Головна‎ > ‎

Наукова робота    Традицiйнi напрямки наукових розробок – питання ревматології, зокрема проблеми ревматичних захворювань суглобів та системних захворювань сполучної тканини. На кафедрі на даний час виконуються 2 кандидатських дисертації під керівництвом проф. С.І. Сміян (аспірант Даньчак С. В., лікар приймального відділення Даньків Л.В.). Постійно проводиться навчання в клінічній ординатурі за спеціальностями «Ревматологія» і «Терапія». За час існування кафедри в клінічній ординатурі навчалося 6 лікарів-іноземців.
    У даний час колектив кафедри займається вивченням метаболічних порушень та змін реології крові при ревматологічній патології, проблемами вторинного остеопорозу в клініці внутрішніх хвороб та розробкою диференційованих підходів до лікування і профілактики дисметаболічного і остеопенічного синдрому. Спiвробiтники кафедри беруть активну участь у дiяльностi Української асоцiацiї остеопорозу, Української асоцiацiї ревматологів.
    Колектив кафедри працює над науково-дослiдною роботою на тему "«Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування».
    Активно працює студентський науковий гурток (куратор – доц. Лепявко А.А.). Щорічно гуртківці успішно беруть участь у міжнародних конгресах студентів і молодих вчених, де посідають призові місця, а також у програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».
 

 
Студентка 5 курсу 30 групи Памела Ілоегбунам отримала диплом ІІ ступеня
за доповідь на XV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2011).


Студент 5 курсу 35 групи Мозес Оке отримав диплом ІІ ступеня за доповідь 
на XVIII Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2014).