Наукові публікації ас. Гусак С.Р.


1.     Гудима А. До встановлення нормальних показників життєдіяльності людини / А. Гудима, С. Гусак // Тези доповідей ІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 19 - 21 травня 1999 року, Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 292.

 

2.     Парубоча Н. Стан мінеральної щільності кісткової тканини  у хворих на виразкову хворобу / Н. Парубоча, С. Ладика, О. Торгун // Матеріали VI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 21-23 травня 2002 року. Тернопіль: Укрмедкнига. – С . 317.

 

3.     Сміян С.І. Оцінка ефективності препарату Форкал плюс в комплексному лікуванні первинного остеоартрозу на тлі остеопорозу у хворих із супутніми захворюваннями шлунково – кишкового тракту / С.І. Сміян,   С.Р. Гусак, О.Р Барладин, Н.Л. Савочкіна // Тези доповідей VIII з’їзду ВУЛТ. – Івано-Франківськ: 2005. - 235с.

 

4.     Гусак С. Р. Оптимізація лікування первинного остеоартрозу у хворих із супутньою патологією шлунково-кишкового тракту / С.Р. Гусак // Тези доповідей 9 Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, 21 – 22 квітня 2005 року. Тернопіль: Укрмедкнига.  – 321 с.

 

5.      Оцінка ефективності парацетамолу в комбінації з пропіфеназолом і кофеїном у лікуванні хворих на остеоартроз / С. І. Сміян, Н.В. Грималюк, С.Р. Гусак, У.С. Слаба, О.І Зарудна, З.О. Скиба, Л. В.Задорожна,                     Л. Л. Василів, О.С. Маховська // Матеріали ІV Національного конгресу ревматологів, тези наукових доповідей. - Київ. – 2005. - С. 89.

 

6.     Поширеність метаболічного синдрому у хворих на первинний остеоартроз / C. Сміян, C. Гусак, Н. Грималюк, О. Маховська, Л. Задорожна, Л. Легка,    Ж. Антюк // Сучасні аспекти діагностики та лікування в ревматології і кардіології: всеукр. наук.-практ. конф., (Вінниця, 13–14 груд. 2007 р.). – Вінниця, 2007. – С. 82

 

7.     Сміян С. І. Стан ліпідного обміну та його корекція препаратом Зинаксин омега-3 у пацієнтів з первинним остеоартрозом на фоні метаболічного синдрому / С. І. Сміян, С. Р. Гусак // Сучасні проблеми неврології і психіатрії: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні та 50-річчю кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського, 30–31 жовт. 2008 р. – Тернопіль, 2008. – С. 90.

8.     Особливості лікування первинного остеоартрозу у пацієнтів з метаболічним Х синдромом / С. І. Сміян, С. Р. Гусак, Н. В. Грималюк, О. С. Маховська, Л. В. Задорожна, Л. Л. Легка, Л. С. Бабінець // Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 1. – С. 25–28.

 

9.     Гусак С. Р. Особливості лікування первинного остеоартрозу у хворих з метаболічним синдромом / С. Р. Гусак // Матеріали XII міжнар. медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – С. 9.

 

10.                       Сміян С. І. Оцінка ефективності лікування остеоартрозу у пацієнтів з надмірною масою тіла і метаболічним синдромом / С. І. Сміян., C. P. Гусак // Внутрішня медицина. – 2008. – № 4 (10). – С. 49–54.

 

11.                       Гусак С. Р. Оцінка ефективності лікування первинного остеоартрозу у пацієнтів з метаболічним синдромом / С. Р. Гусак // Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: всеукр. наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2008 р.: матеріали конф. – Тернопіль, 2008. – С. 33–34.

 

12.                       Сміян С. І. Метод корекції дисліпідемії у хворих на первинний остеоартроз на тлі метаболічного синдрому : інформаційний лист / С. І. Сміян, С. Р. Гусак. – К. : Укрмедпатентінформ, 2008. – Вип.15 “Кардіологія та ревматологія”. – 3 с.

