Лікувальна робота   

 Кафедра внутрішньої медицини №2 функціонує на базi відділень ревматології КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» і терапії невідкладних станів Тернопiльської міської лікарні швидкої допомоги. Лікувальну та діагностично-консультативну роботу здійснюють 1 професор, 5 доцентів і 3 асистенти у базових відділеннях клініки, а також у гастроентерологічному, ендокринологічному та кардіологічному відділеннях КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня». Викладачі кафедри мають категорії з «Терапії» (4-вищу, 3-першу, 1-другу), а також спеціалізацію та категорії за спеціальностями: «ревматологія», «кардіологія», «ендокринологія», «пульмонологія», «гастроентерологія».      

Викладачами кафедри щорічно проводяться науково-практичні, клінічні, клініко-анатомічні конференції, рецензуються історії хвороб та презентуються випадки клінічного обговорення хворих. Регулярно працівники кафедри здійснюються планові і ургентні консультації, в тому числі планово-консультативні виїзди у райони міста, ургентні виїзди в лікувальні заклади міста та області по центру екстреної медичної допомоги.
    Працівники кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях з доповідями на всеукраїнських конгресах, міжнародних форумах.


Президент робочої групи з розробки клінічних рекомендацій EULAR (EULAR/EFORT Recommendations), що представляє кафедру ревматології Віденського медичного університету і клініки Хітцінга (Medical University of Vienna and Hietzing Hospital), Австрія, екс-Президент Європейської Ліги проти Ревматизму EULAR 2003-2005р, профессор Джозеф Смолен (Joseph Smolen) і члени робочої групи по розробці клінічних рекомендацій України проф.С.І.Сміян і проф.І.Ю.Головач в рамках співпраці на Українському ревматологічному конгресі, м. Київ).

У лікувально-діагностичний процес впроваджуються новітні методики, які стосуються зокрема визначення клініко-лабораторних порушень функції печінки у пацієнтів при тривалому використанні метотрексату та формування групи ризику, щодо виявлених змін; вивчення кардіоваскулярного ризику, ураження нирок у хворих на остеоартроз та подагру. Поряд з тим в практику ревматологічного відділення університетської лікарні введенні нові технології лікування - використання біологічних агентів за умов ревматоїдного артриту, системних захворювань сполучної тканини. Розпочато активне впровадження методики FRAX для визначення ймовірності переломів, внаслідок остеопорозу протягом 10-річного періоду.


        

Регулярно проводяться тренінги і майстер-класи з МРТ-діагностики як базового методу в патології суглобів з чіткими тлумаченнями видів, типів МРТ-технологій. Працівниками кафедри регулярно демонструються практичні сесії для лікарів ревматологічного відділення, які включали в себе аспекти діагностики і лікування всіх ревматичних захворювань, остеопорозу, а також в контексті коморбітних станів та захворювань за останніми публікаціями, за матеріалами конгресів ревматологів України, EULAR та з використанням настанов «Національного підручника з ревматології» за редакцією В.М.Коваленка, Н.М. Шуби (Київ, 2013).

    У перспективах лікувальної роботи клініки внутрішньої медицини № 2 – подальше вивчення і стратифікація факторів несприятливого перебігу коморбідних станів, встановлення їх ролі у прогресуванні ревматичної патології та розробка програм лікування; створення реєстру пацієнтів, що отримують або потребують лікування біологічними агентами та дослідження ефективності імунобіологічної терапії.
    Результати наукових розробок в клінічну практику постійно реалізуються в статтях у фахових виданнях, (в тому числі й в закордонних), тезах та патентах. Оприлюднення результатів наукових досліджень регулярно подається у доповідях на наукових форумах.