Мігенько Людмила Михайлівна

Асистент кафедри - к.мед.н. Мігенько Людмила Михайлівна,
лікар-терапевт


Освіта:
    У 2001 році закінчила лікувальний факультет Тернопільського ДМУ ім. І.Я. Горбачевського. Інтернатура за фахом терапія закінчена у 2002 році. З 2010 по 2014 рр. – аспірант кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини ТДМУ.

Наукова діяльність:
    Кандидат медичних наук з 2014 року. Тема дисертаційної роботи – «Клініко-патогенетичні чинники порушення ліпідного обміну і трофологічного статусу при хронічному панкреатиті, шляхи корекції» (спеціальність - 14.01.36 – гастроентерологія).
Є автором більше в 24 наукових працях, із них 7 статей у наукових фахових виданнях, 4 статті у наукових журналах, 5 – у матеріалах науково-практичних конференцій, як всеукраїнських так із міжнародною участю, 1 патент на корисну модель.

Наукові інтереси:
    Покращення ефективності лікування хворих на хронічний панкреатит із гіпер- і дисліпідемією; трофологічна недостатність при хронічному панкреатиті за наявності супутньої дисліпідемії, роль оксидативного стресу, цитокінового дисбалансу і ендотеліальної дисфункції у її прогресуванні.