Монографії, патенти
Автори - Дзяк Г.В., Перцева Т.О., Потабашній В.А., Кузьміна А.П.,
 Сміян С.І.
Назва - Анемія – коморбідний стан. Монографія / За редакцією академіка НАМН України Г.В. Дзяка


Автори - Дзяк Г.В., Перцева Т.О., Кузьміна А.П.,  Потабашній В.А.,
Сміян С.І.
Назва - Кардіотоксичність індукована антиметаболітами. Монографія / За редакцією академіка НАМН України Г.В. Дзяка