 

13.                       Сміян С. І. Оцінка ефективності лікування остеодефіциту у пацієнтів з первинним остеоартрозом препаратом Форкал плюс / С. І. Сміян, С. Р. Гусак // Український морфологічний альманах. – 2008. – № 2. – С. 164–166.

 

14.                       Гусак С. Р. Структурно-функціональний стан кісткової тканини і ліпідний обмін у хворих з первинним остеоартрозом залежно від індексу маси тіла / С. Р. Гусак // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.- практ. конф., 13 черв. 2008 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 48.

 

15.                       Роль профілактично-лікувального харчування при подагрі / С. І. Сміян, О.С. Маховська, Л.В. Задорожна, С.Р.Гусак ,  Н.В. Грималюк,  Л.Л. Легка, Ж.О. Антюк, О.І. Зарудна, У.С. Слаба // Медсестринство. - 2008. - № 3. – С. 15 – 19. 

 

16.                       Диференційовані підходи до лікування остеоартрозу / С. І. Сміян,Л. М. Митник, С. Р. Гусак, Н. В. Грималюк, О. С. Маховська, Л. В. Задорожна, Л. Л. Легка, О. І. Зарудна // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 31–32.

 

17.                        Сміян С. І. П’ятирічний моніторинг артралгічного статусу у хворих на остеоартроз під впливом застосування хондропротектора Структум / С. І. Сміян, С. Р. Гусак, Н. В. Грималюк // Український ревматологічний журнал. – 2009. – № 2 (36). – С. 4.

 

18.                       Гусак С. Р. Клінічна оцінка перебігу первинного остеоартрозу в залежності від стану мінеральної щільності кісткової тканини / С. Р. Гусак // Матеріали XIII міжнар. медичного конгресу студ. та молодих вчених, 27–29 квіт. 2009 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 9.

 

19.                       Гусак С. Р. Корекція остеопенічного синдрому у пацієнтів з первинним остеоартрозом комбінованим препаратом Форкал плюс / С. Р. Гусак // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2009. - № 12. – с. 243.

 

20.                       Гусак С. Р. Оцінка ефективності остеотропної терапії у пацієнтів із остеодефіцитом на тлі первинного остеоартрозу / С. Р. Гусак // Галицький лікарський вісник. – 2009. - № 4. – с. 36-49.

 

21.                       Cміян С.І. Прогнозування ризику коронарних подій у хворих на остеоартроз на тлі метаболічного синдрому / С.І. Сміян, С.Р. Гусак // Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: всеукр. наук.-практ. конф., (Вінниця, 15–16 квіт. 2010 р.). – Вінниця, 2010. – С. 69

 

22.                        Сміян С. І. Клінічні особливості первинного остеоартрозу на тлі остеопенічного синдрому / С. І. Сміян,  С. Р.Гусак,  О. К.Хайко // Вісник наукових досліджень. -2010. - №2 (59).– С.76-80.

 

23.                       Сміян С. І. Оцінка кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру з метаболічним синдромом / С.І. Сміян, Ж..О Антюк., Р.Р. Коморовський, О.С. Маховська, Л.В.Задорожна, С.Р.Гусак, Л.Л.Легка, У.С Слаба, Н.В Грималюк, Р.Я Боднар,  С. В.Соліляк, А.А.Лепявко //100 років українському лікарському товариству. Матеріали ХІІІ конгресу світової федерації українських лікарських товариств. 30.09-03.10.2010

24.                       Сміян С. І. Особливості хондропротекторної терапії у хворих на первинний остеоартроз в поєднанні з метаболічним синдромом / С.І. Сміян,  С. Р.Гусак, У. С. Слаба, Р. Р. Коморовський, Р. Р. Боднар, А. А. Лепявко//100 років українському лікарському товариству. Матеріали ХІІІ конгресу світової федерації українських лікарських товариств. 30.09-03.10.2010

