Наукові публікації ас. Мігенько Л.М.


1.     Аналіз ліпідограми і параметрів трофологічного статусу хворих на хронічний панкреатит / Л. С. Бабінець, Л. М. Мігенько, І. В. Кузьменко, І. В. Боровик, О. В. Гецко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2009. – № 1 (10). – С. 22–24.

2.     Трофологічні порушення при хронічному панкреатиті і чинники їх виникнення / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька, Л. М. Мігенько, О. Я. Пінкевич // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 4 (57). – С. 27–29

3.     Мігенько Л. М. Застосування статинів для корекції дисліпідних та інших порушень при хронічному панкреатиті / Л. М. Мігенько // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 2 (59). – С. 72–77.

4.     Стан кісткової тканини хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з іншими внутрішніми хворобами / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька, Л. М. Мігенько,   О. Я. Пінкевич // Проблеми остеології. – 2011. – Т. 14, № 1. – С. 50–52.

5.     Остеодефіцит і вплив супутньої патології на його глибину при хронічному панкреатиті / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька, Л. М. Мігенько, О. Я. Пінкевич // Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т.15, № 2 (58). – С. 183–185.

6.     Пат. 72204 України, МПК А 61 К 31/00, А 61 Р 1/18 (2006.01). Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутнім порушенням ліпідного обміну /            Л. С. Бабінець, Л. М. Мігенько, Б. О. Мігенько, А. В. Павлишин. – № u 201201102; заявл. 03.02.2012 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15/2012.

7.     Бабінець Л. С. Порушення ліпідного обміну в патогенезі хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець, Л. М. Мігенько // Вісник Клубу Панкреатологів. – 2012. – № 3 (16). – С. 23–25.

8.     Вплив супутніх захворювань на про- та антиоксидантний статус хворих на хронічний панкреатит / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька, Л. М. Мігенько,                 О. Я. Пінкевич, О. І. Криськів, Т. В. Гощинська, Л. І. Складанюк, Р. П. Дуць // Гастроентерологія: міжвідомчий збірник. – Дніпропетровськ: Інновація, 2010. – Вип. 44. – С. 72–77

9.     Бабінець Л. С. Дисліпідемія у клініці хронічного панкреатиту та програми її контролю / Л. С. Бабінець, Л. М. Мігенько, О. С. Проць, В. М. Творко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумкова науково-практична конференція, 17 червня 2010 р. : матеріали конф. – Тернопіль. 2010. – С. 10–11

10.            Бабінець Л. С. Обґрунтування застосування донатора оксиду азоту L-аргініну в комплексному лікуванні хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець, Л. М. Мігенько,  В. М. Творко // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінеколгічній клініці : науково-практична конференція, 24-25 березня 2011 р.: зб. робіт. – Тернопіль, 2011. – С. 8–10

11.            Мігенько Л. М. Роль монооксиду азоту в патогенезі хронічного панкреатиту /     Л. М. Мігенько, Б. О. Мігенько // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : науково-практична конференція, 9 червня 2011 р.: зб. матеріалів конф. – Тернопіль. 2011. – С. 30

12.            Зв'язок показників ліпідного гомеостазу із клініко-діагностичними параметрами хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець, Л. М. Мігенько, Б. О. Мігенько, Н. Б. Логін, Т. В. Лукін, І. І. Бородюх // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : науково-практична конференція, 17 квітня 2012 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль. 2012. – С. 11–12

13.  Бабинец Л. С. Патогенетические аспекты формирования дисфункции поджелудочной железы при хроническом панкреатите с дислипидемией / Л. С. Бабинец, Л. М. Мигенько, Б. О. Мигенько // Наука в центральной России. – 2012. – № 2. – С. 45–52

14.  Хронічний панкреатит та дисліпідемія нові підходи до лікування / Л. С. Бабінець, Л. М. Мігенько, О. С. Квасніцька, О. В. Цибік // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 1 (20). – С151-152.

15.  Хронічний панкреатит і ліпідний дистрес синдром: спільні механізми, взаємозв’язок та невирішені проблеми / Л. С. Бабінець, Л. М. Мігенько // Гастроентерологія: міжвідомчий збірник. – Дніпропетровськ: Інновація, травень 2014. – Вип.2(№32). – С. 52-53

16.            Cиндром Коуніса / Б. Г.Насалик, Л. М. Мігенько, Г. О. Берекета // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 3  – С. 42–45.

17.            Л.С. Бабінець, О.С. Квасніцька, З.Я. Онуфрик, І.В. Семенова, Л.М. Мігенько Куріння як чинник поглиблення остеодефіциту при коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту, ISSN 22205071 • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ інфекція • № 1 (24) • 2016 cт 88-92.

18.            Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Кицай К.Ю., Квасніцька О.С. Патогенетичниі аспекти порушень ліпідного обміну при хронічному панкреатиті, підходи до їх корекції. Вестник клуба панкреатологов. –2016. - №1 (30). – С. 16-19.

19.            Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Рябоконь С.С. Трофічні виразки при післятромбофлебітичному синдромі, сучасні підходи до лікування хворих. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. Т. 26. №2. – С. 99-100