. Я., Тернопіль: ТДМУ, 2015. – С 70-71

2

Сміян С. І., Франчук М. В., Боднар Р. Я., Лихацька Г. В., Лепявко А.А.

46.               

Кардіоваскулярний ризик при подагрі: метаболічні порушення і проблеми взаємообтяження

Друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті ректора чл.-кор. НАМН України, проф. Л. Я. Ковальчука / ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – С 69-70

2

Сміян С. І., Франчук М. В., Боднар Р. Я., Лихацька Г. В.,

Лепявко А.А.

47.               

Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis

 

Друк.

Polish Journal of Pathology. – 2017. - Vol. 68 (2). – p.144-147.

4

Pasyechko NV,  Kulchinska VMNaumova LVSmachylo IVBob AORadetska LVHavryliuk MYSopel OMMazur LP.