25.                       Сміян С. І. Особливості викладання внутрішніх хвороб англомовним студентам-іноземцям в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу / С. І. Сміян, У. С. Слаба,  Мартинюк Л.П., А. А. Лепявко, Р. Р. Коморовський,  Р. Р. Боднар , С. Р.Гусак //Медична освіта. –№ 4.- 2010.- С.91-93

 

26.                       Психолого-педагогічні аспекти викладання внутрішньої медицини іноземним студентам / С. І. Сміян, Р. Р. Коморовський, У. С. Слаба,  Мартинюк Л. П., Р. Р. Боднар, А. А. Лепявко, С. Р.Гусак // Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій: зб. матеріалів підсумкової наук.- практ. конф., 23 вересня 2010 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 15.

 

27.                       Порівняльна оцінка ефективності плеотропних ефектів нестероїдних протизапальних препаратів у хворих з дегенеративними захворюваннями суглобів / Сміян С. І., Cлаба У.С., Матюк Л.М., Маховська О.С, Грималюк Н.В., Гусак С.Р., Задорожна Л.В., Легка Л.Л., Антюк Ж.О., Козій М.І., Соліляк С.В.// конференція фармакологія 21.10-22.10.10 Тернопіль

28.                       Особливості ліпідного обміну та стану мінеральної щільності кісткової тканини у жінок з первинним остеоартрозом  в постменопаузальному періоді / Гусак С.Р., Яцишин Х.Р., Лепявко А.А. // Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: збірник матеріалів науково-практичної конференції 27-28 жовтня 2010 р.-Тернопіль:  Укрмедкнига, 2010. – С. 20

29.                       Оцінка ефективності Зинаксин-глюкозаміну  у хворих з анкілозивним спондилоартритом і ураженням кульшових суглобів/ Сміян С.І., Слаба У.С, Грималюк Н. В., Гусак С.Р.,  Задорожна О.С., Маховська О.С., Легка Л. Л., Антюк Ж. О., Козій М.І. // Галицький вісник .-№4. Т.17.-2010. –С.72-73

30.                       Оцінка плейотропних ефектів  НПЗП при первинному остеоартрозі / С.І.Сміян, У.С.Слаба, Н.В. Грималюк, С.Р. Гусак, О.І.Зарудна, О.С. Маховська, Л.В.Задорожна, Ж.О. Антюк, Л.Л.Легка, Л.І. Ліщина, Б.Й. Цибуляк, М.І.Козій // подали січень 2011

31.                        Вагітність  і ревматична хвороба серця / Сміян С. І., Слаба У. С., Гусак С.Р., Коморовський Р. Р., Боднар Р.Я., Лепявко А.А., Яцишин Х.Р.// Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці, збірник матеріалів науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 р.-Тернопіль:  Укрмедкнига, 2011. – С. 72

 

 

32.                        Особливості ведення вагітних з ревматичними захворюваннями/ Сміян С. І., Слаба У. С., Коморовський Р. Р., Боднар Р.Я., Лепявко А.А., Гусак С.Р.,  Яцишин Х.Р.// Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці, збірник матеріалів науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 р.-Тернопіль:  Укрмедкнига, 2011. – С.73

33.                        Кардіоваскулярний ризик у хворих з подагричним артритом на тлі метаболічного синдрому/ Сміян С. І., Мартинюк Л.П. Слаба У. С., Коморовський Р. Р., Боднар Р.Я., Лепявко А.А., Гусак С.Р.,  // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник матеріалів конференції 9 червня 2011 р.-Тернопіль:  Укрмедкнига, 2011. – С.34

34.                        Динаміка порушення структури та функції серця залежно від вмісту в крові сечової кислоти у хворих на інфаркт міокарда / Сміян С. І., Боднар Р.Я.,  Слаба У. С., Коморовський Р. Р., Гусак С.Р.,  Лепявко А.А., Боднар Л.П, Сиваківський М. А. // Актуальні питання внутрішньої  медицини: збірник матеріалів науково-практичної конференції 21-22 квітня 2011 р. - Чернівці, 2011. – С.150

35.                        Оцінка гіполіпідемічного ефекту вобензиму та кандесартану при ІМ, поєднаному з гіперурикемією/ Сміян С. І., Боднар Р.Я.,  Слаба У. С., Гусак С.Р.,  Боднар Л.П, Сиваківський М. А // Український кардіологічний журнал: матеріали XII Національного конгресу кардіологів 21-23 вересня 2011 р. – Київ, 2011.- С.184.

