Даньчак Світлана Володимирівна

Асистент кафедри - Даньчак Світлана Володимирівна
лікар-терапевт

Освіта:
    У 2009 році закінчила лікувальний факультет Тернопільського ДМУ ім. І.Я. Горбачевського. Інтернатура та магістратура за фахом внутрішні хвороби закінчена у 2012 році. З 2012 по 2015рр. – аспірант кафедри внутрішньої медицини №2 ТДМУ.
    Наукова діяльність: виконується кандидатська дисертація на тему
«Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації лікування хворих на подагру в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом» за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби.
    Є автором більше в 35 наукових працях, із них 6 статей у наукових фахових виданнях, 29 – у матеріалах науково-практичних конференцій, як всеукраїнських так із міжнародною участю,1 патент на корисну модель.

Наукові інтереси:
    Нові методи діагностики в ревматології.
    Нові методи лікування ревматологічних захворювань.
    Особливості ураження печінки у пацієнтів з подагрою.