36.                       Aюба Пейшенс, Макама Фуном, Андрій Лепявко, Софія Гусак, Ольга Креховська-Лепявко. Особливості перебігу хронічних обструктивних захворювань легень залежно від статі пацієнтів / ХІV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 245.

37.                       Сміян С.І., Слаба У.С., Мартинюк Л.П., Лепявко А.А., Коморовський           Р.Р., Боднар Р.Я., Гусак С.Р. Особливості викладання внутрішніх хвороб англомовним студентам-іноземцям в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу : Матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи». 20-21 травня 2010 року, м. Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 307–309.

38.                       Оцінка впливу тривалості захворювання остеоартрозом на ступінь де мінералізації кісткової тканини / Сміян С.І, Гусак С.Р., Яцишин  Х.Р., Слаба У.С., Боднар Р.Я., Лепявко А.А., Коморовський Р.Р., Мартинюк. Л.П., Даньчак С.В.// Здобутки клінічної та експериментальної терапії, збірник матеріалів науково-практичної конференції 17 квітня 2012 р.-Тернопіль:  Укрмедкнига, 2012. – С. 60

39.                        Особливості процесів перекисного окислення ліпідів та білків крові хворих на інфаркт міокарда, асоційований з гіперурикемією / Сміян С.І., Боднар Р.Я., Слаба У.С., Боднар Л.П., Гусак С.Р., Даньчак С.В., Сиваківський М.А.// Здобутки клінічної та експериментальної терапії, збірник матеріалів науково-практичної конференції 17 квітня 2012 р.-Тернопіль:  Укрмедкнига, 2012. – С. 61-62

40.                       Оптимізація лікування анкілозивного спондилоартриту у пацієнтів з ураженням кульшових суглобів / Сміян С.І, Гусак С.Р., Яцишин Х.Р., Слаба У.С., Боднар Р.Я., Даньчак С. В., Маховська О.С., Задорожна Л.В., Легка Л.Л., Зарудна О.І.,  Антюк Ж.О.// Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: всеукр. наук.-практ. конф., (Вінниця, 11–12 квіт. 2012 р.). – Вінниця, 2012. – С. 78

41.                        Динаміка артралгічного статусу у пацієнтів з остеоартрозом на тлі хондропротекторної терапії / Сміян С.І., С.Р. Гусак, Н.В. Грималюк, О.С. Маховська, Л.В. Задорожна, Л.Л. Легка,  Ж.О. Антюк, Яцишин Х.Р., Р.Я. Боднар, Даньчак С.В. // «Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб»: всеукр. наук.-практ. конф., (Харків, 19–20 квіт. 2012 р.). – Харків, 2012. – С. 217

 

42.                       Статеві особливості клінічного перебігу хронічних обструктивних захворювань легень / Сміян С.І., Лепявко А.А., Слаба У.С., Мартинюк Л.П., Комаровський Р.Р., Боднар Р.Я., Гусак С.Р., Лихацька Г.В. // «Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб»: всеукр. наук.-практ. конф., (Харків, 19–20 квіт. 2012 р.). – Харків, 2012. – С.218

 

43.                       Вплив Вобензиму та кандесартану на показники ліпідограми у хворих на інфаркт міокарда поєднаний з гіперурикемією / Сміян С.І., Боднар Р.Я., Слаба У.С., Боднар Л.П., Мартинюк Л.П., Коморовський Р.Р., Лепявко А.А., Гусак С.Р., Даньчак С.В., Сиваківський М.А. // «Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб»: всеукр. наук.-практ. конф., (Харків, 19–20 квіт. 2012 р.). – Харків, 2012. – С. 216

 

44.                       Вплив кандесартану на гемодинамічні показники у хворих на інфаркт міокарда поєднаний з гіперурикемією/ Боднар Роксолана, Гусак Софія, Даньчак Світлана, Боднар Петро // ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2012 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.

 

45.                       Зміни ліпідограми у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом / Рафаель Туфур, Роберт Сарфраз, Андрій Лепявко, Роксолана Боднар, Софія Гусак, Ольга Креховська-Лепявко // ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2012 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.

 

46.                       Поширеність факторів кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру/ Даньчак С.В., Антюк Ж.О., Соліляк О.В., Боднар Р.Я., Гусак С.,Франчук М.В. // ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2012 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012.

 

47.                       Характеристика артралгічного синдрому у хворих на подагру/ Сміян С.І., Даньчак С.В., Антюк Ж.О., Соліляк О.В., Гусак С.Р., Боднар Р.Я. // Здобутки клінічної та експериментальної терапії, збірник матеріалів науково-практичної конференції 17 квітня 2012 р.-Тернопіль:  Укрмедкнига, 2012. – С. 61

 

48.                       Evaluation of  Osteoarthritis duration on the bone mineral density/ Gusak S.R., Yatsushun ²²Kh.R., Bodnar R.Ya., Lepyavko A.A., Slaba U.S.// 4th International Medical Congress for students and young doctors.- Chisinau, republic of  Moldova, 17-19 may 2012.- p.86-87

 

49.                       Clinical peculiarities of chronic obstructive pulmonary disease depending on gender of the patients // Smiyan S., Lepyavko A., Gusak // S4th International Medical Congress for students and young doctors.- Chisinau, republic of  Moldova, 17-19 may 2012.- p.68.

 

50.                         Prevalence of Cardiovascular Risk factors in patients with Gout/ Svitlana Danchak, Oksansa Soliliak, Roman Komorovsky, Sofiya Gusak// 2nd International student Congress. –Turkey, 11-13 may 2012. –p. 17-18

 

51.                       Стратифікація кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру та остеоартроз/ С.І. Сміян, О.С. Маховська, Ж.О. Антюк, Л.В. Задорожна, Н.В. Грималюк, С.Р. Гусак, О.І. Зарудна, Л.Л. Легка, У.С. Слаба, С.В. Даньчак //²Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань², збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції асоціації ревматологів України, 25-26 жовтня 2012 р. –Київ: Український ревматологічний журнал № 3 (49). -2012. –с.108-109

 

52.                       Шляхи корекції дисліпідемії та супутньої артеріальної гіпертензії у пацієнтів з подагрою на лі метаболічного синдрому за допомогою блокаторів рецепторів ангіотензину II та фенофібратів / Сміян С.І, Гусак С.Р., Антюк ж.О., Слаба У.С.// Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (Присвячена 80-річчю з дня народження академіка НАМН України Є.М.Нейка) Збірник тез. – Івано-Франківськ, 4-5 жовтня, 2012 р.– С. 122

 

53.                       Печінкові прояви при ревматоїдному артриті/ Сміян С.І, Даньків Л.В.,  Слаба У.С., Гусак С.Р// Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (Присвячена 80-річчю з дня народження академіка НАМН України Є.М.Нейка) Збірник тез. – Івано-Франківськ, 4-5 жовтня, 2012 р.– С. 123.

54.                       Module 1. Principles of internal medicine (Endocrinology, gastroenterology, hematology, pulmonary diseases) Study guide / edited by prof. Svitlana Smiyan // Smiyan S. I., Komorovsky R. R., Lepyavko A. A. [et al.] - Ternopil: TSMU, 2015. – 474p.

55.                       Module 2. Principles of internal medicine (Cardiology, rheumatology, nephrology) Study guide / edited by prof. Svitlana Smiyan // Smiyan S. I., Slaba U.S., Kuzmina A.P. [et al.] - Ternopil: TSMU, 2014. – 380 p.